Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:02:41 PM(UTC)
(Note*: There is NOTHING TO DOWNLOAD. This is just a list of songs for peopple, who have the same dvd, to copy and paste into TkaraokeTOOL to rename their songs more quickly).

YE 13_01 - Hoàng Châu - Đêm Lang Thang Nhớ Anh
YE 13_02 - Hoàng Châu - Em Sẽ Quên Anh Thôi
YE 13_03 - Hoàng Châu & Lưu Gia Bảo - Tình Yêu Trong Lo Âu
YE 13_04 - Hoàng Châu - Phút Cuối Chia Tay
YE 13_05 - Lưu Gia Bảo - Thôi Em Về Đi
YE 13_06 - Hoàng Châu - Tình Nồng Dấu
YE 13_07 - Lâm Hùng & Quách An An - Trăm Năm Tình Đầu
YE 13_08 - Khánh Đăng - Anh Trông Em Quay Về
YE 13_09 - Hoàng Châu - Lời Tình Anh Trao
YE 13_10 - Khánh Đăng - Quên Được Thì Quên
YE 13_11 - Vân Quang Long - Cánh Hoa Tàn Phai
YE 13_12 - Lý Hải - Lại Một Người Nữa Ra Đi
YE 13_13 - Vân Quang Long - Đợi Chờ Tình Yêu
YE 13_14 - Hoàng Châu - Nhớ Anh Nhiều Hơn
YE 13_15 - Đàm Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm - Quay Về Lối Xưa
YE 13_16 - Khánh Đăng & Hoàng Châu - Tình Yêu Màu Lá Xanh
YE 13_17 - Lý Hải - Thà Cô Đơn
YE 13_18 - Vân Quang Long - Cơn Mưa Đêm
YE 13_19 - Cẩm Ly - Thầm Mong
YE 13_20 - Hoàng Châu - Ngàn Năm Khó Phai
YE 13_21 - Lâm Hùng - Nỗi Đau Vô Thường
YE 13_22 - Trần Tâm - Bước Chân Tình Yêu
YE 13_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Giây Phút Chia Xa
YE 13_24 - Lý Hải - Lỗi Hẹn

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:17:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: lovemusic
#2 Posted : Sunday, May 29, 2011 8:53:27 AM(UTC)
Lang Thang Đêm Nhớ Anh
Em Sẽ Quên Anh Thôi
Tình Yêu Trong Lo Âu
Phút Cuối Chia Tay
Thôi Em Về Đi
Tình Nồng Dấu Yêu
Trăm Năm Tình Đầu
Anh Mông Em Quay Về
Lời Tình Anh Trao
Quên Được Thì Quên
Cánh Hoa Tàn Phai
Lại Một Người Nữa Ra Đi
Đôi Bờ Tình Yêu
Nhớ Anh Nhiều Hơn
Quay Về Lối Xưa
Tình Yêu Màu Lá Xanh
Thà Cô Đơn
Cơn Mưa Đêm
Thầm Mong
Ngàn Năm Khó Phai
Nỗi Đau Vô Thường
Bước Chân Tình Yêu
Giây Phút Chia Xa
Lỗi Hẹn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice