Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:16:12 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 27: Giã Từ Thế Kỷ

PBN Karaoke 27_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 27_02 - Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng
PBN Karaoke 27_03 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Ða Ða
PBN Karaoke 27_04 - Lưu Bích - Hát Cho Người Xa Nhà
PBN Karaoke 27_05 - Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn
PBN Karaoke 27_06 - Bảo Hân - Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng
PBN Karaoke 27_07 - Hoàng Lan - Tâm Sự Ðời Tôi
PBN Karaoke 27_08 - Thế Sơn - Nếu Ðiều Ðó Xảy Ra
PBN Karaoke 27_09 - Ý Lan - Không Còn Mùa Thu
PBN Karaoke 27_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Dù Anh Nghèo
PBN Karaoke 27_11 - Trúc Lan & Trúc Linh - Búp Bê Không Tình Yêu
PBN Karaoke 27_12 - Thiên Kim - Tình Là Gì
PBN Karaoke 27_13 - Ái Vân - Vỗ Cái Trống Cơm
PBN Karaoke 27_14 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn & Như Quỳnh & Hương Lan & Phi Nhung - Tiếng Dân Chài
PBN Karaoke 27_15 - Lê Minh & Diễm Liên - Tiếc Thương
PBN Karaoke 27_16 - Thanh Tuyền - Phố Vắng Em Rồi
PBN Karaoke 27_17 - Phi Khanh & Anh Dũng - Liên Khúc Em Là Tất Cả & Phút Cuối
PBN Karaoke 27_18 - Khánh Ly - Lời Mẹ Ru
PBN Karaoke 27_19 - Trần Dức - Ai Về Với Tôi
PBN Karaoke 27_20 - Tommy Ngô & Lynda Trang Dài - Năm 2000
PBN Karaoke 27_21 - Lynda & Bảo Hân & Phương Vy & Loan Châu & Trúc Lam & Trúc Linh - Trai Thời Nay

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:49:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, October 05, 2010 1:33:28 PM(UTC)
PBN Karaoke 27_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 27_02 - Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng
PBN Karaoke 27_03 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Ða Ða
PBN Karaoke 27_04 - Lưu Bích - Hát Cho Người Xa Nhà
PBN Karaoke 27_05 - Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn
PBN Karaoke 27_06 - Bảo Hân - Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng
PBN Karaoke 27_07 - Hoàng Lan - Tâm Sự Ðời Tôi
PBN Karaoke 27_08 - Thế Sơn - Nếu Ðiều Ðó Xảy Ra
PBN Karaoke 27_09 - Ý Lan - Không Còn Mùa Thu
PBN Karaoke 27_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Dù Anh Nghèo
PBN Karaoke 27_11 - Trúc Lan & Trúc Linh - Búp Bê Không Tình Yêu
PBN Karaoke 27_12 - Thiên Kim - Tình Là Gì
PBN Karaoke 27_13 - Ái Vân - Vỗ Cái Trống Cơm
PBN Karaoke 27_14 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn & Như Quỳnh & Hương Lan & Phi Nhung - Tiếng Dân Chài
PBN Karaoke 27_15 - Lê Minh & Diễm Liên - Tiếc Thương
PBN Karaoke 27_16 - Thanh Tuyền - Phố Vắng Em Rồi
PBN Karaoke 27_17 - Phi Khanh & Anh Dũng - Liên Khúc Em Là Tất Cả & Phút Cuối
PBN Karaoke 27_18 - Lynda & Bảo Hân & Phương Vy & Loan Châu & Trúc Lam & Trúc Linh - Trai Thời Nay
PBN Karaoke 27_19 - Khánh Ly - Lời Mẹ Ru
PBN Karaoke 27_20 - Trần Dức - Ai Về Với Tôi
PBN Karaoke 27_21 - Tommy Ngô & Lynda Trang Dài - Năm 2000
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: T_P
#3 Posted : Tuesday, October 05, 2010 2:07:52 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
PBN Karaoke 27_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 27_02 - Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng
PBN Karaoke 27_03 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Ða Ða
PBN Karaoke 27_04 - Lưu Bích - Hát Cho Người Xa Nhà
PBN Karaoke 27_05 - Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn
PBN Karaoke 27_06 - Bảo Hân - Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng
PBN Karaoke 27_07 - Hoàng Lan - Tâm Sự Ðời Tôi
PBN Karaoke 27_08 - Thế Sơn - Nếu Ðiều Ðó Xảy Ra
PBN Karaoke 27_09 - Ý Lan - Không Còn Mùa Thu
PBN Karaoke 27_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Dù Anh Nghèo
PBN Karaoke 27_11 - Trúc Lan & Trúc Linh - Búp Bê Không Tình Yêu
PBN Karaoke 27_12 - Thiên Kim - Tình Là Gì
PBN Karaoke 27_13 - Ái Vân - Vỗ Cái Trống Cơm
PBN Karaoke 27_14 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn & Như Quỳnh & Hương Lan & Phi Nhung - Tiếng Dân Chài
PBN Karaoke 27_15 - Lê Minh & Diễm Liên - Tiếc Thương
PBN Karaoke 27_16 - Thanh Tuyền - Phố Vắng Em Rồi
PBN Karaoke 27_17 - Phi Khanh & Anh Dũng - Liên Khúc Em Là Tất Cả & Phút Cuối
PBN Karaoke 27_18 - Lynda & Bảo Hân & Phương Vy & Loan Châu & Trúc Lam & Trúc Linh - Trai Thời Nay
PBN Karaoke 27_19 - Khánh Ly - Lời Mẹ Ru
PBN Karaoke 27_20 - Trần Đức - Ai Về Với Tôi
PBN Karaoke 27_21 - Tommy Ngô & Lynda Trang Đài - Năm 2000

Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: thienvan
#4 Posted : Monday, October 26, 2015 7:28:30 PM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Paris By Night Karaoke 27: Giã Từ Thế Kỷ

PBN Karaoke 27_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 27_02 - Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng
PBN Karaoke 27_03 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Ða Ða
PBN Karaoke 27_04 - Lưu Bích - Hát Cho Người Xa Nhà
PBN Karaoke 27_05 - Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn
PBN Karaoke 27_06 - Bảo Hân - Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng
PBN Karaoke 27_07 - Hoàng Lan - Tâm Sự Ðời Tôi
PBN Karaoke 27_08 - Thế Sơn - Nếu Ðiều Ðó Xảy Ra
PBN Karaoke 27_09 - Ý Lan - Không Còn Mùa Thu
PBN Karaoke 27_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Dù Anh Nghèo
PBN Karaoke 27_11 - Trúc Lan & Trúc Linh - Búp Bê Không Tình Yêu
PBN Karaoke 27_12 - Thiên Kim - Tình Là Gì
PBN Karaoke 27_13 - Ái Vân - Vỗ Cái Trống Cơm
PBN Karaoke 27_14 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn & Như Quỳnh & Hương Lan & Phi Nhung - Tiếng Dân Chài
PBN Karaoke 27_15 - Lê Minh & Diễm Liên - Tiếc Thương
PBN Karaoke 27_16 - Thanh Tuyền - Phố Vắng Em Rồi
PBN Karaoke 27_17 - Phi Khanh & Anh Dũng - Liên Khúc Em Là Tất Cả & Phút Cuối
PBN Karaoke 27_18 - Khánh Ly - Lời Mẹ Ru
PBN Karaoke 27_19 - Trần Dức - Ai Về Với Tôi
PBN Karaoke 27_20 - Tommy Ngô & Lynda Trang Dài - Năm 2000
PBN Karaoke 27_21 - Lynda & Bảo Hân & Phương Vy & Loan Châu & Trúc Lam & Trúc Linh - Trai Thời Nay


Link Online: Paris By Night Karaoke 27
Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
User: NHANNGUYEN1976
#5 Posted : Thursday, December 03, 2015 3:32:12 PM(UTC)
PBN Karaoke 27_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 27_02 - Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng
PBN Karaoke 27_03 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Ða Ða
PBN Karaoke 27_04 - Lưu Bích - Hát Cho Người Xa Nhà
PBN Karaoke 27_05 - Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn
PBN Karaoke 27_06 - Bảo Hân - Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng
PBN Karaoke 27_07 - Hoàng Lan - Tâm Sự Ðời Tôi
PBN Karaoke 27_08 - Thế Sơn - Nếu Ðiều Ðó Xảy Ra
PBN Karaoke 27_09 - Ý Lan - Không Còn Mùa Thu
PBN Karaoke 27_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Dù Anh Nghèo
PBN Karaoke 27_11 - Trúc Lan & Trúc Linh - Búp Bê Không Tình Yêu
PBN Karaoke 27_12 - Thiên Kim - Tình Là Gì
PBN Karaoke 27_13 - Ái Vân - Vỗ Cái Trống Cơm
PBN Karaoke 27_14 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn & Như Quỳnh & Hoàng Lan & Phi Nhung - Tiếng Dân Chài
PBN Karaoke 27_15 - Lê Minh & Diễm Liên - Tiếc Thương
PBN Karaoke 27_16 - Thanh Tuyền - Phố Vắng Em Rồi
PBN Karaoke 27_17 - Phi Khanh & Anh Dũng - Liên Khúc Em Là Tất Cả & Phút Cuối
PBN Karaoke 27_18 - Lynda & Bảo Hân & Phương Vy & Loan Châu & Trúc Lam & Trúc Linh - Trai Thời Nay
PBN Karaoke 27_19 - Khánh Ly - Lời Mẹ Ru
PBN Karaoke 27_20 - Trần Đức - Ai Về Với Tôi
PBN Karaoke 27_21 - Tommy Ngô & Lynda Trang Đài - Năm 2000
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice