Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: nhacthemvui
#1 Posted : Tuesday, August 19, 2014 7:32:45 PM(UTC)
Xin hoi dung Software nao de upscale VOB 1080p keep dual track?
Co thu vai cai software upscale duoc AVI & MKV 1080p keep dual track ma VOB lai khong keep duoc ual track.
Cam on nhieu.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, August 19, 2014 11:53:44 PM(UTC)
Originally Posted by: nhacthemvui Go to Quoted Post
Xin hoi dung Software nao de upscale VOB 1080p keep dual track?
Co thu vai cai software upscale duoc AVI & MKV 1080p keep dual track ma VOB lai khong keep duoc ual track.
Cam on nhieu.


You can use TKT to do this, under the "VOB to MKV" tab.

Under the output video resolution, uncheck auto detect and type in 1920x1080. Use higher bit rate to control video quality.
UserPostedImage
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: nhacthemvui
#3 Posted : Wednesday, August 20, 2014 9:10:23 AM(UTC)
Cam on Hai Lua da chia se cai software, nhung y minh muon la dang VOB file chu khong phai dang MKV file. Tai minh co thu may cai software qua dang VOB file ma khong lay duoc dual audio.
User: Hai Lúa
#4 Posted : Wednesday, August 20, 2014 11:30:23 AM(UTC)
VOB designed trên 20 năm rồi lấy đâu ra 1080p mà set? Cần chuyển qua a modern format like MKV and upscale.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: nhacthemvui
#5 Posted : Wednesday, August 20, 2014 1:17:23 PM(UTC)
Cam on Hai Lua,
Chac kieu la phai goi nguyen cai hard drive cho Hai Lua, copy qua thu lam ma thay cung phe phe hihihihi

Edited by user Wednesday, August 20, 2014 1:44:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice