Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hunghanoi_vn
#1 Posted : Wednesday, November 06, 2013 10:22:24 PM(UTC)
NDBD Gold 11_01 - N Son , Huong Lan - Chuyen Ba Nguoi
NDBD Gold 11_02 - Elvis Phuong - Linh Hon Tuong Da
NDBD Gold 11_03 - Thai Chau - Tinh Chet Theo Mua Dong
NDBD Gold 11_04 - Tuan Vu - Cho Toi Duoc Mot Lan
NDBD Gold 11_05 - Thuy Vi - Tu Do Em Buon
NDBD Gold 11_06 - Elvis Phuong - Toi Ban Duong To
NDBD Gold 11_07 - Tuan Vu - Gia Biet Sai Gon
NDBD Gold 11_08 - Thai Chau - Tieng Mua Dem
NDBD Gold 11_09 - Tuan Vu - Nguoi Yeu Co Don , Lanh Tron Dem Mua
NDBD Gold 11_10 - Ngoc Lan - Moi Tim
NDBD Gold 11_11 - Elvis Phuong - Va Toi Cung Yeu Em
NDBD Gold 11_12 - Nguoi Mau - Nguoi Tinh Tram Nam
NDBD Gold 11_13 - Huyen Chau - Mong Phu Du
NDBD Gold 11_14 - N Son - Con Thuong Rau Dang Moc Sau He
NDBD Gold 11_15 - Thai Chau - Xin Thoi Gian Qua Mau
NDBD Gold 11_16 - H Lan ,N Son - Tren Nhip Cau Tre
NDBD Gold 11_17 - Nhu Mai - Hoi Nguoi Tinh
NDBD Gold 11_18 - Vu Khanh - Toi Dua Em Sang Song

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:45:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Namgiangho
#2 Posted : Wednesday, April 29, 2015 10:08:13 AM(UTC)
NDBD GOLD 11 - Tiếng Mưa Đêm

NDBD Gold 11_01 - Ngọc Sơn & Hương Lan - Chuyện Ba Người
NDBD Gold 11_02 - Elvis Phương - Linh Hồn Tượng Đá
NDBD Gold 11_03 - Thái Châu - Tình Chết Theo Mùa Đông
NDBD Gold 11_04 - Tuấn Vũ - Cho Tôi Được Một Lần
NDBD Gold 11_05 - Thúy Vi - Từ Đó Em Buồn
NDBD Gold 11_06 - Elvis Phuong - Tôi Bán Đường Tơ
NDBD Gold 11_07 - Tuấn Vũ - Giã Biệt Sài Gòn
NDBD Gold 11_08 - Thái Châu - Tiếng Mưa Đêm
NDBD Gold 11_09 - Tuấn Vũ - Người Yêu Cô Đơn, Lãnh Trọn Đêm Mưa
NDBD Gold 11_10 - Ngọc Lan - Môi Tím
NDBD Gold 11_11 - Elvis Phương - Và Tôi Cũng Yêu Em
NDBD Gold 11_12 - Người Mẫu - Người Tình Trăm Năm
NDBD Gold 11_13 - Huyền Châu - Mộng Phù Du
NDBD Gold 11_14 - Ngọc Sơn - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
NDBD Gold 11_15 - Thái Châu - Xin Thời Gian Qua Mau
NDBD Gold 11_16 - Ngọc Sơn & Hương Lan - Trên Nhịp Cầu Tre
NDBD Gold 11_17 - Như Mai - Hỡi Người Tình
NDBD Gold 11_18 - Vũ Khanh - Tôi Đưa Em Sang Sông
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice