Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NHANNGUYEN1976
#1 Posted : Tuesday, December 02, 2014 8:44:01 PM(UTC)
NDBD 7 NỔI BUỒN CHÂU PHA
SONG
NDBD 07_01 - Mạnh Quỳnh - Nỗi buồn châu pha
NDBD 07_02 - Mạnh Quỳnh & khả tú-Sao em nỡ vội lấy chồng
NDBD 07_03 - Mạnh Quỳnh -Sang ngang
NDBD 07_04 - Khả tú -Phút cuối
NDBD 07_05 - Mạnh Quỳnh -Bạc trắng lửa hồng
NDBD 07_06 - Khả tú -gió đánh đò đưa
NDBD 07_07 - Mạnh Quỳnh -Khóc thầm
NDBD 07_08 - Phi nhung -Người giàu cũng khóc
NDBD 07_09 - Mạnh Quỳnh -Một thuỞ yêu em
NDBD 07_10 - Huy vũ & khả tú-Mùa thu yêu đương
NDBD 07_11 - Mạnh Hùng-Tàu về quê hương
NDBD 07_12 - Khả tú -Cánh thiệp hồng
NDBD 07_13 - Mạnh Quỳnh -Tiễn em theo chồng
NDBD 07_14 - Khả tú -Tình nghỉa đôi ta có thế thôi
NDBD 07_15 - Mạnh Quỳnh -Xa người mình yêu
NDBD 07_16 - Phi nhung -Mưa trên sông ngân
NDBD 07_17 - Mạnh Quỳnh -Người không cô đơn
NDBD 07_18 - Trang thanh lan -Tình yêu trả lại trăng sao
NDBD 07_19 - Mạnh Quỳnh -Những vùng đất mang tên anh
NDBD 07_20 - Khả tú -Có em về

Edited by user Tuesday, December 02, 2014 8:46:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice