Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

37 Pages«<3233343536>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: ISAYGLD
#331 Posted : Tuesday, September 06, 2016 8:11:10 PM(UTC)
Latest FW 3.04 is available along with new X32-Edit 3.0
http://www.music-group.c...2-RACK/p/P0AWN/downloads

New AutoMix.

User: newave
#332 Posted : Wednesday, September 07, 2016 7:18:40 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Latest FW 3.04 is available along with new X32-Edit 3.0
http://www.music-group.c...2-RACK/p/P0AWN/downloads

New AutoMix.nó nằm ở đây nè cụ, nhung coi chừng vì fw nầy dành cho Behringer X32 Mixer, chứ không phải "rack" , không biết tụi nó có compatible hay không ? Ông Ba có biết thì lên tiếng giùm .

https://www.music-group....rs/X32/p/P0ASF/downloads

Edited by user Wednesday, September 07, 2016 7:34:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Ba Chéo
#333 Posted : Wednesday, September 07, 2016 11:43:24 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
nó nằm ở đây nè cụ, nhung coi chừng vì fw nầy dành cho Behringer X32 Mixer, chứ không phải "rack" , không biết tụi nó có compatible hay không ? Ông Ba có biết thì lên tiếng giùm .

https://www.music-group....rs/X32/p/P0ASF/downloads


Firmware của RACK vẫn là 2.16 . Các cụ cứ bình tĩnh nhé . Nó sẽ cho ra FW mới cho cái RACK . Đừng lấy cái này cắm vào đầu (???[love] ) cái khác . Tui biết có một số anh em làm cho cái FW Full work on Rack nhưng tui không ủng hộ điều này . $1000 bỏ ra chơi dại thấy cũng tiếc . Happy karaoke .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: ISAYGLD
#334 Posted : Wednesday, September 07, 2016 1:22:28 PM(UTC)
http://www.music-group.c...2-RACK/p/P0AWN/downloads

Clear cache, refresh page, use new browser... it's there
User: KDDo
#335 Posted : Wednesday, September 07, 2016 4:16:22 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Firmware của RACK vẫn là 2.16 . Các cụ cứ bình tĩnh nhé . Nó sẽ cho ra FW mới cho cái RACK . Đừng lấy cái này cắm vào đầu (???[love] ) cái khác . Tui biết có một số anh em làm cho cái FW Full work on Rack nhưng tui không ủng hộ điều này . $1000 bỏ ra chơi dại thấy cũng tiếc . Happy karaoke .


[thumbup] [thumbup] [thumbup]

Cứ FW Củ mà quất ... Update lên FW mới cũng chẳng làm cho Dân Mít KOK Hát hay hơn mà không chừng Càng ngày càng Tệ ...[dance 2] [dance 2] [dance 2]

ý kiến cá nhân thui ...[can ly] [can ly] [can ly]
... u
User: ISAYGLD
#336 Posted : Thursday, September 08, 2016 2:19:12 PM(UTC)
""" ý kiến cá nhân thui ...[can ly] [can ly] [can ly] """
kakakakakak yeah lucky Mr. KDDO lives in USA...

New X32 Edit for PC is nice.

[cung ch] [cung ch] [cung ch] [cung ch]

User: Ba Chéo
#337 Posted : Thursday, September 08, 2016 7:03:47 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
""" ý kiến cá nhân thui ...[can ly] [can ly] [can ly] """
kakakakakak yeah lucky Mr. KDDO lives in USA...

New X32 Edit for PC is nice.

[cung ch] [cung ch] [cung ch] [cung ch]Ý kiến cá mập thôi .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#338 Posted : Thursday, September 08, 2016 7:32:21 PM(UTC)
..., New X32 Edit for PC is nice....

Chẳng khác gi X-air ..[lol] [lol]
... u
User: ISAYGLD
#339 Posted : Friday, September 09, 2016 9:45:47 PM(UTC)
Latest FW works great with Mic Aux in and Aux out to speakers

Try it Mr. KDDO !
User: KDDo
#340 Posted : Saturday, September 10, 2016 11:05:10 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Latest FW works great with Mic Aux in and Aux out to speakers

Try it Mr. KDDO !

[dance 2] [dance 2] [dance 2] [dance 2] [dance 2] [dance 2]


i like AutoMix ...[can ly] [can ly]
... u
Users browsing this topic
Guest
37 Pages«<3233343536>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice