Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

14 Pages«<678910>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: VeMienVienDong
#71 Posted : Sunday, December 07, 2014 10:26:36 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
What are you talking about? The Access Key displayed in TKaraoke or ?


the Access Key displayed when logged in as Guest on the songbook site

you should display requester's name when first playing the song for a couple of seconds
User: nguyen hoai nam
#72 Posted : Monday, December 08, 2014 10:45:32 AM(UTC)
Tôi thấy nhiều bài karaoke trên YouTube không thể tách tiếng ca sĩ....admin có giải pháp nào khắc phục được tình trạng này không
User: caytre
#73 Posted : Monday, December 08, 2014 11:42:32 AM(UTC)
Originally Posted by: nguyen hoai nam Go to Quoted Post
Tôi thấy nhiều bài karaoke trên YouTube không thể tách tiếng ca sĩ....admin có giải pháp nào khắc phục được tình trạng này không


Bài karaoke trên youtube chi² co' 1 file audio làm sao tat' tiêng' duoc.? Ban. phai² chon. bài hat' youtube karaoke chi² co' nhac. khg co' tiêng' hat' thi`moi' duoc. chu'- chac' là ban. chon. nhâm`bai co' tiêng' ca si~rôi`
User: Nu_B
#74 Posted : Monday, December 08, 2014 11:45:30 AM(UTC)
Originally Posted by: nguyen hoai nam Go to Quoted Post
Tôi thấy nhiều bài karaoke trên YouTube không thể tách tiếng ca sĩ....admin có giải pháp nào khắc phục được tình trạng này không


Karaoke DVD thì có 2 "Audio Tracks":
Track #1 --> Có tiếng ca sĩ
Track #2 --> Chỉ có Karaoke beat

Cho nên mình có thể lựa chon "Track #2" để tắt tiếng ca sĩ
[treo co]
Trong khi Karaoke ở youtube chỉ có 1 "Audio Track". Hoặc có tiếng ca sĩ hoặc chỉ có beat.
[dance 2]
Nếu gặp bài nào có tiếng ca sĩ thì không thể nào làm gì khác hơn là kiếm bài chỉ có beat mà không có tiếng ca sĩ
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: theunknown
#75 Posted : Tuesday, December 09, 2014 2:04:30 PM(UTC)
Hi V

HItting the F2 does not load the youtube browser. Using Build 77.

Edited by user Tuesday, December 09, 2014 2:07:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#76 Posted : Thursday, December 11, 2014 1:13:55 AM(UTC)
When a particular release requires resetting the lyrics data state, we set a flag in TKaraoke to reset the cache. This is to avoid having the old cache w/ the new version and cause problems. Very few releases will require resetting the cache data but this particular build has the new "Song Date" data that the old cache won't have.

When you can't update Lyrics due to a "time out error", either your connection is not as fast and/or the lyrics server is under heavy load. You can go to http://lyric.tkaraoke.com and see the "Đang có x người truy cập trực tuyến" data. When x is above 500, the lyric server is pretty busy.

Different ways to solve this problem:
1. Updates lyrics at a time when the lyrics server is not too busy
2. Break your collection into 2 parts and perform lyric update half a a time. Once you perform the 2 updates (half each), clear the song and load all songs in your collection. TKaraoke should remember the lyrics data that it got from the lyrics server previously and load that data for you - effectively provides lyrics for all the songs in your collection. This data will then be cached so when you add more songs, no lyrics update is required.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: caytre
#77 Posted : Sunday, December 14, 2014 1:44:24 AM(UTC)
Anh HL cho minh`hoi² version moi' 80-81 da~chon. bài truc tiêp' youtube trên màn hinh`songbook duoc. chua nêu' nhu minh`chi² co' 1 moniteur? minh`kiêm' khg ra [confused]
User: VeMienVienDong
#78 Posted : Sunday, December 14, 2014 6:15:56 AM(UTC)
version 80 cũng không thấy dl full video trong tkaraoke.youtube đâu?
User: Hai Lúa
#79 Posted : Sunday, December 14, 2014 2:24:30 PM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Anh HL cho minh`hoi² version moi' 80-81 da~chon. bài truc tiêp' youtube trên màn hinh`songbook duoc. chua nêu' nhu minh`chi² co' 1 moniteur? minh`kiêm' khg ra [confused]


Chưa, khi nào có thì release notes của build sẽ nói là "có thể search YouTube trên sb được". Cái này chắc cũng vài tuần nữa.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#80 Posted : Sunday, December 14, 2014 2:24:53 PM(UTC)
Originally Posted by: VeMienVienDong Go to Quoted Post
version 80 cũng không thấy dl full video trong tkaraoke.youtube đâu?


The download button is on the left of the "copy url" button on the YouTube Browser.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
14 Pages«<678910>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice