Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

22 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Lạc_Quan
#1 Posted : Saturday, February 24, 2018 11:09:49 AM(UTC)
Mến chào các bạn trong forum,

Lạc Quan mới mua cái Xair16 khoảng gần 3 tuần nay và đang tra tấn nó nhưng chưa bị tẩu hoả là may lắm rồi.

Lạc Quan mở cái thread này là mong các ACE đang dùng các Model Xs của Behringer, xin đóng góp những ý kiến và kinh nghiệm mà các bạn đã học được vô đây để cho Lạc Quan và các bạn khác học hỏi thêm về cách sử dụng điều chỉnh âm thanh càng ngày càng tiến bộ hơn.

Hôm nay Lạc Quan mới download cái Manual của Xair16. Lạc Quan mới quick view cái Manual thôi chứ chưa có coi và đọc sâu vào chi tiết.

Snapshot: Lạc Quan thấy cái phần này rất là hữu dụng.

Thí dụ: Lạc Quan điều chỉnh cái scene để hát nhạc điệu Bolero, Lạc Quan sẽ lưu lại bằng cách là click vào Snapshot, khi pop up screen xuất hiện thì Lạc Quan sẽ đánh ở Snapshot Name là Điệu Bolero rồi click save rồi OK. Rồi Lạc Quan tiếp tục điều chỉnh scene cho các điệu nhạc khác rồi save vào Snapshot. Hay là Lạc Quan thích một cái scene nó phù hợp cho bài hát Say thì Lạc Quan sẽ save tên bài hát Say của cái scene và save vào Snapshot. Như vậy khi Lạc Quan muốn hát điệu Bolero thì Lạc Quan sẽ click vào Snapshot, select điệu Bolero rồi click Load rồi click OK là Lạc Quan có scene của điệu Bolero để hát.

Lạc Quan sẽ tìm hiểu và trở lại thread đóng góp thêm những gì mà Lạc Quan học được của Behringer Xs model.

Edited by user Saturday, February 24, 2018 11:11:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: KDDo
#2 Posted : Saturday, February 24, 2018 11:27:07 AM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Mến chào các bạn trong forum,

Lạc Quan mới mua cái Xair16 khoảng gần 3 tuần nay và đang tra tấn nó nhưng chưa bị tẩu hoả là may lắm rồi.

Lạc Quan mở cái thread này là mong các ACE đang dùng các Model Xs của Behringer, xin đóng góp những ý kiến và kinh nghiệm mà các bạn đã học được vô đây để cho Lạc Quan và các bạn khác học hỏi thêm về cách sử dụng điều chỉnh âm thanh càng ngày càng tiến bộ hơn.

Hôm nay Lạc Quan mới download cái Manual của Xair16. Lạc Quan mới quick view cái Manual thôi chứ chưa có coi và đọc sâu vào chi tiết.

Snapshot: Lạc Quan thấy cái phần này rất là hữu dụng.

Thí dụ: Lạc Quan điều chỉnh cái scene để hát nhạc điệu Bolero, Lạc Quan sẽ lưu lại bằng cách là click vào Snapshot, khi pop up screen xuất hiện thì Lạc Quan sẽ đánh ở Snapshot Name là Điệu Bolero rồi click save rồi OK. Rồi Lạc Quan tiếp tục điều chỉnh scene cho các điệu nhạc khác rồi save vào Snapshot. Hay là Lạc Quan thích một cái scene nó phù hợp cho bài hát Say thì Lạc Quan sẽ save tên bài hát Say của cái scene và save vào Snapshot. Như vậy khi Lạc Quan muốn hát điệu Bolero thì Lạc Quan sẽ click vào Snapshot, select điệu Bolero rồi click Load rồi click OK là Lạc Quan có scene của điệu Bolero để hát.

Lạc Quan sẽ tìm hiểu và trở lại thread đóng góp thêm những gì mà Lạc Quan học được của Behringer Xs model.


[thumbup] [thumbup] [thumbup]
... u
User: thanhle2999
#3 Posted : Saturday, February 24, 2018 11:55:30 AM(UTC)
Cảm ơn Lạc Quan. Mình đang xài snapshot cho Pitch Change, nhanh và tiện.
User: newave
#4 Posted : Saturday, February 24, 2018 12:30:27 PM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Mến chào các bạn trong forum,

Lạc Quan mới mua cái Xair16 khoảng gần 3 tuần nay và đang tra tấn nó nhưng chưa bị tẩu hoả là may lắm rồi.

Lạc Quan mở cái thread này là mong các ACE đang dùng các Model Xs của Behringer, xin đóng góp những ý kiến và kinh nghiệm mà các bạn đã học được vô đây để cho Lạc Quan và các bạn khác học hỏi thêm về cách sử dụng điều chỉnh âm thanh càng ngày càng tiến bộ hơn.

Hôm nay Lạc Quan mới download cái Manual của Xair16. Lạc Quan mới quick view cái Manual thôi chứ chưa có coi và đọc sâu vào chi tiết.

Snapshot: Lạc Quan thấy cái phần này rất là hữu dụng.

Thí dụ: Lạc Quan điều chỉnh cái scene để hát nhạc điệu Bolero, Lạc Quan sẽ lưu lại bằng cách là click vào Snapshot, khi pop up screen xuất hiện thì Lạc Quan sẽ đánh ở Snapshot Name là Điệu Bolero rồi click save rồi OK. Rồi Lạc Quan tiếp tục điều chỉnh scene cho các điệu nhạc khác rồi save vào Snapshot. Hay là Lạc Quan thích một cái scene nó phù hợp cho bài hát Say thì Lạc Quan sẽ save tên bài hát Say của cái scene và save vào Snapshot. Như vậy khi Lạc Quan muốn hát điệu Bolero thì Lạc Quan sẽ click vào Snapshot, select điệu Bolero rồi click Load rồi click OK là Lạc Quan có scene của điệu Bolero để hát.

Lạc Quan sẽ tìm hiểu và trở lại thread đóng góp thêm những gì mà Lạc Quan học được của Behringer Xs model.


[blink] [vo tay] [vo tay] [vo tay] [vo tay]
Cụ đi vào advance quá làm mình lùng bùng ....cụ làm ơn giải thích giùm ... cái scene và điệu Bolero có ăn nhằm gì với nhau đâu cụ ...
[di tam] [di tam] [di tam]

User: Lạc_Quan
#5 Posted : Saturday, February 24, 2018 12:54:46 PM(UTC)
Originally Posted by: thanhle2999 Go to Quoted Post
Cảm ơn Lạc Quan. Mình đang xài snapshot cho Pitch Change, nhanh và tiện.


Hôm qua nhìn thấy cái hình camera đề Snapshot rồi cứ tưởng là Snapshot cái màn hình của X Air Edit, rồi click vào Snapshot coi như thế nào thì nó pop screen là mình nghi có liên quan đến cái scene đang sử dụng. Hôm nay đọc được thêm chi tiết về Snapshot và đã hiểu nó.

Hình như Snapshot scene không có đi theo khi save scene.
Snapshot scene chỉ ở lại X Air Edit program ở trong máy mà thôi.

Để qua máy có scene send thử xem Snapshot có đi theo với scene hay không?
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Lạc_Quan
#6 Posted : Saturday, February 24, 2018 1:34:41 PM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
[blink] [vo tay] [vo tay] [vo tay] [vo tay]
Cụ đi vào advance quá làm mình lùng bùng ....cụ làm ơn giải thích giùm ... cái scene và điệu Bolero có ăn nhằm gì với nhau đâu cụ ...
[di tam] [di tam] [di tam]Chỉnh scene là để hát theo thể loại nhạc điệu Bolero, là EQ làm cho giọng ấm áp, compressor cho giọng ướt át truyền cảm, thêm FX cho nó mùi nè.

Còn hát Remix hay nhạc kick động là ko cần ấm áp ướt át truyền cảm mùi mẫn gì hết, chỉ cần chỉnh cho giọng trong hát mạnh và nhanh là OK.

Còn chỉnh theo thể loại nhạc điệu Bolero mà hát nhạc Remix hay kick động là chỉ có nước vừa hát vừa chạy theo nhạc. Comp và FX nó làm cho giọng hát kéo dài ra trong khi mình hát nhanh chữ kế tiếp, nó sẽ làm cho hát sai nhịp.

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Lạc_Quan
#7 Posted : Saturday, February 24, 2018 1:50:01 PM(UTC)
Test thử coi cái Snapshot có đi theo cái scene hay ko. Hay Snapshot chỉ ở lại trong X Air Edit program của máy.

https://drive.google.com...VDQcO-M/view?usp=sharing
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Lạc_Quan
#8 Posted : Saturday, February 24, 2018 1:58:07 PM(UTC)
Confirmed Snapshot ko có đi theo với scene.
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Lạc_Quan
#9 Posted : Saturday, February 24, 2018 7:07:39 PM(UTC)
Mình sẽ update thêm về Snapshot, khi đã save một vài Snapshot.

Ở bên cạnh tay trái của cái Snapshot icon, nó có tên của Snapshot và số Snapshot, click vào hai bên của số Snapshot để tìm Snapshot.

Khi đã tìm được Snapshot, click Go rồi click Ok là xong.
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Lạc_Quan
#10 Posted : Monday, February 26, 2018 5:54:53 PM(UTC)
FXs Send và Return

Lưu ý: Chỉ có ONLY FXs(1-4)mới có Send và Return mà thôi.

Hình như Lạc Quan và một số các bạn sử dung điều chỉnh FXs Send và Return chưa có đúng vì vậy Lạc Quan và các bạn chưa có hài long về âm thanh của mình.

Hôm qua Lạc Quan có tham khảo một vài scene trong forum, thay vì chúng ta điều chỉnh ở phần Send trước rồi mới điều chỉnh ở phần Return sau nhưng ngược lại là đa số chúng ta chỉnh Return trước rồi chúng ta mới chỉnh phần Send Sau.

Nếu chúng ta chỉnh ở phần Return trước là chúng ta set Return fader ở 0 dB. thì signal của Return sẽ bị nhỏ bởi vì khi chúng chỉnh fader ở Input channel của FX screen, chúng ta chỉ mới đưa lên khoảng -15 to -20 dB là đã bị feedback(Hú)rồi.

Để Lạc Quan nói rỏ về FX Control screen.

Ở main Input channels(1-16)+ AUX + 4 FXs

4 FXs channel strip đếm từ trái qua phải, 4 FXs fader này là chỉ để send signal ra Main LR Output mà thôi, Lưu Ý: Không có liên quan tới Bus và AUX Outputs.

4 FXs nằm ở dưới Bus đếm từ trên xuống dưới mới chính là FX control screen.

Khi chúng ta click vào 1 trong 4 FX control screen,
Thí dụ: Chúng ta click FX 1, tất cả các Input channels + AUX + 4 FXs là thuộc về FX 1.
Lưu Ý: Không nên cho AUX và 4 FXs send vào FX 1 control screen, vì vậy nhớ là mấy fader này set ở -60 dB.
Chúng ta chỉ có chỉnh những Input Mic channel mà thôi(phần này là Send,chúng ta send signal vào FX 1
FX 1 fader(nằm ở bên tay phải của X Air edit screen)Fader này mới chính là Return Fader. Chúng ta điều chỉnh fader này để có FX Return signal.

Bây giờ các bạn đã hiểu Send(all input channels)Return nằm riêng bên tay phải của FX 1 control screen.

FX 2-4 thì cũng giống như FX 1.

Các Bạn muốn thử như Lạc Quan mới giải thích thì các bạn Turn ON XR12, XR16, XR18, và X32. Mở X Air Edit screen, click vào Meter,

Trước khi các bạn điều chỉnh các FXs, các bạn phải điều chỉnh mic Input volume giống như các bạn đang hát Karaoke.

Meter screen, các bạn nói hay hát vào mic, các bạn nhìn vào mic input signal ở Meter scrêen, các bạn click vào FX 1 control scrêen, các bạn chỉnh mic fader nào mà các bạn đang dùng, các bạn đưa fader lên rồi nhìn vào FX 1 Send signal, đưa lên cho tới khi signal của Send bằng với signal của mic là ngưng, Bây giờ các bạn qua FX 1 Return fader rồi đưa lên cho tới khi FX 1 Return Signal bằng với Input mic và FX1 Send signal là ngưng.

Đây mới chỉ là chúng ta Send Input signal vào FX 1 và Return FX 1 signal Out.


Các FXs Volume Output nó nằm ở Main screen for Main Mixer Output LR. Chúng ta chỉnh các FXs volume ra Main Output.

Và các FXs Volume nằm trong các Bus(1-6) control screen. Chúng ta chỉnh các FXs volume ra mỗi Bus control screen.

Edited by user Tuesday, February 27, 2018 7:30:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
Users browsing this topic
Guest
22 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice