Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Wednesday, March 09, 2011 2:54:30 PM(UTC)
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:47:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: visaosamac
#2 Posted : Saturday, November 05, 2011 6:28:25 PM(UTC)
thank you

cam on
User: visaosamac
#3 Posted : Saturday, November 05, 2011 6:32:15 PM(UTC)
Originally Posted by: visaosamac Go to Quoted Post
thank you

cam onthank you
User: visaosamac
#4 Posted : Saturday, November 05, 2011 6:48:00 PM(UTC)
thank you
User: visaosamac
#5 Posted : Saturday, November 05, 2011 6:49:08 PM(UTC)
thank
User: Hoang
#6 Posted : Sunday, November 06, 2011 1:21:57 AM(UTC)
Thanks
User: 1977phu
#7 Posted : Tuesday, November 15, 2011 8:28:56 AM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Do not quote posts with hidden links!
Bạn không được trích dẫn bài viết có download links!

thank
User: visaosamac
#8 Posted : Tuesday, November 15, 2011 8:32:18 AM(UTC)
Originally Posted by: 1977phu Go to Quoted Post
thank

cam on , thank nhieu
User: bienxanhlunglinh
#9 Posted : Monday, January 02, 2012 11:44:12 PM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Do not quote posts with hidden links!
Bạn không được trích dẫn bài viết có download links!

cảm ơn
User: minhthu01
#10 Posted : Wednesday, February 01, 2012 9:59:19 PM(UTC)
cam on ban nhieu.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice