Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#21 Posted : Saturday, September 20, 2014 6:36:51 AM(UTC)
Cá smelt mua hay câu?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: florida80
#22 Posted : Saturday, September 20, 2014 4:06:44 PM(UTC)
I went Grocery 's store to fish @ [biggrin] [biggrin] [biggrin]

Edited by user Saturday, September 20, 2014 4:08:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#23 Posted : Sunday, October 05, 2014 11:57:57 PM(UTC)
Hôm nay rảnh được mấy tiếng tranh thủ sáng sớm ra biển câu cá nục [lol]. Chiếc tàu bé tẻo tèo teo nên ra khoảng 1km thôi chứ không dám ra xa [lol]. Hôm nay sương mù dày đặt chả biết đâu là đâu [laugh][laugh].

UserPostedImage

Edited by user Tuesday, October 07, 2014 6:52:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: florida80
#24 Posted : Tuesday, October 07, 2014 1:35:55 PM(UTC)
Good job! Better than nothing,Hailua![biggrin] [biggrin]

It's look like catfish ....????
User: Hai Lúa
#25 Posted : Tuesday, October 07, 2014 6:53:32 PM(UTC)
Cá nục chứ catfish đâu mà cầu 1 lần 5 con dữ vậy [lol]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: florida80
#26 Posted : Wednesday, October 08, 2014 5:31:15 PM(UTC)
sao cái đầu nó có ria ! I had a Boston Whaler 15 feet
Had a lot of catfishes and trouts .... in Florida !
User: Hai Lúa
#27 Posted : Thursday, October 09, 2014 7:47:09 PM(UTC)
Ria dau ma ria? [lol]. BW is a nice boat. Sao ko dem ra bien cau?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice