Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 12:05:07 PM(UTC)
Mặt A:
Quote:

Đức Huy 01_01 - Đức Huy - Giống Như Tôi
Đức Huy 01_02 - Kenny Thái - 999 Đoá Hồng (cho nam giới)
Đức Huy 01_03 - Thảo My - Tình Thôi Xót Xa
Đức Huy 01_04 - Hoài Vũ - Một Giấc Mơ Buồn
Đức Huy 01_05 - Thanh Hà - Hoa Tím Ngoài Sân
Đức Huy 01_06 - Đức Huy - Bên Kia Sông
Đức Huy 01_07 - Hoài Vũ - Giận Hờn
Đức Huy 01_08 - Thảo My - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
Đức Huy 01_09 - Kenny Thái - Còn Yêu Em Mãi
Đức Huy 01_10 - Thảo My - Dấu Tình Sầu


Mặt B:
Quote:

Đức Huy 02_01 - Thảo My - Vầng Trăng Năm Xưa
Đức Huy 02_02 - Thanh Ly - 999 Đoá Hồng (cho nữ giới)
Đức Huy 02_03 - Thanh Hà - Chiều Hôm Nay
Đức Huy 02_04 - Hoài Vũ - Đêm Nay Ai Đưa Em Về
Đức Huy 02_05 - Thảo My - Mầu Mắt Nhung
Đức Huy 02_06 - Thanh Hà - Cầu Xin Đất Trời
Đức Huy 02_07 - Thảo My, Đức Huy - Còn Mãi Thương Yêu
Đức Huy 02_08 - Thảo My - Trái Tim Còn Trinh
Đức Huy 02_09 - Kenny Thái - Vườn Địa Đàng
Đức Huy 02_10 - Thảo My - Mưa Thì Thầm

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 9:29:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice