Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:38:13 PM(UTC)
USA 13_01 - Nam - Ngoại Quốc - Làm Sao Anh Nói
USA 13_02 - Song Ca - Nguyễn Văn Thương - Đêm Đông
USA 13_03 - Nữ - Lam Minh - Mơ Khúc Tương Phùng
USA 13_04 - Nam - Unknown - Si Mê Tình Em
USA 13_05 - Nữ - Trịnh Công Sơn - Nhìn Những Mùa Thu Đi
USA 13_06 - Nam - Khánh Băng - Sầu Ðông
USA 13_07 - Nữ - Tâm Anh - Chuyện Tình Không Suy Tư
USA 13_08 - Nam - Phạm Duy - Ta Yêu Em Lầm Lỡ
USA 13_09 - Nữ - Lê Kim Khánh - Lời Con Xin Chúa
USA 13_10 - Nam - Mặc Thế Nhân - Trả Lại Em
USA 13_11 - Nữ - Ngoại Quốc - Hai Khía Cạnh Cuộc Đời
USA 13_12 - Nam - Tình Yêu Nồng Thắm
USA 13_13 - Nữ - Thanh Trang - Duyên Thề
USA 13_14 - Nữ - Đức Huy - Sao Vẫn Còn Mưa Rơi
USA 13_15 - Nam - I'd Love You To Want Me (Anh Chỉ Yêu Em)
USA 13_16 - Nữ - Bono & Sonny - Khi Xưa Ta Bé
USA 13_17 - Nam - Ngô Thụy Miên - Chiều Nay Không Có Em
USA 13_18 - Nữ - Y Vân - Đêm Đô Thị
USA 13_19 - Nam - Lam Phương - Tình Anh Lính Chiến
USA 13_20 - Nữ - Nguyễn Văn Đông - Chiều Mưa Biên Giới
USA 13_21 - Nam - Nguyễn Vũ - Bài Cuối Cho Người Tình
USA 13_22 - Nữ - MacGregor & Mary - Giữa Hai Người Tình
USA 13_23 - Nam - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Lá Thư
USA 13_24 - Nam - Y Vân - Mưa
USA 13_25 - Nam - Y Vân - Ðừng Lừa Dối Nhau
USA 13_26 - Nữ - Nguyễn Văn Khánh - Chiều Vàng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:15:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 4:08:36 PM(UTC)
U Sing Along 13_01 - Nam - Làm Sao Anh Nói- slow
U Sing Along 13_02 - Song Ca - Đêm Đông- slow
U Sing Along 13_03 - Nữ - Mơ Khúc Tương Phùng- pasodoble
U Sing Along 13_04 - Nam - Si Mê Tình Em- slow rock new wave
U Sing Along 13_05 - Nữ - Nhìn Những Mùa Thu Đi - slow rock
U Sing Along 13_06 - Nam - Sầu Ðông- disco
U Sing Along 13_07 - Nữ - Chuyện Tình Không Suy Tư - slow rock
U Sing Along 13_08 - Nam - Ta Yêu Em Lầm Lỡ - slow
U Sing Along 13_09 - Nữ - Lời Con Xin Chúa - slow rock
U Sing Along 13_10 - Nam - Trả Lại Em - slow surf
U Sing Along 13_11 - Nữ - Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - bebop
U Sing Along 13_12 - Nam - Tình Yêu Nồng Thắm - slow rock
U Sing Along 13_13 - Nữ - Duyên Thề - Rhumba
U Sing Along 13_14 - Nữ - Sao Vẫn Còn Mưa Rơi - slow
U Sing Along 13_15 - Nam - I'd Love You To Want Me (Anh Chỉ Yêu Em) - slow
U Sing Along 13_16 - Nữ - Khi Xưa Ta Bé - slow
U Sing Along 13_17 - Nam - Chiều Nay Không Có Em - slow rock
U Sing Along 13_18 - Nữ - Đêm Đô Thị - cha cha cha
U Sing Along 13_19 - Nam - Tình Anh Lính Chiến - slow surf
U Sing Along 13_20 - Nữ - Chiều Mưa Biên Giới - slow rock
U Sing Along 13_21 - Nam - Bài Cuối Cho Người Tình - slow
U Sing Along 13_22 - Nữ - Giữa Hai Người Tình - slow surf
U Sing Along 13_23 - Nam - Lá Thư - slow rock
U Sing Along 13_24 - Nam - Mưa - valse
U Sing Along 13_25 - Nam - Ðừng Lừa Dối Nhau - slow
U Sing Along 13_26 - Nữ - Chiều Vàng - slow blue

Edited by user Wednesday, May 16, 2012 7:54:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: mymy777888
#3 Posted : Wednesday, December 26, 2012 11:02:18 AM(UTC)
thank you
User: newave
#4 Posted : Saturday, October 24, 2015 4:25:07 PM(UTC)
USA 13_01 - Lam Sao Anh Noi.Le Toan
USA 13_02 - Dem Dong.Bruce Doan & Hai Ly
USA 13_03 - Mo Khuc Tuong Phung.Bich Ngoc
USA 13_04 - Si Me Tinh Em (I can't Help Falling In Love.Le Toan
USA 13_05 - Nhin Nhung Mua Thu Di.Christiane Le
USA 13_06 - Sau Dong (Cherie Mon Amour).Le Toan
USA 13_07 - Chuyen Tinh Khong Suy Tu.Lily Hue
USA 13_08 - Ta Yeu Em Lam Lo.Le Tri
USA 13_09 - Loi Con Xin Chua.Christiane Le
USA 13_10 - Tra Lai Em.Bruce Doan
USA 13_11 - Hai Khia Canh Cuoc Doi (Both Side Now).Lily Hue
USA 13_12 - Tinh Yeu Nong Tham (Chanson Dorphee).Le Toan
USA 13_13 - Duyen The.Hai Ly
USA 13_14 - Sao Van Con Mua Roi.Tami Le
USA 13_15 - Anh Chi Yeu Em (I'd Love You To Want Me).Le Toan
USA 13_16 - Khi Xua Ta Be (Bang Bang).Lily Hue
USA 13_17 - Chieu Nay Khong Co Em.Le Toan
USA 13_18 - Dem Do Thi.Christiane Le
USA 13_19 - Tinh Anh Linh Chien.Le Tri
USA 13_20 - Chieu Mua Bien Gioi.Giao Linh
USA 13_21 - Bai Cuoi Cho Nguoi Tinh.Bruce Doan
USA 13_22 - Giua Hai Nguoi Tinh (Torn Between Two Lovers).Christiane Le
USA 13_23 - La Thu.Le Toan
USA 13_24 - Mua.My Nhung
USA 13_25 - Dung Lua Doi Nhau.Bruce Doan
USA 13_26 - Chieu Vang.Hai Ly
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice