Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 8:54:40 PM(UTC)
YE Song Ca Tuyển 01_01 - Luu Chi Vy & Hoang Chau - Duong Ai Nay Di
YE Song Ca Tuyển 01_02 - Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc - Vang Trang Khoc
YE Song Ca Tuyển 01_03 - Nhom MBK - Tinh Yeu Va Giot Nuoc Mat
YE Song Ca Tuyển 01_04 - Cam Ly & Van Quang Long - Loi Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_05 - Nhom AXN - Da Qua Nhieu Noi Ñau
YE Song Ca Tuyển 01_06 - My Tam & Dam Vinh Hung - Lien Khuc Song Ca
YE Song Ca Tuyển 01_07 - Nhom GMC - Tinh Mai Theo Ta
YE Song Ca Tuyển 01_08 - Thien Truong & Dia Hai - Loi Noi Nhan Gian
YE Song Ca Tuyển 01_09 - Luu Chi Vy & Nhom J8687 - Roi Cung Se Quen Duoc Nhau
YE Song Ca Tuyển 01_10 - The Bells - Vi Doi Con Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_11 - Quang Dung & Thanh Thao - Anh Muon Noi Yeu Em
YE Song Ca Tuyển 01_12 - Thien Truong & Dia Hai - Dau Cham Het
YE Song Ca Tuyển 01_13 - Nhom AXN - Khong The Khoc Truoc Mat Em
YE Song Ca Tuyển 01_14 - Uyen Trang & Tran Tam - Dau Mot Lan Roi Thoi
YE Song Ca Tuyển 01_15 - Thu Thuy & Luong Bang Quang - Anh Tin Minh Da Cho Nhau Mot Ky Niem
YE Song Ca Tuyển 01_16 - Duy Manh & Hien Thuc - Ngay Mai Anh Di
YE Song Ca Tuyển 01_17 - Thien Truong & Dia Hai - Lang Quen Tu Day
YE Song Ca Tuyển 01_18 - Tuan Hung & Tran Tam - Hay Thap Anh Sang
YE Song Ca Tuyển 01_19 - Phan Dinh Tung & Ngo Mai Trang - Loi Lam
YE Song Ca Tuyển 01_20 - Nhom HAT - Danh Noi Loi Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_21 - Nhom J8687 - Anh Cu Bo Mac Em
YE Song Ca Tuyển 01_22 - Ung Hoang Phuc & Vu Quoc Viet - Tam Su Hai Nguoi Dan Ong
YE Song Ca Tuyển 01_23 - Quang Dung & Thanh Thao - Ao Anh
YE Song Ca Tuyển 01_24 - Thien Truong & Dia Hai - OK Em Ve Di
YE Song Ca Tuyển 01_25 - Nhom Cat Trang - Tinh Yeu Dau Tien
YE Song Ca Tuyển 01_26 - The Bells - Danh Noi Loi Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_27 - Uyen Trang & Quach Tuan Du - Mot Loi Cho Mai Sau
YE Song Ca Tuyển 01_28 - Nhom MBK - Em Da Quen
YE Song Ca Tuyển 01_29 - Ung Hoang Phuc & Pham Quynh Anh - Neu Khong Con Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_30 - Cam Ly & Dan Truong - Ao Mong Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_31 - Cam Ly & Quoc Dai - Hoa Muoi Gio
YE Song Ca Tuyển 01_32 - Quang Dung & Thanh Thao - Chuyen Ngay Xua
YE Song Ca Tuyển 01_33 - Luu Chi Vy & Nhom AXN - Cuoc Noi Chuyen Giua Hai Nguoi Dan Ong
YE Song Ca Tuyển 01_34 - Hoang Thanh & My My - Mai Mai Yeu Em
YE Song Ca Tuyển 01_35 - Hien Thuc & Hua Vy Van - Yeu Em
YE Song Ca Tuyển 01_36 - Bang Cuong & Quang Ha - Tieng Set Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_37 - Dam Vinh Hung & Ho Quynh Huong - Xin Hay Quen Di
YE Song Ca Tuyển 01_38 - Hoang Chau & Quang Ha - Tinh Yeu Trong Au Lo
YE Song Ca Tuyển 01_39 - Cam Ly & Van Quang Long - Ngay Mai Mua Thoi Roi
YE Song Ca Tuyển 01_40 - Nhom Goon - Hieu Lam
YE Song Ca Tuyển 01_41 - Nhom GMC - Kiep Lu Hanh
YE Song Ca Tuyển 01_42 - Nhom AC&M - Mot Ngay Vang Em
YE Song Ca Tuyển 01_43 - Nhom Bien Xanh - Nhung Dieu La
YE Song Ca Tuyển 01_44 - Nhom GMC - Giac Mo Ve Mot Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_45 - Ung Hoang Phuc & HAT - Loi Hua Cho Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 01_46 - Nhom MBK - Cuoi Cung
YE Song Ca Tuyển 01_47 - Nhom NC - Lam Sao Con Noi Het
YE Song Ca Tuyển 01_48 - The Bells - Song Trang
YE Song Ca Tuyển 01_49 - Quang Dung & Thanh Thao - Duong Tinh Hai Loi
YE Song Ca Tuyển 01_50 - Cam Ly & Quoc Dai - Mua Bui 2

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:27:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Friday, August 06, 2010 7:55:42 AM(UTC)
YE Song Ca Tuyển 01_01 - Lưu Chí Vỹ & Hoàng Châu - Đường Ai Nấy Đi
YE Song Ca Tuyển 01_02 - Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc - Vầng Trăng Khóc
YE Song Ca Tuyển 01_03 - Nhóm MBK - Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt
YE Song Ca Tuyển 01_04 - Cẫm Ly & Vân Quang Long - Lời Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_05 - Nhóm AXN - Đã Qua Nhiều Nổi Đau
YE Song Ca Tuyển 01_06 - Mỹ Tâm & Đàm Vĩnh Hưng - Liên Khúc Song Ca
YE Song Ca Tuyển 01_07 - Nhóm GMC - Tình Mãi Theo Ta
YE Song Ca Tuyển 01_08 - Thiên Trường & Địa Hải - Lời Nói Nhân Gian
YE Song Ca Tuyển 01_09 - Lưu Chí Vỹ & Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau
YE Song Ca Tuyển 01_10 - The Bells - Vì Đời Còn Tình Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_11 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Anh Muốn Nói Yêu Em
YE Song Ca Tuyển 01_12 - Thiên Trường & Địa Hải - Dấu Chấm Hết
YE Song Ca Tuyển 01_13 - Nhóm AXN - Không Thể Khóc Trước Mặt Em
YE Song Ca Tuyển 01_14 - Uyên Trang & Trần Tâm - Đau Một Lần Rồi Thôi
YE Song Ca Tuyển 01_15 - Thu Thủy & Lương Bằng Quang - Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỹ Niệm
YE Song Ca Tuyển 01_16 - Duy Mạnh & Hiền Thục - Ngày Mai Anh Đi
YE Song Ca Tuyển 01_17 - Thiên Trường & Dịa Hải - Lãng Quên Từ Đây
YE Song Ca Tuyển 01_18 - Tuấn Hưng & Trần Tâm - Hãy Thấp Ánh Sáng
YE Song Ca Tuyển 01_19 - Phan Đình Tùng & Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
YE Song Ca Tuyển 01_20 - Nhóm HAT - Đành Nói Lời Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_21 - Nhóm J8687 - Anh Cứ Bỏ Mặc Em
YE Song Ca Tuyển 01_22 - Ưng Hoàng Phúc & Vũ Quốc Việt - Tâm Sự Hai Người Đàn Ông
YE Song Ca Tuyển 01_23 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Ảo Ảnh
YE Song Ca Tuyển 01_24 - Thiên Trường & Địa Hải - OK Em Về Đi
YE Song Ca Tuyển 01_25 - Nhóm Cát Trắng - Tình Yêu Đầu Tiên
YE Song Ca Tuyển 01_26 - The Bells - Đành Nói Lời Chia Tay
YE Song Ca Tuyển 01_27 - Uyên Trang & Quách Tuấn Du - Một Lời Cho Mai Sau
YE Song Ca Tuyển 01_28 - Nhóm MBK - Em Đã Quên
YE Song Ca Tuyển 01_29 - Ưng Hoàng Phúc & Phạm Quỳnh Anh - Nếu Không Còn Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_30 - Cẫm Ly & Đan Trường - Ảo Mộng Tình Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_31 - Cẫm Ly & Quốc Đại - Hoa Mười Giờ
YE Song Ca Tuyển 01_32 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Chuyện Ngày Xưa
YE Song Ca Tuyển 01_33 - Lưu Chí Vỹ & Nhóm AXN - Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
YE Song Ca Tuyển 01_34 - Hoàng Thanh & My My - Mãi Mãi Yêu Em
YE Song Ca Tuyển 01_35 - Hiền Thục & Hứa Vỹ Vân - Yêu Em
YE Song Ca Tuyển 01_36 - Bằng Cường & Quang Hà - Tiếng Sét Tình Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_37 - Đàm Vĩnh Hưng & Hồ Quỳnh Hương - Xin Hãy Quên Đi
YE Song Ca Tuyển 01_38 - Hoàng Châu & Quang Hà - Tình Yêu Trong Âu Lo
YE Song Ca Tuyển 01_39 - Cẫm Ly & Vân Quang Long - Ngày Mai Mưa Thôi Rơi
YE Song Ca Tuyển 01_40 - Nhóm Goon - Hiểu Lầm
YE Song Ca Tuyển 01_41 - Nhóm GMC - Kiếp Lữ Hành
YE Song Ca Tuyển 01_42 - Nhóm AC&M - Một Ngày Vắng Em
YE Song Ca Tuyển 01_43 - Nhóm Biển Xanh - Những Điều Lạ
YE Song Ca Tuyển 01_44 - Nhóm GMC - Giấc Mơ Về Một Tình Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_45 - Ưng Hoàng Phúc & HAT - Lời Hứa Cho Tình Yêu
YE Song Ca Tuyển 01_46 - Nhóm MBK - Cuối Cùng
YE Song Ca Tuyển 01_47 - Nhóm NC - Làm Sao Con Nói Hết
YE Song Ca Tuyển 01_48 - The Bells - Sông Trăng
YE Song Ca Tuyển 01_49 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Đường Tình Hai Lối
YE Song Ca Tuyển 01_50 - Cẫm Ly & Quốc Đại - Mưa Bụi 2
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice