Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, March 16, 2014 11:26:16 PM(UTC)
LVK 263_01 - Hương Lan & Ngọc Sơn - LK Điệu Buồn Phương Nam
LVK 263_02 - Yến Khoa - Tình Cờ
LVK 263_03 - Hương Lan & Ngọc Sơn - LK Màu Hoa Vĩnh Cửu
LVK 263_04 - Tuấn Vũ - Lại Nhớ Người Yêu
LVK 263_05 - Hương Lan & Ngọc Sơn - LK Ước Vọng
LVK 263_06 - Yến Khoa - Mong Chờ
LVK 263_07 - Hương Lan & Ngọc Sơn - LK Chim Sáo Ngày Xưa
LVK 263_08 - Tuấn Đức - Tình Ngăn Đôi Bờ
LVK 263_09 - Hương Lan & Ngọc Sơn - LK Tiếng Hót Chim Đa Đa
LVK 263_10 - Yến Khoa - Đàn Thương Cô Quán Trong Làng
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Thái Ngọc Hiệp
#2 Posted : Tuesday, March 31, 2020 5:04:48 AM(UTC)
Đã sở hữu toàn bộ DVD
https://www.youtube.com/watch?v=KUR3gX6juAc
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice