Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 4:02:49 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
New Castle SDPN_01 - Trường Vũ - Nhớ em
New Castle SDPN_02 - Phi Nhung - Tình là sợi tơ
New Castle SDPN_03 - Trường Vũ - Đêm kỷ niệm
New Castle SDPN_04 - Hương Lan - Ru em vào mộng
New Castle SDPN_05 - Trường Vũ - Chấp tay dâng người
New Castle SDPN_06 - Giao Linh - Vùng lá Me bay
New Castle SDPN_07 - Trường Vũ - Phố vắng
New Castle SDPN_08 - Tuấn Vũ - Quán nửa khuya
New Castle SDPN_09 - Trường Vũ - Trăng thanh bình
New Castle SDPN_10 - Thanh Tuyền - Tơ Hồng
New Castle SDPN_11 - Trường Vũ - Có bao giờ
New Castle SDPN_12 - Hương Lan - Đành quên sao
New Castle SDPN_13 - Trường Vũ - Địa đàng giấc mơ
New Castle SDPN_14 - Nử - Thương ca thân phận
New Castle SDPN_15 - Trường Vũ - Sao đành phụ nhau
New Castle SDPN_16 - Chế Linh - Tuyệt tình
New Castle SDPN_17 - Trường Vũ - Gửi người ở lại
New Castle SDPN_18 - Song Ca - Chuyện hai đứa mình
New Castle SDPN_19 - Trường Vũ - Giết người trong mộng
New Castle SDPN_20 - Chế Linh - Giọt lệ sầu
New Castle SDPN_21 - Nam - Gọi tên em lần cuối
New Castle SDPN_22 - Nam - Tình như mây khói

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:53:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: cobeyeudoi3
#2 Posted : Saturday, August 28, 2010 7:04:22 AM(UTC)
cát bạn làm ỏn giúp mình làm thế nào để thấy được dvd karaoke
mình cám ỏn thật là nhiều
User: Gada
#3 Posted : Thursday, September 02, 2010 2:41:15 PM(UTC)
cobeyeudoi3 wrote:
cát bạn làm ỏn giúp mình làm thế nào để thấy được dvd karaoke
mình cám ỏn thật là nhiều

Chào Cô Bé Yêu Đời,
Trang này chỉ chứa tựa nhạc, qua trang chứa link ở đó chứa tất cả dvds karaoke đả được chia sẽ.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Namgiangho
#4 Posted : Wednesday, October 25, 2017 6:42:31 AM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.New Castle - Sao Đành Phụ Nhau

New Castle SDPN_01 - Trường Vũ - Nhớ Em
New Castle SDPN_02 - Phi Nhung - Tình Là Sợi Tơ
New Castle SDPN_03 - Trường Vũ - Đêm Kỷ Niệm
New Castle SDPN_04 - Hương Lan - Ru Em Vào Mộng
New Castle SDPN_05 - Trường Vũ - Chấp Tay Dâng Người
New Castle SDPN_06 - Giao Linh - Vùng Lá Me Bay
New Castle SDPN_07 - Trường Vũ - Phố Vắng
New Castle SDPN_08 - Tuấn Vũ - Quán Nửa Khuya
New Castle SDPN_09 - Trường Vũ - Trăng Thanh Bình
New Castle SDPN_10 - Thanh Tuyền - Tơ Hồng
New Castle SDPN_11 - Trường Vũ - Có Bao Giờ
New Castle SDPN_12 - Hương Lan - Đành Quên Sao
New Castle SDPN_13 - Trường Vũ - Địa Đàng Giấc Mơ
New Castle SDPN_14 - Nử - Thương Ca Thân Phận
New Castle SDPN_15 - Trường Vũ - Sao Đành Phụ Nhau
New Castle SDPN_16 - Chế Linh - Tuyệt Tình
New Castle SDPN_17 - Trường Vũ - Gửi Người Ở Lại
New Castle SDPN_18 - Song Ca - Chuyện Hai Đứa Mình
New Castle SDPN_19 - Trường Vũ - Giết Người Trong Mộng
New Castle SDPN_20 - Chế Linh - Giọt Lệ Sầu
New Castle SDPN_21 - Nam - Gọi Tên Em Lần Cuối
New Castle SDPN_22 - Nam - Tình Như Mây Khói
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice