Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<2345>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Diễm Thu
#31 Posted : Saturday, December 12, 2015 6:17:14 AM(UTC)
NHẠC ANH
Sealed With A Kiss _ Brian Hyland

Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: tyvn
#32 Posted : Tuesday, February 21, 2017 11:52:41 AM(UTC)
User: Diễm Thu
#33 Posted : Tuesday, February 21, 2017 9:07:05 PM(UTC)


Khi post video youtube tyvn dùng thêm code nhen , như clip trên thì là như vầy[YOUTUBEHD]Put Youtube URL Here[/YOUTUBEHD]


Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Mr. Jack
#34 Posted : Wednesday, February 22, 2017 9:46:28 AM(UTC)
Hờn Anh Giận Em

Edited by user Wednesday, February 22, 2017 9:52:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Mr. Jack
#35 Posted : Wednesday, February 22, 2017 9:57:02 AM(UTC)
Sao mình post video mà cái hình nó cứ giựt giựt hoài vậy?
User: tyvn
#36 Posted : Wednesday, February 22, 2017 1:50:51 PM(UTC)
đâu có giựt, thấy bt mà bạn [biggrin]

User: tyvn
#37 Posted : Tuesday, March 07, 2017 1:59:11 PM(UTC)


User: Diễm Thu
#38 Posted : Wednesday, March 08, 2017 5:45:48 AM(UTC)
Nhạc buồn nghe .....buồn buồn ! [rolleyes]

Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#39 Posted : Wednesday, March 08, 2017 5:49:37 AM(UTC)
Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#40 Posted : Sunday, March 12, 2017 5:22:25 AM(UTC)


BÀI TANGO CHO EM _ Lệ Quyên
Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


Users browsing this topic
Guest (2)
5 Pages«<2345>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice