Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, March 05, 2010 11:58:00 AM(UTC)
Thế Hệ Trẻ Karaoke 06

Thế Hệ Trẻ 06_01 - Xuân Mai - Tập Đếm
Thế Hệ Trẻ 06_02 - Xuân Mai - Rửa Mặt Như Mèo
Thế Hệ Trẻ 06_03 - Xuân Mai - Cả Nhà Thương Nhau
Thế Hệ Trẻ 06_04 - Xuân Mai - Mẹ Yêu Không Nào
Thế Hệ Trẻ 06_05 - Xuân Mai - Trường Chúng Cháu Là Trường Mần Non
Thế Hệ Trẻ 06_06 - Xuân Mai - Bông Hoa Mừng Cô
Thế Hệ Trẻ 06_07 - Xuân Mai - Cháu Yêu Bà
Thế Hệ Trẻ 06_08 - Xuân Mai - Bắc Kim Thang
Thế Hệ Trẻ 06_09 - Xuân Mai - Cháu Đi Mẫu Giáo
Thế Hệ Trẻ 06_10 - Xuân Mai - Những Em Bé Ngoan
Thế Hệ Trẻ 06_11 - Xuân Mai - Cô Và Mẹ
Thế Hệ Trẻ 06_12 - Xuân Mai - Đi Học Về
Thế Hệ Trẻ 06_13 - Xuân Mai - Thể Dục Buổi Sáng
Thế Hệ Trẻ 06_14 - Xuân Mai - Bé Lật Đật
Thế Hệ Trẻ 06_15 - Xuân Mai - Cháu Vẻ Ông Mặt Trời
Thế Hệ Trẻ 06_16 - Xuân Mai - Cò Lả
Thế Hệ Trẻ 06_17 - Xuân Mai - Đôi Bàn Tay
Thế Hệ Trẻ 06_18 - Xuân Mai - Bé Quét Nhà
Thế Hệ Trẻ 06_19 - Xuân Mai - Hỏng Dám Đâu
Thế Hệ Trẻ 06_20 - Xuân Mai - Một Con Vịt
Thế Hệ Trẻ 06_21 - Xuân Mai - Chị Ông Nâu
Thế Hệ Trẻ 06_22 - Xuân Mai - Tía Má Em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:42:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: luckyloc
#2 Posted : Thursday, October 21, 2010 4:58:35 PM(UTC)
thanks for sharing
User: Cỏ Trắng
#3 Posted : Friday, April 29, 2011 3:50:26 AM(UTC)
THTK 06_01 - Xuân Mai - Tập Đếm
THTK 06_02 - Xuân Mai - Rửa Mặt Như Mèo
THTK 06_03 - Xuân Mai - Cả Nhà Thương Nhau
THTK 06_04 - Xuân Mai - Đi Học
THTK 06_05 - Xuân Mai - Vì Sao Con Mèo Rửa Mặt
THTK 06_06 - Xuân Mai - Cháu Yêu Bà
THTK 06_07 - Xuân Mai - Bắc Kim Thang
THTK 06_08 - Xuân Mai - Những Em Bé Ngoan
THTK 06_09 - Xuân Mai - Liên Khúc Con Chim Non
THTK 06_10 - Xuân Mai - Gà Trống, Mèo Con, và Cún Con
THTK 06_11 - Xuân Mai - Hoa Bé Ngoan
THTK 06_12 - Xuân Mai - Mẹ Yêu Không Nào
THTK 06_13 - Xuân Mai - Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non
THTK 06_14 - Xuân Mai - Cháu Đi Mẫu Giáo
THTK 06_15 - Xuân Mai - Cô và Mẹ
THTK 06_16 - Xuân Mai - Đi Học Về
THTK 06_17 - Xuân Mai - Cháu Vẽ Ông Mặt Trời
THTK 06_18 - Xuân Mai - Chú Vịt Con
THTK 06_19 - Xuân Mai - Bé Lật Đật
THTK 06_20 - Xuân Mai - Liên Khúc Bông Hoa Mừng Cô
THTK 06_21 - Xuân Mai - Một Con Vịt
THTK 06_22 - Xuân Mai - Bé Quét Nhà
THTK 06_23 - Xuân Mai - Cò Lả
THTK 06_24 - Xuân Mai - Liên Khúc Đồng Dao 1
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice