Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Tuesday, September 02, 2014 5:41:12 PM(UTC)
Một thành viên của Lyrics Database tên là Vu Phung Nghinh có địa chỉ IP là 115.72.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát:
Neo Đậu Bến Quê tác giả An Thuyên do ca sĩ/ban nhạc: Tân Nhàn trình bày.
User: newave
#2 Posted : Wednesday, September 03, 2014 7:03:45 AM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Một thành viên của Lyrics Database tên là Vu Phung Nghinh có địa chỉ IP là 115.72.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát:
Neo Đậu Bến Quê tác giả An Thuyên do ca sĩ/ban nhạc: Tân Nhàn trình bày.


Sao không thấy link vậy ? Nếu muốn gởi bài để đăng thì gởi ở đâu ?
User: Cát Bụi
#3 Posted : Wednesday, September 03, 2014 7:28:20 AM(UTC)
newave xem trang này
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice