Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:14:44 PM(UTC)
SG Top Hits 15_01 - Hồ Ngọc Hà - Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
SG Top Hits 15_02 - Phạm Quỳnh Anh - Bụi Bay Vào Mắt
SG Top Hits 15_03 - Khánh Phương - Chiếc Khăn Gió Ấm
SG Top Hits 15_04 - Đông Nhi - Mưa Nước Mắt
SG Top Hits 15_05 - Tuấn Hưng - Dấu Vết Hát
SG Top Hits 15_06 - Hồng Ngọc - Người Về Từ Lòng Đất
SG Top Hits 15_07 - Wanbi Tuan Anh - Loving You
SG Top Hits 15_08 - Anh Thúy - Nữa Vầng Trăng Cô Đơn
SG Top Hits 15_09 - Quách Thành Danh - Xin Lỗi Anh Không Còn Yêu Em
SG Top Hits 15_10 - Hồng Ngọc - Chỉ Cần Anh Còn Nhớ
SG Top Hits 15_11 - Quách Thành Danh -Yêu Em Từ Kiếp Trước
SG Top Hits 15_12 - Phạm Quỳnh Anh - Nợ Ai Do Cả Thế Giới
SG Top Hits 15_13 - Tim & Minh Hằng - Cánh Đồng Tuyết
SG Top Hits 15_14 - Hồng Ngọc & Khang Việt - Vầng Trăng Cô Đơn
SG Top Hits 15_15 - Ngọc Bào Anh - Hạnh Phúc Trong Mơ
SG Top Hits 15_16 - Quách Thành Danh - Giờ Cô Đơn Thì Em Cũng Như Tôi
SG Top Hits 15_17 - Hồng Ngọc - Ăn Năn Muộn Màng
SG Top Hits 15_18 - Ngô Kiến Huy - Mưa Sao Băng
SG Top Hits 15_19 - Ngọc Bảo Anh - Nhật Ký Tình Yêu
SG Top Hits 15_20 - Quách Thành Danh - Cô Tiên Nhỏ Xuống Trần
SG Top Hits 15_21 - Hồng Ngọc - Mặt Trái Tình Yêu
SG Top Hits 15_22 - Tim - 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Anh Nhớ Em
SG Top Hits 15_23 - Nhật Tinh Anh - Người Thế Vai
SG Top Hits 15_24 - Tuấn Hưng - Mặt Trời Trong Đêm
SG Top Hits 15_25 - Hồng Ngọc - Tiếng Yêu
SG Top Hits 15_26 - Huyện Thoại - Ngôi Sao Băng
SG Top Hits 15_27 - Đông Nhi - Lời Thứ Tội Ngọt Ngào
SG Top Hits 15_28 - Quách Thành Danh - Chén Rươụ Cay
SG Top Hits 15_29 - Nhật Kim Anh - Lâu Đài Cát
SG Top Hits 15_30 - Lâm Chấn Khang - Sao Em Không Hiểu Anh

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:29:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Gada
#2 Posted : Sunday, June 13, 2010 12:21:15 AM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
Saigon Tophits 15_01 - Hồ Ngọc Hà - Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
Saigon Tophits 15_02 - Phạm Quỳnh Anh - Bụi Bay Vào Mắt
Saigon Tophits 15_03 - Khánh Phương - Chiếc Khăn Gió Ấm
Saigon Tophits 15_04 - Đông Nhi - Mưa Nước Mắt
Saigon Tophits 15_05 - Tuấn Hưng - Dấu Vết Hát
Saigon Tophits 15_06 - Hồng Ngọc - Người Về Từ Lòng Đất
Saigon Tophits 15_07 - Wanbi Tuan Anh - Loving You
Saigon Tophits 15_08 - Anh Thúy - Nữa Vầng Trăng Cô Đơn
Saigon Tophits 15_09 - Quách Thành Danh - Xin Lỗi Anh Không Còn Yêu Em
Saigon Tophits 15_10 - Hồng Ngọc - Chỉ Cần Anh Còn Nhớ
Saigon Tophits 15_11 - Quách Thành Danh -Yêu Em Từ Kiếp Trước
Saigon Tophits 15_12 - Phạm Quỳnh Anh - Nợ Ai Do Cả Thế Giới
Saigon Tophits 15_13 - Tim & Minh Hằng - Cánh Đồng Tuyết
Saigon Tophits 15_14 - Hồng Ngọc & Khang Việt - Vầng Trăng Cô Đơn
Saigon Tophits 15_15 - Ngọc Bào Anh - Hạnh Phúc Trong Mơ
Saigon Tophits 15_16 - Quách Thành Danh - Giờ Cô Đơn Thì Em Cũng Như Tôi
Saigon Tophits 15_17 - Hồng Ngọc - Ăn Năn Muộn Màng
Saigon Tophits 15_18 - Ngô Kiến Huy - Mưa Sao Băng
Saigon Tophits 15_19 - Ngọc Bảo Anh - Nhật Ký Tình Yêu
Saigon Tophits 15_20 - Quách Thành Danh - Cô Tiên Nhỏ Xuống Trần
Saigon Tophits 15_21 - Hồng Ngọc - Mặt Trái Tình Yêu
Saigon Tophits 15_22 - Tim - 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Anh Nhớ Em
Saigon Tophits 15_23 - Nhật Tinh Anh - Người Thế Vai
Saigon Tophits 15_24 - Tuấn Hưng - Mặt Trời Trong Đêm
Saigon Tophits 15_25 - Hồng Ngọc - Tiếng Yêu
Saigon Tophits 15_26 - Huyện Thoại - Ngôi Sao Băng
Saigon Tophits 15_27 - Đông Nhi - Lời Thứ Tội Ngọt Ngào
Saigon Tophits 15_28 - Quách Thành Danh - Chén Rươụ Cay
Saigon Tophits 15_29 - Nhật Kim Anh - Lâu Đài Cát
Saigon Tophits 15_30 - Lâm Chấn Khang - Sao Em Không Hiểu Anh

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: andylam
#3 Posted : Monday, June 14, 2010 1:21:53 AM(UTC)
Lan dau tien tham gia, thank you so much !!!
User: quyenvoi
#4 Posted : Wednesday, June 30, 2010 12:39:37 PM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
SG Top Hits 15_01 - Hồ Ngọc Hà - Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
SG Top Hits 15_02 - Phạm Quỳnh Anh - Bụi Bay Vào Mắt
SG Top Hits 15_03 - Khánh Phương - Chiếc Khăn Gió Ấm
SG Top Hits 15_04 - Đông Nhi - Mưa Nước Mắt
SG Top Hits 15_05 - Tuấn Hưng - Dấu Vết Hát
SG Top Hits 15_06 - Hồng Ngọc - Người Về Từ Lòng Đất
SG Top Hits 15_07 - Wanbi Tuan Anh - Loving You
SG Top Hits 15_08 - Anh Thúy - Nữa Vầng Trăng Cô Đơn
SG Top Hits 15_09 - Quách Thành Danh - Xin Lỗi Anh Không Còn Yêu Em
SG Top Hits 15_10 - Hồng Ngọc - Chỉ Cần Anh Còn Nhớ
SG Top Hits 15_11 - Quách Thành Danh -Yêu Em Từ Kiếp Trước
SG Top Hits 15_12 - Phạm Quỳnh Anh - Nợ Ai Do Cả Thế Giới
SG Top Hits 15_13 - Tim & Minh Hằng - Cánh Đồng Tuyết
SG Top Hits 15_14 - Hồng Ngọc & Khang Việt - Vầng Trăng Cô Đơn
SG Top Hits 15_15 - Ngọc Bào Anh - Hạnh Phúc Trong Mơ
SG Top Hits 15_16 - Quách Thành Danh - Giờ Cô Đơn Thì Em Cũng Như Tôi
SG Top Hits 15_17 - Hồng Ngọc - Ăn Năn Muộn Màng
SG Top Hits 15_18 - Ngô Kiến Huy - Mưa Sao Băng
SG Top Hits 15_19 - Ngọc Bảo Anh - Nhật Ký Tình Yêu
SG Top Hits 15_20 - Quách Thành Danh - Cô Tiên Nhỏ Xuống Trần
SG Top Hits 15_21 - Hồng Ngọc - Mặt Trái Tình Yêu
SG Top Hits 15_22 - Tim - 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Anh Nhớ Em
SG Top Hits 15_23 - Nhật Tinh Anh - Người Thế Vai
SG Top Hits 15_24 - Tuấn Hưng - Mặt Trời Trong Đêm
SG Top Hits 15_25 - Hồng Ngọc - Tiếng Yêu
SG Top Hits 15_26 - Huyện Thoại - Ngôi Sao Băng
SG Top Hits 15_27 - Đông Nhi - Lời Thứ Tội Ngọt Ngào
SG Top Hits 15_28 - Quách Thành Danh - Chén Rươụ Cay
SG Top Hits 15_29 - Nhật Kim Anh - Lâu Đài Cát
SG Top Hits 15_30 - Lâm Chấn Khang - Sao Em Không Hiểu Anhthank you a lot, have a nice day....
User: soc_hang
#5 Posted : Wednesday, June 30, 2010 5:17:48 PM(UTC)
Toan nhung bai hay, lam sao de download, lam on huong dan dum,
Lan dau tien vao forum
Thanks a lot .
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice