Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

14 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, November 21, 2014 2:00:03 AM(UTC)
Starting with version 1.5.072, there will be a YouTube Browser built into TKaraoke. To use this browser, in TKaraoke, click on Tools --> YouTube Browser. See Demo Here. For best performance, please upgrade your Internet Explorer version to v11 or later.

You can also search for YouTube songs via your phone/tablet and add the song to TKaraoke using the Online Songbook interface. As an example, here is the YouTube search page for my own songbook.

UserPostedImage


Starting with version 1.5.069, Pro version will support YouTube songs. This feature was requested by theunknown Offline . How it work is you create (or copy from someone) a YTK (YouTube Karaoke) file. This is basically a TEXT file but has extension .YTK. In this file, you specific the URL of the YouTube song you want to play. TKaraoke will fetch the file from YouTube and play w/o downloading to your computer. If you are interested in downloading the file, look for this feature on TKT.

As an example, I created a couple of songs:
UserPostedImage

Here is the content of one of the song:
UserPostedImage

Basically, you just paste the YouTube URL inside the YTK file. The URL can start with http://youtube.com, https://youtube.com, or https://youtu.be. TKaraoke will pick the highest quality version available from YouTube for that URL. In a special case where you want to use a lower quality version, you can specify this as well by specifying the resolution you want to use and/or the file type you want to use.

For example, the song Thương Mẹ is a 1080p song but I want to use the 480p version and use file type WebM, the content of my YTK file would be:
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=1RCVanHrFVo
webm
480p


Specifying the resolution and file type is optional. If you don't specify the file type, MP4 type will be used. If you don't specify the resolution, the highest resolution available will used. If the resolution you specified is higher than the highest available, TKaraoke will pick the highest resolution available. For example, if the YouTube song has maximum 720p and you specified 1080p, 720p will be used.

The recommended resolution you should be specifying in the YTK file ares: 360p, 480p, 720p, or 1080p.

The possible file types you can specify are: mp4, webm, flash, mobile, and unknown.

Edited by user Saturday, January 10, 2015 9:52:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

File Attachment(s):
SampleYouTubeSongs.zip (2kb) downloaded 84 time(s).
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: caytre
#2 Posted : Friday, November 21, 2014 3:55:39 AM(UTC)
Nhu vây. co' phai² là khi minh`copier cai' link youtube vô trong dossier texte, thi`sau do' phai² dôi² cai' duôi txt thành ytk hay sao anh HL? minh`thu² làm mà khg duoc. , tkaraoke no'khg thèm hat' cai' link mà minh`copier vô, nhung link cua² anh thi`no' hat'[confused]

Edited by user Friday, November 21, 2014 3:57:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: caytre
#3 Posted : Friday, November 21, 2014 4:08:17 AM(UTC)
Minh`làm duoc. rôi`, hôi`nay² minh`coller thiêu' cai' chu² http
Thank anh HL nhiêu`
User: caytre
#4 Posted : Friday, November 21, 2014 5:58:48 AM(UTC)
Co' ban. nào biêt' vi`sao bài này dua vô tkaraoke lai. khg co' tiêng' không?

"Tinh`nghèo co' nhau" https://www.youtube.com/watch?v=I55pDnNhndY
Minh`thu² 2-3 link cua² bài này dêu`khg co' tiêng'
User: Cát Bụi
#5 Posted : Friday, November 21, 2014 6:19:50 AM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Co' ban. nào biêt' vi`sao bài này dua vô tkaraoke lai. khg co' tiêng' không?

"Tinh`nghèo co' nhau" https://www.youtube.com/watch?v=I55pDnNhndY
Minh`thu² 2-3 link cua² bài này dêu`khg co' tiêng'


caytre them: mobile ở line tiếp theo

https://www.youtube.com/watch?v=I55pDnNhndY
mobile
User: caytre
#6 Posted : Friday, November 21, 2014 7:01:32 AM(UTC)
Cam' on anh Cat' Bui nhiêu`
User: caytre
#7 Posted : Friday, November 21, 2014 7:41:58 AM(UTC)
Co' tiêng' nhung hinh`video bi. bê² qua' , minh`thu² dôi² 360p, 480p, 720p... sao cung~bi. mo`, khi khg dê² chu² mobile thi`khg co' tiêng' nhung no' doc. mp4 lai. ro~
User: Cát Bụi
#8 Posted : Friday, November 21, 2014 8:43:23 AM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Co' tiêng' nhung hinh`video bi. bê² qua' , minh`thu² dôi² 360p, 480p, 720p... sao cung~bi. mo`, khi khg dê² chu² mobile thi`khg co' tiêng' nhung no' doc. mp4 lai. ro~


caytre thu de option nay

Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=I55pDnNhndY
webm
480p

User: caytre
#9 Posted : Friday, November 21, 2014 9:10:16 AM(UTC)
Thank anh , thây' video co' kha' hon
User: tkaraokeuser
#10 Posted : Friday, November 21, 2014 12:14:02 PM(UTC)
Thêm chức năng Youtube vào là một ý kiến rất hay và hữu dụng đó anh, vì hiện nay có rất nhiều karaoke video sources được posted trên đó, không cần phải d/l mà play được kiểu streaming thì quá tốt rồi.

Tuy nhiên, em thấy việc phải làm từng text file cho mỗi link mỗi bài hát rất mất thời gian, mà người post media trên Youtube cũng có thể thay đổi content hoặc xóa luôn tùy theo ý thích của họ and if they violated Youtube terms then what you fetch would be just dead links. Do đó em nghĩ nếu anh có thể implement kiểu have a browser within TKPro w/ Bookmarks - users can edit these bookmarks and TKPro gets the song info from them - để có thể browse trực tiếp và play trực tiếp thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. However, we must make sure the VST effects would work at this layer, too.

Anh nghĩ sao?

Edited by user Friday, November 21, 2014 12:16:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
14 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice