Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 3:28:49 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Ca Dao QHVNT_01 - La Sương Sương - Tình còn lất phất mưa bay
Ca Dao QHVNT_02 - Tuấn Vũ - Thiệp hồng anh viết tên em
Ca Dao QHVNT_03 - Phương Dung - Còn gì mà mong
Ca Dao QHVNT_04 - Chung Tử Lưu - Tôi ngàn năm đợi
Ca Dao QHVNT_05 - Thanh Thu - Mùa sầu riêng
Ca Dao QHVNT_06 - Duy Linh - Như cơn mưa đi mãi
Ca Dao QHVNT_07 - Yến Phương - Điệu buồn phương nam
Ca Dao QHVNT_08 - Lâm Gia Minh - Nỗi buồn sa mạc
Ca Dao QHVNT_09 - Hông Trúc - Xin trả tôi về
Ca Dao QHVNT_10 - Mạnh Đình - Khăn trắng trên miền đất mẹ
Ca Dao QHVNT_11 - Phương Vy - Đố ai
Ca Dao QHVNT_12 - Nhật Khánh - Tình ca quê hương
Ca Dao QHVNT_13 - Lệ Thu - Người tình không chân dung
Ca Dao QHVNT_14 - Đức Phương - Xin làm người hát rong
Ca Dao QHVNT_15 - Tuấn Vũ - Đêm buồn tỉnh lẻ
Ca Dao QHVNT_16 - Lâm Gia Minh - Nghèo
Ca Dao QHVNT_17 - Ngọc Thúy - Tình yêu còn đó nỗi buồn
Ca Dao QHVNT_18 - Ngọc Hồ - Tiền và lá
Ca Dao QHVNT_19 - Jenny Hiền - cùng khiêu vũ đêm nay
Ca Dao QHVNT_20 - Quang Cường - Thương về miền trung
Ca Dao QHVNT_21 - Thanh Tuyền - Xa vắng
Ca Dao QHVNT_22 - Đinh Ngọc - Anh xin làm cỏ lạ
Ca Dao QHVNT_23 - Thanh Huyền - Thư gửi người miền xa
Ca Dao QHVNT_24 - Chung Tử Lưu - Rằng Thì Là

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 9:27:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Namgiangho
#2 Posted : Saturday, October 07, 2017 11:34:13 PM(UTC)
Quê Hương Và Người Tình_01 - La Sương Sương - Tình Còn Lất Phất Mưa Bay
Quê Hương Và Người Tình_02 - Tuấn Vũ - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em
Quê Hương Và Người Tình_03 - Phương Dung - Còn Gì Mà Mong
Quê Hương Và Người Tình_04 - Chung Tử Lưu - Tôi Ngàn Năm Đợi
Quê Hương Và Người Tình_05 - Thanh Thu - Mùa Sầu Riêng
Quê Hương Và Người Tình_06 - Duy Linh - Như Cơn Mưa Đi Mãi
Quê Hương Và Người Tình_07 - Yến Phương - Điệu Buồn Phương Nam
Quê Hương Và Người Tình_08 - Lâm Gia Minh - Nổi Sầu Sa Mạc
Quê Hương Và Người Tình_09 - Hộng Trúc - Xin Trả Tôi Về
Quê Hương Và Người Tình_10 - Mạnh Đình - Khăn Trắng Trên Miền Đất Mẹ
Quê Hương Và Người Tình_11 - Phương Vy - Đố Ai
Quê Hương Và Người Tình_12 - Nhật Khánh - Tình Ca Quê Hương
Quê Hương Và Người Tình_13 - Lệ Thu - Người Tình Không Chân Dung
Quê Hương Và Người Tình_14 - Đức Phương - Xin Làm Người Hát Rong
Quê Hương Và Người Tình_15 - Tuấn Vũ - Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
Quê Hương Và Người Tình_16 - Lâm Gia Minh - Ngèo
Quê Hương Và Người Tình_17 - Ngọc Thuý - Tình Yêu Còn Đó Nỗi Buồn
Quê Hương Và Người Tình_18 - Ngọc Hồ - Tiền Và Lá
Quê Hương Và Người Tình_19 - Jenny Hiền - Cùng Kiêu Vủ Đêm Nay
Quê Hương Và Người Tình_20 - Quang Cường - Thương Về Miền Trung
Quê Hương Và Người Tình_21 - Thanh Tuyền - Xa Vắng
Quê Hương Và Người Tình_22 - Đinh Ngọc - Anh Xin Làm Cỏ Lạ
Quê Hương Và Người Tình_23 - Thanh Huyền - Thư Gởi Người Miền Xa
Quê Hương Và Người Tình_24 - Chung Tử Lưu - Rằng Thì Là
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice