Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: minhthe052000
#1 Posted : Saturday, February 28, 2015 8:21:54 PM(UTC)
ThuyAnh06_100Phan100_01 - Thanh Tuyền - Dấu Chân Kỷ Niệm
ThuyAnh06_100Phan100_02 - Thanh Tuyền - Nỗi Buồn Đêm Đông
ThuyAnh06_100Phan100_03 - Mai Lệ Huyền - Hoàng Tử Trong Mơ
ThuyAnh06_100Phan100_04 - Thanh Tuyền - Duyên Kiếp
ThuyAnh06_100Phan100_05 - Chế Linh - Ai Cho Tôi Tình Yêu
ThuyAnh06_100Phan100_06 - Mai Lệ Huyền - Yêu Thầm
ThuyAnh06_100Phan100_07 - Thanh Tuyền & Chế Linh - Tình Bơ Vơ
ThuyAnh06_100Phan100_08 - Thanh Tuyền - Phận Gái Thuyền Quyên
ThuyAnh06_100Phan100_09 - Hùng Cường - Cưới Em
ThuyAnh06_100Phan100_10 - Thanh Tuyền & Chế Linh - Nếu Chúng Mình Cách Trở
ThuyAnh06_100Phan100_11 - Thanh Tuyền - Mùa Sầu Riêng
ThuyAnh06_100Phan100_12 - Mai Lệ Huyền & Hùng Cường - Thiên Duyên Tiền Định
ThuyAnh06_100Phan100_13 - Thanh Tuyền & Chế Linh - Đoạn Cuối Tình Yêu
ThuyAnh06_100Phan100_14 - Chế Linh - Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
ThuyAnh06_100Phan100_15 - Hùng Cường - Lính Thành Phố
ThuyAnh06_100Phan100_16 - Chế Linh - Đưa Em Vào Hạ
ThuyAnh06_100Phan100_17 - Chế Linh - Kẻ Ở Miền Xa
ThuyAnh06_100Phan100_18 - Hùng Cường - 100 Phần Trăm
ThuyAnh06_100Phan100_19 - Mai Lệ Huyền & Hùng Cường - Hờn Anh Giận Em
ThuyAnh06_100Phan100_20 - Hùng Cường - Đám Cưới Nhà Binh
User: lam hung
#2 Posted : Tuesday, March 03, 2015 6:39:24 PM(UTC)
Đưa list này lên để làm gì vậy bạn
User: guitar72
#3 Posted : Monday, March 23, 2015 4:37:25 PM(UTC)
Link download tại đây nha các anh em: http://forum.tkaraoke.co...-Mot-Tram-Phan-Tram.aspx
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice