Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: KDDo
#1 Posted : Sunday, March 08, 2015 6:50:02 AM(UTC)
Quote:
Asia TBO Ngoc Huyen_01 - LK Dan Ca 3 Mien; Gai Xuan, Ly Muoi Thuong, Ben Duyen Lanh - Ngoc Huyen, Dang The Luan, Truong Vu, Manh Quynh
Asia TBO Ngoc Huyen_02 - LK Suong Lanh Chieu Dong - Thanh Tuyen, Ngoc Huyen
Asia TBO Ngoc Huyen_03 - Mot Nguoi Di (Mai Chau )- Ngoc Huyen
Asia TBO Ngoc Huyen_04 - LK 5 Mua; Nang Co Con Xuan, Ha Thuong, Mua Bong Bong, Thu Sau, Noi Buon Dem Dong - Ngoc Huyen, Dang The Luan, Truong Vu, Manh Quynh, Linh Tam
Asia TBO Ngoc Huyen_05 - Tinh Tham Duyen Que (Truc Phuong) - Ngoc Huyen, Manh Dinh
Asia TBO Ngoc Huyen_06 - Nhac Canh Cleopatra - Ngoc Huyen, Truong Vu
Asia TBO Ngoc Huyen_07 - LK Tro Ve Cat Bui, Cho Toi Duoc Mot Lan,Toi Muon - Ngoc Huyen, Dang The Luan, Dang Minh Thong, Nhat Khoa
Asia TBO Ngoc Huyen_08 - LK Tinh Ca Tren Lua, Gap Nhau, Thuong Qua Viet Nam - Ngoc Huyen, Son Tuyen
Asia TBO Ngoc Huyen_09 - Nhac Canh; Tinh Su Huyen Tran - Truong Vu, Ngoc Huyen
Asia TBO Ngoc Huyen_10 - LK Ve Duoi Mai Nha, Joy, Love Happiness, Goi Nho Que Huong, Me La Que Huong, Ve Duoi Mai Nha - All Singers
Asia TBO Ngoc Huyen_11 - On Me (Le Minh Hien )- Ngoc Huyen
Asia TBO Ngoc Huyen_12 - LK Mua Mua Ngoai O, Mua Dem Tinh Nho, Mua Nua Dem, Hai Mua Mua, Lanh Tron Dem Mua, Gia Tu Dem Mua - Thanh Tuyen, Son Tuyen, Ngoc Huyen
Asia TBO Ngoc Huyen_13 - Tan Co Giu Mai Tinh Yeu - Ngoc Huyen, Kim Tu Long
Asia TBO Ngoc Huyen_14 - Tan Co Hon Que Y Nhac (Vien Chau) - Thanh Tuyen, Phuong Lien, Phuong Hong Thuy, Kieu Hung, Ngoc Huyen, Ha Tien
Asia TBO Ngoc Huyen_15 - LK Gia Dinh Thanh Tuyen Feel The Love, Nguoi Tinh & Que Huong, Ngay Do, Ca Co Muoi Nam Xa Xu, Little Dance & Sing It - Thanh Tuyen, Ngoc Huyen ...
Asia TBO Ngoc Huyen_16 - LK Khong Dau Bang Que Huong, Dep Tinh Que Huong - All Singers
... u
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, March 08, 2015 8:07:09 AM(UTC)
Cái này mới hay sao vậy anh Kevin?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: KDDo
#3 Posted : Sunday, March 08, 2015 8:14:12 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Cái này mới hay sao vậy anh Kevin?


yes..[laugh]
... u
User: Hai Lúa
#4 Posted : Sunday, March 08, 2015 8:48:55 AM(UTC)
Upload lên luôn đi chứ [laugh][sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: KDDo
#5 Posted : Sunday, March 08, 2015 9:02:45 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Upload lên luôn đi chứ [laugh][sneaky]


Biết làm ..."lit" ..hỏng biết "RiP"

[lol] [lol] [lol]
... u
User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, March 08, 2015 11:34:57 AM(UTC)
[sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Nu_B
#7 Posted : Sunday, March 08, 2015 8:51:03 PM(UTC)
Originally Posted by: KDDo Go to Quoted Post
Biết làm ..."lit" ..hỏng biết "RiP"

[lol] [lol] [lol]


Khỏi cần rip, copy image cũng được [dance 2]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: ang may
#8 Posted : Monday, March 09, 2015 2:39:40 AM(UTC)
cho xin nhe ban cam on ban nhieu
User: Donvy
#9 Posted : Monday, March 09, 2015 2:06:16 PM(UTC)
AsiaK S 42_01 - Ngọc Huyền, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Đặng Thế Luân - LK Dân Ca 3 Miền
AsiaK S 42_02 - Ngọc Huyền, Thanh Tuyền - LK Sương Lạnh Chiều Đông, Kể Chuyện Trong Đêm
AsiaK S 42_03 - Ngọc Huyền - Một Người Đi
AsiaK S 42_04 - Ngọc Huyền, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Đặng Thế Luân, Linh Tâm - LK 5 Mùa
AsiaK S 42_05 - Ngọc Huyền, Mạnh Đình - Tình Thắm Duyên Quê
AsiaK S 42_06 - Ngọc Huyền, Trường Vũ - Nhạc Cảnh Cleopatra
AsiaK S 42_07 - Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông, Nhật Khoa - LK Trở Về Cát Bụi
AsiaK S 42_08 - Ngọc Huyền, Sơn Tuyền - LK Tình Ca Trên Lúa, Gặp Nhau,thương Quá Việt Nam
AsiaK S 42_09 - Trường Vũ, Ngọc Huyền - Nhạc Cảnh Tình Sử Huyền Trân
AsiaK S 42_10 - Ngọc Huyền, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Shayla, Bé Hà Tiên, Trường Vũ, Đặng Thế Luân, Andy Quách - LK Về Dưới Mái Nhà
AsiaK S 42_11 - Ngọc Huyền - Ơn Mẹ
AsiaK S 42_12 - Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Ngọc Huyền, Trường Vũ, Mạnh Đình, Đặng Thế Luân - LK Mưa
AsiaK S 42_13 - Ngọc Huyền, Kim Tử Long - Giữ Mãi Tình Yêu (Tân Cổ)
AsiaK S 42_14 - Ngọc Huyền, Thanh Tuyền, Phượng Liên, Phương Hồng Quế, Kiều Sương, Bé AsiaK S 42_Hà Tiên - Hồn Quê Ý Nhạc (Tân Cổ)
AsiaK S 42_15 - Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Ngọc Huyền, Shayla, Bé Hà Tiên, Bé Bella, Bé Holly - LK Gia Đình Thanh Tuyền
AsiaK S 42_16 - Hợp Ca - LK Không Đâu Bằng Quê Hương, Đẹp Tình Quê Hương
Ai nhanh hon
User: KDDo
#10 Posted : Sunday, March 15, 2015 7:18:44 AM(UTC)
[angry] [angry]
Đĩa này bị mất âm thanh hoàn toàn ỏ Track 2 ..[cursing] [cursing] [cursing]
... u
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice