Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:15:20 PM(UTC)
01. Cẩm Ly – Em sẽ quên
02. Cẩm Ly – Đợi chờ những mua đông
03. Cẩm Ly – Tình yêu ngày ấy
04. Cẩm Ly – Có một người yêu em
05. Cẩm Ly – Còn mãi gọi tên
06. Cẩm Ly – Để không còn xa nhau
07. Cẩm Ly – Giấc mộng phù du
08. Cẩm Ly – Nỗi buồn mẹ tô
09. Cẩm Ly – Tham phú phụ bần
10. Cẩm Ly – Tình em sa mạc
11. Cẩm Ly – Tình nồng
12. Cẩm Ly – Có biết không anh
13. Cẩm Ly – Đêm có mưa rơi
14. Cẩm Ly – Đợi em tan trường
15. Cẩm Ly –Em sẽ quên người oi!
16. Cẩm Ly – Em vẫn lầm tin anh
17. Cẩm Ly – Màu của tình yêu
18. Cẩm Ly – Mùa hoa anh đào
19. Cẩm Ly – Ngã ba tình
20. Cẩm Ly – Ngày xưa biển hát
21. Cẩm Ly – Phố vắng em rồi
22. Cẩm Ly – Sầu tim thiệp hồng
23. Cẩm Ly – Tiếng chim quyên
24. Cẩm Ly – Tình yêu ngày ấy
25. Cẩm Ly – Xuân quê tôi

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:15:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: T_P
#2 Posted : Tuesday, October 12, 2010 12:42:52 PM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Đợi Chờ Mùa Đông_01 - Cẫm Ly - Em Sẽ Quên
Đợi Chờ Mùa Đông_02 - Cẫm Ly - Đợi Chờ Những Mùa Đông
Đợi Chờ Mùa Đông_03 - Cẫm Ly - Tình Yêu Ngày Ấy
Đợi Chờ Mùa Đông_04 - Cẫm Ly - Có 1 Người Yêu Em
Đợi Chờ Mùa Đông_05 - Cẫm Ly - Còn Mãi Gọi Tên
Đợi Chờ Mùa Đông_06 - Cẫm Ly - Để Không Còn Xa Nhau
Đợi Chờ Mùa Đông_07 - Cẫm Ly - Giấ Mộng Phù Du
Đợi Chờ Mùa Đông_08 - Cẫm Ly - Nổi Buồn Mẹ Tôi
Đợi Chờ Mùa Đông_09 - Cẫm Ly - Tham Phú Phụ Bần
Đợi Chờ Mùa Đông_10 - Cẫm Ly - Tình Em Sa Mạc
Đợi Chờ Mùa Đông_11 - Cẫm Ly - Tình Mộng
Đợi Chờ Mùa Đông_12 - Cẫm Ly - Có Biết Không Anh
Đợi Chờ Mùa Đông_13 - Cẫm Ly - Đêm Có Mưa Rơi
Đợi Chờ Mùa Đông_14 - Cẫm Ly - Đợi Em Tan Trường
Đợi Chờ Mùa Đông_15 - Cẫm Ly - Em Sẽ Quên Người Ơi
Đợi Chờ Mùa Đông_16 - Cẫm Ly - Em Vẫn Lầm Tin Anh
Đợi Chờ Mùa Đông_17 - Cẫm Ly - Màu Của Tình Yêu
Đợi Chờ Mùa Đông_18 - Cẫm Ly - Mùa Hoa Anh Đào
Đợi Chờ Mùa Đông_19 - Cẫm Ly - Ngã Ba Tình
Đợi Chờ Mùa Đông_20 - Cẫm Ly - Ngày Xưa Biển Hát
Đợi Chờ Mùa Đông_21 - Cẫm Ly - Phố Vắng Em Rồi
Đợi Chờ Mùa Đông_22 - Cẫm Ly - Sầu Tím Thiệp Hồng
Đợi Chờ Mùa Đông_23 - Cẫm Ly - Tiếng Chim Quyên
Đợi Chờ Mùa Đông_24 - Cẫm Ly - Tình Yêu Ngày Ấy
Đợi Chờ Mùa Đông_25 - Cẫm Ly - Xuân Quê Tôi
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Hai Lúa
#3 Posted : Tuesday, August 09, 2011 4:26:57 AM(UTC)
Confirmed 100% lyric coverage using Live Server [thumbup]

YE 065_01 - Cẫm Ly - Em Sẽ Quên
YE 065_02 - Cẫm Ly - Đợi Chờ Những Mùa Đông
YE 065_03 - Cẫm Ly - Tình Yêu Ngày Ấy
YE 065_04 - Cẫm Ly - Có 1 Người Yêu Em
YE 065_05 - Cẫm Ly - Còn Mãi Gọi Tên
YE 065_06 - Cẫm Ly - Để Không Còn Xa Nhau
YE 065_07 - Cẫm Ly - Giấc Mộng Phù Du
YE 065_08 - Cẫm Ly - Nổi Buồn Mẹ Tôi
YE 065_09 - Cẫm Ly - Tham Phú Phụ Bần
YE 065_10 - Cẫm Ly - Tình Em Sa Mạc
YE 065_11 - Cẫm Ly - Tình Mộng
YE 065_12 - Cẫm Ly - Có Biết Không Anh
YE 065_13 - Cẫm Ly - Đêm Có Mưa Rơi
YE 065_14 - Cẫm Ly - Đợi Em Tan Trường
YE 065_15 - Cẫm Ly - Em Sẽ Quên Người Ơi
YE 065_16 - Cẫm Ly - Em Vẫn Lầm Tin Anh
YE 065_17 - Cẫm Ly - Màu Của Tình Yêu
YE 065_18 - Cẫm Ly - Mùa Hoa Anh Đào
YE 065_19 - Cẫm Ly - Ngã Ba Tình
YE 065_20 - Cẫm Ly - Ngày Xưa Biển Hát
YE 065_21 - Cẫm Ly - Phố Vắng Em Rồi
YE 065_22 - Cẫm Ly - Sầu Tím Thiệp Hồng
YE 065_23 - Cẫm Ly - Tiếng Chim Quyên
YE 065_24 - Cẫm Ly - Tình Yêu Ngày Ấy
YE 065_25 - Cẫm Ly - Xuân Quê Tôi
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice