Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Jetli
#1 Posted : Sunday, March 15, 2020 6:17:35 AM(UTC)
Chào Admin
công dụng đổi Audio Track của Tkaraoke Pro2 có vấn đề . ở Tkaraoke Pro Dĩa Phát Karaoke ở Track khác
thì mình thêm vào ký hiệu !! ở sau là ok. nếu mình để Start Whit Audio Track 2 thì nó phát lúc
nào cũng không có tiếng. nhưng Tkaraoke Pro2 lại không được. và xử dụng nút Toggle Audio cũng không được luôn.
mong bạn xem lại giùm
Cám ơn Bạn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice