Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 5:35:56 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
LCH_PDT_01 - Phan Đinh Tùng - Vuon Hoa Sao Roi
LCH_PDT_02 - Phan Đinh Tùng - Cuoc Tinh Phoi Pha
LCH_PDT_03 - Phan Đinh Tùng - Em Yeu I Love You
LCH_PDT_04 - Phan Đinh Tùng - Tha Mot Lan Dau
LCH_PDT_05 - Phan Đinh Tùng - Lam Sao Quen Em
LCH_PDT_06 - Phan Đinh Tùng - Radio
LCH_PDT_07 - Phan Đinh Tùng - Cam Bay Tinh Yeu
LCH_PDT_08 - Phan Đinh Tùng - Vi Em Doi Gian
LCH_PDT_09 - Phan Đinh Tùng - Mong Em Luon Hanh Phuc
LCH_PDT_10 - Phan Đinh Tùng & Hoàng Thanh - Hay Nhin Ve Tuong Lai
LCH_PDT_11 - Phan Đinh Tùng - Tinh Yeu Dep Nhu The
LCH_PDT_12 - Phan Đinh Tùng - Anh Van Con Yeu Em
LCH_PDT_13 - Phan Đinh Tùng & Ngô Mai Trang - Loi Lam
LCH_PDT_14 - Phan Đinh Tùng - Toi Van Tin Co Nhau
LCH_PDT_15 - Phan Đinh Tùng - Khat Khao
LCH_PDT_16 - Phan Đinh Tùng - Noi Xua Anh Cho
LCH_PDT_17 - Phan Đinh Tùng - Den Bao Gio Em Moi Biet
LCH_PDT_18 - Phan Đinh Tùng - Katy
LCH_PDT_19 - Phan Đinh Tùng - Khi Mat Em
LCH_PDT_20 - Phan Đinh Tùng - Khi Tinh Yeu Den
LCH_PDT_21 - Phan Đinh Tùng - Ngan Doi Anh Yeu Em
LCH_PDT_22 - Phan Đinh Tùng - No Yeu
LCH_PDT_23 - Phan Đinh Tùng - Boi Vi Anh Yeu Em
LCH_PDT_24 - Phan Đinh Tùng - Tim Ve Ngay Hom Qua
LCH_PDT_25 - Phan Đinh Tùng - Va Con Tim Se Vui Tro Lai
LCH_PDT_26 - Phan Đinh Tùng - Tim Ve Ben Em
LCH_PDT_27 - Phan Đinh Tùng - Yeu Trong Mu Loa
LCH_PDT_28 - Phan Đinh Tùng - Danh Roi Tinh Yeu
LCH_PDT_29 - Lâm Chấn Huy - Toi Khoc Cho Em Ai Khoc Cho Toi
LCH_PDT_30 - Lâm Chấn Huy - Em Doi Gian Sao Mong Toi That Long
LCH_PDT_31 - Lâm Chấn Huy - Khong Co Lan Thu 3
LCH_PDT_32 - Lâm Chấn Huy - Anh Chi Dam Nha May Em
LCH_PDT_33 - Lâm Chấn Huy - Khong Ai Co The Thay The Toi
LCH_PDT_34 - Lâm Chấn Huy - Su That
LCH_PDT_35 - Lâm Chấn Huy - Trang The
LCH_PDT_36 - Lâm Chấn Huy - Sao Em Khong Ve
LCH_PDT_37 - Lâm Chấn Huy - Em La Tinh Yeu Cua Toi
LCH_PDT_38 - Lâm Chấn Huy - Dung Hoi Vi Sao Anh Yeu Em
LCH_PDT_39 - Lâm Chấn Huy - Vi Sao Em Khoa May
LCH_PDT_40 - Lâm Chấn Huy - Giot Nuoc Mat Don Phuong
LCH_PDT_41 - Lâm Chấn Huy - Mong Em Hieu Long Anh
LCH_PDT_42 - Lâm Chấn Huy - Noi Dau Trong Tinh Yeu
LCH_PDT_43 - Lâm Chấn Huy - Anh Khong Muon Lam Nguoi Thu 3
LCH_PDT_44 - Lâm Chấn Huy - Anh Khong Con Gi De Noi Voi Em
LCH_PDT_45 - Lâm Chấn Huy - Khong Co Gi Co The Thay The Em
LCH_PDT_46 - Lâm Chấn Huy - Sao Lai Nhan Nham May Anh
LCH_PDT_47 - Lâm Chấn Huy - Giot Nuoc Mat Chia Doi
LCH_PDT_48 - Lâm Chấn Huy - Nu Hon Va Nuoc Mat
LCH_PDT_49 - Lâm Chấn Huy - Di Vang Cuoc Tinh
LCH_PDT_50 - Lâm Chấn Huy - Xin Nguoi Thu Tha
LCH_PDT_51 - Lâm Chấn Huy - Toi Day Em Dau
LCH_PDT_52 - Lâm Chấn Huy - Dung Quen Tinh Doi
LCH_PDT_53 - Lâm Chấn Huy - Neu Co The

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:43:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Old Forum Mover
#2 Posted : Wednesday, March 03, 2010 5:37:27 PM(UTC)
Re-listed using Song Link Generator.
Quote:
LCH_PDT_01 - Phan Đinh Tùng - Vuon Hoa Sao Roi
LCH_PDT_02 - Phan Đinh Tùng - Cuoc Tinh Phoi Pha
LCH_PDT_03 - Phan Đinh Tùng - Em Yeu I Love You
LCH_PDT_04 - Phan Đinh Tùng - Tha Mot Lan Dau
LCH_PDT_05 - Phan Đinh Tùng - Lam Sao Quen Em
LCH_PDT_06 - Phan Đinh Tùng - Radio
LCH_PDT_07 - Phan Đinh Tùng - Cam Bay Tinh Yeu
LCH_PDT_08 - Phan Đinh Tùng - Vi Em Doi Gian
LCH_PDT_09 - Phan Đinh Tùng - Mong Em Luon Hanh Phuc
LCH_PDT_10 - Phan Đinh Tùng & Hoàng Thanh - Hay Nhin Ve Tuong Lai
LCH_PDT_11 - Phan Đinh Tùng - Tinh Yeu Dep Nhu The
LCH_PDT_12 - Phan Đinh Tùng - Anh Van Con Yeu Em
LCH_PDT_13 - Phan Đinh Tùng & Ngô Mai Trang - Loi Lam
LCH_PDT_14 - Phan Đinh Tùng - Khat Khao
LCH_PDT_15 - Phan Đinh Tùng - Noi Xua Anh Cho
LCH_PDT_16 - Phan Đinh Tùng - Den Bao Gio Em Moi Biet
LCH_PDT_17 - Phan Đinh Tùng - Katy
LCH_PDT_18 - Phan Đinh Tùng - Khi Mat Em
LCH_PDT_19 - Phan Đinh Tùng - Khi Tinh Yeu Den
LCH_PDT_20 - Phan Đinh Tùng - Ngan Doi Anh Yeu Em
LCH_PDT_21 - Phan Đinh Tùng - No Yeu
LCH_PDT_22 - Phan Đinh Tùng - Boi Vi Anh Yeu Em
LCH_PDT_23 - Phan Đinh Tùng - Tim Ve Ngay Hom Qua
LCH_PDT_24 - Phan Đinh Tùng - Va Con Tim Da Vui Tro Lai
LCH_PDT_25 - Phan Đinh Tùng - Tim Ve Voi Me
LCH_PDT_26 - Phan Đinh Tùng - Yeu Trong Mu Loa
LCH_PDT_27 - Phan Đinh Tùng - Danh Roi Tinh Yeu
LCH_PDT_28 - Lâm Chấn Huy - Toi Khoc Cho Em Ai Khoc Cho Toi
LCH_PDT_29 - Lâm Chấn Huy - Em Doi Gian Sao Mong Toi That Long
LCH_PDT_30 - Lâm Chấn Huy - Khong Co Lan Thu 3
LCH_PDT_31 - Lâm Chấn Huy - Anh Chi Dam Nha May Em
LCH_PDT_32 - Lâm Chấn Huy - Khong Ai Co The Thay The Toi
LCH_PDT_33 - Lâm Chấn Huy - Su That
LCH_PDT_34 - Lâm Chấn Huy - Trang The
LCH_PDT_35 - Lâm Chấn Huy - Sao Em Khong Ve
LCH_PDT_36 - Lâm Chấn Huy - Em La Tinh Yeu Cua Toi
LCH_PDT_37 - Lâm Chấn Huy - Dung Hoi Vi Sao Anh Yeu Em
LCH_PDT_38 - Lâm Chấn Huy - Nuoc Mat Don Phuong
LCH_PDT_39 - Lâm Chấn Huy - Noi Dau Trong Tinh Yeu
LCH_PDT_40 - Lâm Chấn Huy - Vi Sao Em Khoa May
LCH_PDT_41 - Lâm Chấn Huy - Mong Em Se Hieu Long Anh
LCH_PDT_42 - Lâm Chấn Huy - Noi Dau Trong Tinh Yeu
LCH_PDT_43 - Lâm Chấn Huy - Anh Khong Muon Lam Nguoi Thu 3
LCH_PDT_44 - Lâm Chấn Huy - Anh Khong Con Gi De Noi Voi Em
LCH_PDT_45 - Lâm Chấn Huy - Khong Co Gi Co The Thay The Em
LCH_PDT_46 - Lâm Chấn Huy - Sao Lai Nhan Nham May Anh
LCH_PDT_47 - Lâm Chấn Huy - Giot Nuoc Mat Chia Doi
LCH_PDT_48 - Lâm Chấn Huy - Nu Hon Va Nuoc Mat
LCH_PDT_49 - Lâm Chấn Huy - Di Vang Cuoc Tinh
LCH_PDT_50 - Lâm Chấn Huy - Xin Nguoi Thu Tha
LCH_PDT_51 - Lâm Chấn Huy - Toi Day Em Dau
LCH_PDT_52 - Lâm Chấn Huy - Dung Quen Tinh Doi
LCH_PDT_53 - Lâm Chấn Huy - Neu Co The
This post was moved from the old forum.
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#3 Posted : Friday, July 30, 2010 6:19:49 AM(UTC)
LCH_PDT_01 - Phan Đinh Tùng - Vườn Hoa Sao Rơi
LCH_PDT_02 - Phan Đinh Tùng - Cuộc Tình Phôi Pha
LCH_PDT_03 - Phan Đinh Tùng - Em Yêu I Love You
LCH_PDT_04 - Phan Đinh Tùng - Thà Một Lần Đau
LCH_PDT_05 - Phan Đinh Tùng - Làm Sao Quên Em
LCH_PDT_06 - Phan Đinh Tùng - Radio
LCH_PDT_07 - Phan Đinh Tùng - Cạm Bẩy Tình Yêu
LCH_PDT_08 - Phan Đinh Tùng - Vì Em Dối Gian
LCH_PDT_09 - Phan Đinh Tùng - Mong Em Luôn Hạnh Phúc
LCH_PDT_10 - Phan Đinh Tùng & Hoàng Thanh - Hãy Nhìn Về Tương Lai
LCH_PDT_11 - Phan Đinh Tùng - Tình Yêu Đep Như Thế
LCH_PDT_12 - Phan Đinh Tùng - Anh Vẫn Còn Yêu Em
LCH_PDT_13 - Phan Đinh Tùng & Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
LCH_PDT_14 - Phan Đinh Tùng - Tôi Vẫn Tin Có Nhau
LCH_PDT_15 - Phan Đinh Tùng - Khát Khao
LCH_PDT_16 - Phan Đinh Tùng - Nơi Xưa Anh Chờ
LCH_PDT_17 - Phan Đinh Tùng - Đến Bao Gio Em Mới Biết
LCH_PDT_18 - Phan Đinh Tùng - Katy
LCH_PDT_19 - Phan Đinh Tùng - Khi Mất Em
LCH_PDT_20 - Phan Đinh Tùng - Khi Tình Yêu Đến
LCH_PDT_21 - Phan Đinh Tùng - Ngàn Đời Anh Yêu Em
LCH_PDT_22 - Phan Đinh Tùng - Nợ Yêu
LCH_PDT_23 - Phan Đinh Tùng - Bởi Vì Anh Yêu Em
LCH_PDT_24 - Phan Đinh Tùng - Tìm Về Ngày Hôm Qua
LCH_PDT_25 - Phan Đinh Tùng - Và Con Tim Sẽ Vui Trở Lại
LCH_PDT_26 - Phan Đinh Tùng - Tìm Về Bên Em
LCH_PDT_27 - Phan Đinh Tùng - Yêu Trong Mù Lòa
LCH_PDT_28 - Phan Đinh Tùng - Đánh Rơi Tình Yêu
LCH_PDT_29 - Lâm Chấn Huy - Tôi Khóc Cho Em Ai Khóc Cho Tôi
LCH_PDT_30 - Lâm Chấn Huy - Em Dối Gian Sao Mong Tôi Thật Lòng
LCH_PDT_31 - Lâm Chấn Huy - Không Có Lần Thứ 3
LCH_PDT_32 - Lâm Chấn Huy - Anh Chỉ Dám Nhắn Máy Em
LCH_PDT_33 - Lâm Chấn Huy - Không Ai Có Thể Thay The Tôi
LCH_PDT_34 - Lâm Chấn Huy - Sự Thật
LCH_PDT_35 - Lâm Chấn Huy - Trạng Thể
LCH_PDT_36 - Lâm Chấn Huy - Sao Em Không Về
LCH_PDT_37 - Lâm Chấn Huy - Em Là Tình Yêu Của Tôi
LCH_PDT_38 - Lâm Chấn Huy - Đừng Hỏi Vì Sao Anh Yêu Em
LCH_PDT_39 - Lâm Chấn Huy - Vì Sao Em Khóa Máy
LCH_PDT_40 - Lâm Chấn Huy - Giọt Nước Mắt Đơn Phương
LCH_PDT_41 - Lâm Chấn Huy - Mong Em Hiểu Lòng Anh
LCH_PDT_42 - Lâm Chấn Huy - Nổi Đau Trong Tình Yêu
LCH_PDT_43 - Lâm Chấn Huy - Anh Không Muốn Làm Người Thứ 3
LCH_PDT_44 - Lâm Chấn Huy - Anh Không Còn Gì Để Nói Với Em
LCH_PDT_45 - Lâm Chấn Huy - Không Có Gì Có Thể Thay Thế Em
LCH_PDT_46 - Lâm Chấn Huy - Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh
LCH_PDT_47 - Lâm Chấn Huy - Giọt Nước Mắt Chia Đôi
LCH_PDT_48 - Lâm Chấn Huy - Nụ Hôn Và Nước Mắt
LCH_PDT_49 - Lâm Chấn Huy - Dĩ Vãng Cuộc Tình
LCH_PDT_50 - Lâm Chấn Huy - Xin Người Thứ Tha
LCH_PDT_51 - Lâm Chấn Huy - Tôi Đây Em Đâu
LCH_PDT_52 - Lâm Chấn Huy - Dùng Quên Tình Đời
LCH_PDT_53 - Lâm Chấn Huy - Nếu Có Thể
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#4 Posted : Tuesday, August 10, 2010 3:45:29 PM(UTC)
Đĩa này cover có một vài bài vị trí bài hát bị sai. Tôi đã sửa lại và sưa thêm vài spelling errors của HT (ví dụ: Trăng Thề mà spell là Trạng Thể)[love]

LCH_PDT_01 - Phan Đinh Tùng - Vườn Hoa Sao Rơi
LCH_PDT_02 - Phan Đinh Tùng - Cuộc Tình Phôi Pha
LCH_PDT_03 - Phan Đinh Tùng - Em Yêu I Love You
LCH_PDT_04 - Phan Đinh Tùng - Thà Một Lần Đau
LCH_PDT_05 - Phan Đinh Tùng - Làm Sao Quên Em
LCH_PDT_06 - Phan Đinh Tùng - Radio
LCH_PDT_07 - Phan Đinh Tùng - Cạm Bẩy Tình Yêu
LCH_PDT_08 - Phan Đinh Tùng - Vì Em Dối Gian
LCH_PDT_09 - Phan Đinh Tùng - Mong Em Luôn Hạnh Phúc
LCH_PDT_10 - Phan Đinh Tùng & Hoàng Thanh - Hãy Nhìn Về Tương Lai
LCH_PDT_11 - Phan Đinh Tùng - Tình Yêu Đep Như Thế
LCH_PDT_12 - Phan Đinh Tùng - Anh Vẫn Còn Yêu Em
LCH_PDT_13 - Phan Đinh Tùng & Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
LCH_PDT_14 - Phan Đinh Tùng - Khát Khao
LCH_PDT_15 - Phan Đinh Tùng - Nơi Xưa Anh Chờ
LCH_PDT_16 - Phan Đinh Tùng - Đến Bao Gio Em Mới Biết
LCH_PDT_17 - Phan Đinh Tùng - Katy
LCH_PDT_18 - Phan Đinh Tùng - Khi Mất Em
LCH_PDT_19 - Phan Đinh Tùng - Khi Tình Yêu Đến
LCH_PDT_20 - Phan Đinh Tùng - Ngàn Đời Anh Yêu Em
LCH_PDT_21 - Phan Đinh Tùng - Nợ Yêu
LCH_PDT_22 - Phan Đinh Tùng - Bởi Vì Anh Yêu Em
LCH_PDT_23 - Phan Đinh Tùng - Tìm Về Ngày Hôm Qua
LCH_PDT_24 - Phan Đinh Tùng - Và Con Tim Sẽ Vui Trở Lại
LCH_PDT_25 - Phan Đinh Tùng - Tìm Về Bên Em
LCH_PDT_26 - Phan Đinh Tùng - Yêu Trong Mù Lòa
LCH_PDT_27 - Phan Đinh Tùng - Đánh Rơi Tình Yêu
LCH_PDT_28 - Lâm Chấn Huy - Tôi Khóc Cho Em Ai Khóc Cho Tôi
LCH_PDT_29 - Lâm Chấn Huy - Em Dối Gian Sao Mong Tôi Thật Lòng
LCH_PDT_30 - Lâm Chấn Huy - Không Có Lần Thứ 3
LCH_PDT_31 - Lâm Chấn Huy - Anh Chỉ Dám Nhắn Máy Em
LCH_PDT_32 - Lâm Chấn Huy - Không Ai Có Thể Thay Thế Tôi
LCH_PDT_33 - Lâm Chấn Huy - Sự Thật
LCH_PDT_34 - Lâm Chấn Huy - Trặng Thề
LCH_PDT_35 - Lâm Chấn Huy - Sao Em Không Về
LCH_PDT_36 - Lâm Chấn Huy - Em Là Tình Yêu Của Tôi
LCH_PDT_37 - Lâm Chấn Huy - Đừng Hỏi Vì Sao Anh Yêu Em
LCH_PDT_38 - Lâm Chấn Huy - Giọt Nước Mắt Đơn Phương
LCH_PDT_39 - Lâm Chấn Huy - Nổi Đau Trong Tình Yêu
LCH_PDT_40 - Lâm Chấn Huy - Vì Sao Em Khóa Máy
LCH_PDT_41 - Lâm Chấn Huy - Mong Em Hiểu Lòng Anh
LCH_PDT_42 - Lâm Chấn Huy - Nổi Đau Trong Tình Yêu
LCH_PDT_43 - Lâm Chấn Huy - Anh Không Muốn Làm Người Thứ 3
LCH_PDT_44 - Lâm Chấn Huy - Anh Không Còn Gì Để Nói Với Em
LCH_PDT_45 - Lâm Chấn Huy - Không Có Gì Có Thể Thay Thế Em
LCH_PDT_46 - Lâm Chấn Huy - Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh
LCH_PDT_47 - Lâm Chấn Huy - Giọt Nước Mắt Chia Đôi
LCH_PDT_48 - Lâm Chấn Huy - Nụ Hôn Và Nước Mắt
LCH_PDT_49 - Lâm Chấn Huy - Dĩ Vãng Cuộc Tình
LCH_PDT_50 - Lâm Chấn Huy - Xin Người Thứ Tha
LCH_PDT_51 - Lâm Chấn Huy - Tôi Đây Em Đâu
LCH_PDT_52 - Lâm Chấn Huy - Dùng Quên Tình Đời
LCH_PDT_53 - Lâm Chấn Huy - Nếu Có Thể
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: gianghh
#5 Posted : Sunday, September 26, 2010 11:38:31 PM(UTC)
Em mới vào 4rum! Em muốn tải album trên mà không biết làm sao?!!!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice