Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Donvy
#1 Posted : Thursday, August 21, 2014 5:36:27 AM(UTC)
AsiaK S 39

Song List AsiaK S 39


AsiaK S 39_01 - Băng Tâm - Chuyện Hoa Tigon
AsiaK S 39_02 - Băng Tâm - Cánh Hoa Thời Loạn
AsiaK S 39_03 - Băng Tâm - Đừng Nói Yêu Tôi
AsiaK S 39_04 - Băng Tâm, Đan Nguyên - LK Đêm Buồn Tỉnh Lẽ, Những Đồi Hoa Sim
AsiaK S 39_05 - Băng Tâm - Nỗi Buồn Hoa Phượng
AsiaK S 39_06 - Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Thùy Dương, Tường Nguyên - LK Căn Nhà Màu Tím, Căn Nhà Dĩ Vãng
AsiaK S 39_07 - Băng Tâm - Xin Thời Gian Ngừng Trôi
AsiaK S 39_08 - Băng Tâm, Đan Nguyên - LK Đường Về Quê Hương, Thương Hoài Ngàn Năm
AsiaK S 39_09 - Băng Tâm, Đặng Thế Luân - Gia Tài Của Nó
AsiaK S 39_10 - Băng Tâm - Tình Chàng Ý Thiếp
AsiaK S 39_11 - Băng Tâm, Mạnh Đình - LK Chuyện Hoa Sim, Hồi Chuông Xóm Đạo
AsiaK S 39_12 - Băng Tâm - Mưa Nữa Đêm
AsiaK S 39_13 - Băng Tâm - Tình Người Ngoại Đạo
AsiaK S 39_14 - Băng Tâm, Đặng Thế Luân - Đám Cưới Đầu Xuân
AsiaK S 39_15 - Băng Tâm - Ngày Đầu Một Năm

Edited by user Wednesday, September 03, 2014 2:25:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
User: longtg2008
#2 Posted : Wednesday, August 27, 2014 12:50:25 AM(UTC)
UH cho một DVD hay.
User: freelancekara
#3 Posted : Wednesday, August 27, 2014 4:36:42 AM(UTC)
Donvy co the up len VOB format cho minh xin ,dia nay nhac minh rat thich,cam on nhieu
User: Donvy
#4 Posted : Wednesday, August 27, 2014 4:55:05 AM(UTC)
Originally Posted by: freelancekara Go to Quoted Post
Donvy co the up len VOB format cho minh xin ,dia nay nhac minh rat thich,cam on nhieuĐã có người UP ở đây

http://forum.tkaraoke.co...-Bang-Tam.aspx#post59434
Ai nhanh hon
User: dddsj
#5 Posted : Friday, February 27, 2015 2:50:33 PM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice