Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: trinh0262
#1 Posted : Monday, November 03, 2014 1:25:52 PM(UTC)
Nhờ các bạn chỉ dùm where to get a tutorial how to make kmp3.
Cảm ơn bạn nhiều
User: Cát Bụi
#2 Posted : Monday, November 03, 2014 9:22:30 PM(UTC)
Open TKT Program và làm theo hướng dẫn

UserPostedImage

Step 1. Chọn tab MP3+XML to KMP3
Step 2. Chọn folder chứa files XML+MP3
Lưu ý: mỗi cặp file xml và mp3 phải có tên giống nhau. Xem ví dụ bên dưới

UserPostedImage
Step 3. Chọn out put folder.
Step 4. Bấm vào nút "Make Kmp3 files"
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice