Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 11:45:31 AM(UTC)
DH_GNT_01 - Đức Huy - Giống như tôi
DH_GNT_02 - Kenny Thái - 999 đóa hồng
DH_GNT_03 - Thảo My - Tình thôi xót xa
DH_GNT_04 - Hoài Vũ - Một giấc mơ buồn
DH_GNT_05 - Thanh Hà - Hoa tím ngày xưa
DH_GNT_06 - Đức Huy - Bên kia sông
DH_GNT_07 - Hoài Vũ - Giận hờn
DH_GNT_08 - Thảo My - Hãy yêu như chưa yêu lần nào
DH_GNT_09 - Kenny Thái - Còn yêu em mãi
DH_GNT_10 - Thảo My - Dấu tình sầu
DH_GNT_11 - Thảo My - Vầng trăng năm xưa
DH_GNT_12 - Thanh Ly - 999 đóa hồng
DH_GNT_13 - Thanh Hà - Chiều hôm nay
DH_GNT_14 - Hoài Vũ - Đêm nay ai đưa em về
DH_GNT_15 - Thảo My - Màu mắt nhung
DH_GNT_16 - Thanh Hà - Cầu xin đất trời
DH_GNT_17 - Thảo My & Đức Huy - Còn mãi thương yêu
DH_GNT_18 - Thảo My - Trái tim còn trinh
DH_GNT_19 - Kenny Thái - Vườn địa đàng
DH_GNT_20 - Thảo My - Mưa thì thầm

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 9:30:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice