Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:08:14 PM(UTC)
(Note*: There is NOTHING TO DOWNLOAD. This is just a list of songs for peopple, who have the same dvd, to copy and paste into TkaraokeTOOL to rename their songs more quickly).

YE06_01 - Ưng Hoàng Phúc - Hứa Thật Nhiều
YE06_02 - Ưng Hoàng Phúc - Mỗi Người Một Nơi
YE06_03 - Ưng Hoàng Phúc - Một Ngày Không Em
YE06_04 - Ưng Hoàng Phúc - Kỷ Niệm Bỏ Quên Mtv
YE06_05 - Ưng Hoàng Phúc - Em Đến Bên Tôi Mtv
YE06_06 - Ưng Hoàng Phúc - Đóa Hồng Tặng Em
YE06_07 - Ưng Hoàng Phúc - Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc
YE06_08 - Ưng Hoàng Phúc - Nếu Ta Không Còn Yêu Nhau
YE06_09 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Sao Trong L Òng Tôi
YE06_10 - Ưng Hoàng Phúc - Bé Xinh
YE06_11 - Ưng Hoàng Phúc - Người Ta Cứ Nói
YE06_12 - Ưng Hoàng Phúc - Nỗi Nhớ Con Tim Mồ Côi
YE06_13 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Một Người Ra Đi
YE06_14 - Ưng Hoàng Phúc - Thà Một Lần Đau
YE06_15 - Ưng Hoàng Phúc - Giọt Nắng Chiều
YE06_16 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Đời Ta Là Của Nhau
YE06_17 - Ưng Hoàng Phúc - Vượt Qua
YE06_18 - Ưng Hoàng Phúc - Tôi Không Tin
YE06_19 - Ưng Hoàng Phúc - Thà Như Thế
YE06_20 - Ưng Hoàng Phúc - Nơi Con Tim Mồ Côi
YE06_21 - Ưng Hoàng Phúc - Baby Anh Yêu Em
YE06_22 - Ưng Hoàng Phúc - Tôi Đi Tìm Tôi
YE06_23 - Ưng Hoàng Phúc - Chạy Trốn Kỷ Niệm

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:19:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: abcsing
#2 Posted : Friday, October 15, 2010 3:08:06 AM(UTC)
Có ai có đĩa này ko cho em xin với? Nếu có nguyên collection của UHP luôn thì ko còn gì bằng. Đa tạ. [bai phuc]
User: Hai Lúa
#3 Posted : Sunday, March 13, 2011 5:59:46 PM(UTC)
YE06_01 - Ưng Hoàng Phúc - Hứa Thật Nhiều
YE06_02 - Ưng Hoàng Phúc - Mỗi Người Một Nơi
YE06_03 - Ưng Hoàng Phúc - Một Ngày Không Em
YE06_04 - Ưng Hoàng Phúc - Kỷ Niệm Bỏ Quên (MTV)
YE06_05 - Ưng Hoàng Phúc - Em Đến Bên Tôi (MTV)
YE06_06 - Ưng Hoàng Phúc - Đóa Hồng Tặng Em
YE06_08 - Ưng Hoàng Phúc - Nếu Ta Không Còn Yêu Nhau
YE06_09 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Sao Trong Lòng Tôi
YE06_11 - Ưng Hoàng Phúc - Người Ta Cứ Nói
YE06_12 - Ưng Hoàng Phúc - Nỗi Nhớ Con Tim Mồ Côi
YE06_13 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Một Người Ra Đi
YE06_14 - Ưng Hoàng Phúc - Thà Một Lần Đau
YE06_15 - Ưng Hoàng Phúc - Giọt Nắng Chiều
YE06_16 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Đời Ta Là Của Nhau
YE06_17 - Ưng Hoàng Phúc - Vượt Qua
YE06_18 - Ưng Hoàng Phúc - Tôi Không Tin
YE06_19 - Ưng Hoàng Phúc - Thà Như Thế
YE06_20 - Ưng Hoàng Phúc - Nơi Con Tim Mồ Côi
YE06_23 - Ưng Hoàng Phúc - Chạy Trốn Kỷ Niệm
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Billgate
#4 Posted : Wednesday, April 13, 2011 7:57:02 PM(UTC)
Cam on ban rat nhieu!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice