Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Cỏ Trắng
#1 Posted : Monday, December 02, 2013 10:58:19 PM(UTC)
Trong bộ này có Sony Pitch Shift, VAC, Wave's MaxxVolume, và iZotope Ozone EQ.

Password là CT@tkaraoke.com
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).


VAC Only
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).

Edited by moderator Thursday, September 03, 2015 5:18:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: KiepDoDen
#2 Posted : Tuesday, December 03, 2013 1:50:59 PM(UTC)
Thx sooooo much.......
User: freelancekara
#3 Posted : Friday, December 27, 2013 10:31:54 AM(UTC)
Khong download duoc CT check lai please
cam on CT nhieu
User: freelancekara
#4 Posted : Saturday, December 28, 2013 10:32:10 AM(UTC)
Cam on CT toi da download duoc roi
User: bevo2000
#5 Posted : Saturday, January 11, 2014 9:18:13 AM(UTC)
Thank you CT for this upload.
User: Bubblesgun
#6 Posted : Sunday, January 12, 2014 4:06:42 AM(UTC)
sao khong thay gi het
User: Bubblesgun
#7 Posted : Sunday, January 12, 2014 4:15:51 AM(UTC)
sao khong thay gi het
User: akl
#8 Posted : Monday, January 13, 2014 1:09:28 PM(UTC)
cam on ban nhieu
User: hdn32
#9 Posted : Wednesday, September 10, 2014 4:38:27 PM(UTC)
Cam on CT
User: oracleman
#10 Posted : Friday, September 26, 2014 9:02:55 AM(UTC)
Can someone help me? I got the pitch to lower for 1 day. Now it shows the pitch is lowered, but the sound is not lowered at all. It is still the original pitch. Any idea?
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice