Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Monday, October 20, 2014 6:31:39 PM(UTC)
Một thành viên của Lyrics Database tên là vovantho có địa chỉ IP là 113.173.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát:
LK Tuổi Học Trò & Trường Cũ Tình Xưa tác giả Duy Khánh & Minh Kỳ & Dạ Cầm do ca sĩ/ban nhạc: Hương Lan trình bày.

Edited by user Tuesday, October 21, 2014 7:48:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: newave
#2 Posted : Tuesday, October 21, 2014 3:33:41 AM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Một thành viên của Lyrics Database tên là vovantho có địa chỉ IP là 113.173.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát:
LK Tuổi Học Trò & Trường Cũ Tình Xưa tác giả Duy Khánh & Minh Kỳ & Dạ Cầm do ca sĩ/ban nhạc: Hương Lan trình bày.
Hình như chỉ có Mai Thiên Vân & Quỳnh Dung hát mà thôi, còn Huong Lan thì chưa thấy, bài nầy trong DVD nào vậy ?
User: Cát Bụi
#3 Posted : Tuesday, October 21, 2014 7:54:01 AM(UTC)
CB cũng thấy lạ, không biết người request nghe ở đâu
Hương Lan chỉ hát bài Tuổi Học Trò
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice