Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:18:32 PM(UTC)
Normalized using TKT.

Quote:
USA 05_01 - Nam - Trần Thiện Thanh - Tuyết Trắng - Cha Cha Cha
USA 05_02 - Nam - Tenco - Cánh Buồm Xa Xưa - Rhumba
USA 05_03 - Nữ - Ngoại Quốc - Niềm Đau Chôn Dấu - Slow Rock
USA 05_04 - Nam - Gerardo Matos Rodriguez - Vũ Nữ Thân Gầy - Tango
USA 05_05 - Nam - Vũ Đức Nghiêm - Gọi Người Yêu Dấu - Boston
USA 05_06 - Nam - Ngoại Quốc (Trung Hoa) - Xa Em Kỹ Niệm - Slow Rock
USA 05_07 - Nam - Xuân Tiên - Cô Thắm Về Làng - New Wave
USA 05_08 - Nữ - Trần Thiện Thanh Toàn - Mùa Đông Của Anh - Rhumba
USA 05_09 - Nam - Thông Đạt - Ai Về Sông Tương - Slow Surf
USA 05_10 - Nam - Anh Bằng - Nó - Slow Rock
USA 05_11 - Nữ - Hồng Vân - Ðồi Thông Hai Mộ - Rhumba
USA 05_12 - Nam - Hoàng Thi Thơ - Đường Xưa Lối Cũ - Rhumba
USA 05_13 - Nam - Unknown - Này Người Yêu - Cha Cha Cha
USA 05_14 - Song Ca - Isaak & Chris - Chỉ Là Giấc Mơ Qua - Cha Cha Cha
USA 05_15 - Nam - Khánh Băng - Chở Người - Slow Rock
USA 05_16 - Nam - Phạm Duy - Nghìn Trùng Xa Cách - Boston
USA 05_17 - Nữ - Unknown - Dạ Khúc - Boston
USA 05_18 - Nam - Phạm Duy - Ngày Trỏ Về - Rhumba
USA 05_19 - Nam - Unknown - Mal (Cơn Đau Tình Ái) - Slow
USA 05_20 - Nam - Lam Phương - Cỏ Úa - Slow Rock
USA 05_21 - Nữ - Lê Trọng Nguyễn - Nắng Chiều - Cha Cha Cha
USA 05_22 - Nam - Phạm Duy - Tình Kỷ Nữ - Slow Rock
USA 05_23 - Nữ - Hoàng Trang - Tâm Sự Với Anh - Rhumba
USA 05_24 - Nam - Đức Huy - Hoang Vu - Slow Rock
USA 05_25 - Nữ - Dzoãn Mẫn - Biệt Ly - Slow Rock
USA 05_26 - Nam - Trịnh Lâm Ngân - Yêu Một Mình - Rhumba

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:21:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 6:53:47 PM(UTC)
U Sing Along 05_01 - Nam - Tuyết Trắng - Cha Cha Cha
U Sing Along 05_02 - Nam - Cánh Buồm Xa Xưa - Rhumba
U Sing Along 05_03 - Nữ - Niềm Đau Chôn Dấu - Slow Rock
U Sing Along 05_04 - Nam - Vũ Nữ Thân Gầy - Tango
U Sing Along 05_05 - Nam - Gọi Người Yêu Dấu - Boston
U Sing Along 05_06 - Nam - Xa Em Kỹ Niệm - Slow Rock
U Sing Along 05_07 - Nam - Cô Thắm Về Làng - New Wave
U Sing Along 05_08 - Nữ - Mùa Đông Của Anh - Rhumba
U Sing Along 05_09 - Nam - Ai Về Sông Tương - Slow Surf
U Sing Along 05_10 - Nam - Nó - Slow Rock
U Sing Along 05_11 - Nữ - Ðồi Thông Hai Mộ - Rhumba
U Sing Along 05_12 - Nam - Đường Xưa Lối Cũ - Rhumba
U Sing Along 05_13 - Nam - Này Người Yêu - Cha Cha Cha
U Sing Along 05_14 - Song Ca - Chỉ Là Giấc Mơ Qua - Cha Cha Cha
U Sing Along 05_15 - Nam - Chở Người - Slow Rock
U Sing Along 05_16 - Nam - Nghìn Trùng Xa Cách - Boston
U Sing Along 05_17 - Nữ - Dạ Khúc - Boston
U Sing Along 05_18 - Nam - Ngày Trỏ Về - Rhumba
U Sing Along 05_19 - Nam - Mal (Cơn Đau Tình Ái) - Slow
U Sing Along 05_20 - Nam - Cỏ Úa - Slow Rock
U Sing Along 05_21 - Nữ - Nắng Chiều - Cha Cha Cha
U Sing Along 05_22 - Nam - Tình Kỷ Nữ - Slow Rock
U Sing Along 05_23 - Nữ - Tâm Sự Với Anh - Rhumba
U Sing Along 05_24 - Nam - Hoang Vu - Slow Rock
U Sing Along 05_25 - Nữ - Biệt Ly - Slow Rock
U Sing Along 05_26 - Nam - Yêu Một Mình - Rhumba
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: hackerwannabe
#3 Posted : Wednesday, August 08, 2012 11:57:17 AM(UTC)
Please help. What can i do to change this order: Ten bai hat under "Ca si"; giong under "tac gia"
User: Hai Lúa
#4 Posted : Wednesday, August 08, 2012 12:31:28 PM(UTC)
Originally Posted by: hackerwannabe Go to Quoted Post
Please help. What can i do to change this order: Ten bai hat under "Ca si"; giong under "tac gia"

Paste in one of your file name as an example.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice