Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: quangnhutbaohan
#1 Posted : Wednesday, November 06, 2013 4:34:45 PM(UTC)
http://shop.trungtamasia.com/Images/upload/Product/DVD/DVD059-hop-mat-lan-cuoi-web-690-422x600.jpg

1. Đường Về Quê Hương, Thương Hoài Ngàn Năm - Đan Nguyên & Băng Tâm
2. Khúc Ca Ngày Mùa - Phương Hồng Quế & Tuấn Vũ
3. Quán Nửa Khuya - Thanh Thúy
4. Những Ngày Thơ Mộng, Mắt Biếc - Lâm Thúy Vân & Mai Thanh Sơn
5. Tát Nước Đầu Đình - Nhật Lâm & Mỹ Huyền
6. Làng Tôi, Quy Nhơn Đôi Mắt Người Xưa - Thiên Kim & Quốc Khanh
7. Mắt Lệ Cho Người, Tình Lỡ - Lê Anh Quân & Hồ Hoàng Yến
8. Loan Mắt Nhung, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang - Thủy Tiên & Lưu Đức Long
9. Ai Nhớ Chăng Ai - Hoàng Oanh
10. Đôi Dòng, Bên Kia Bờ Đại Dương - Hoàng Anh Thư & Lâm Nhật Tiến
11. Trống Cơm - Lindsey Đỗ Tiên Dung & Đoàn Phi
12. Nhớ Về Sài Gòn, Hướng Về Hà Nội - Y Phương & Nguyễn Hồng Nhung
13. Họp Mặt Lần Cuối, Huế Nhớ O - Huỳnh Phi Tiễn, Hà Thanh Xuân, Tâm Đoan, Đặng Thế Luân
14. Nhớ Mẹ - Mai Thanh Sơn, Quốc Khanh, Đan Nguyên, Cardin, Nguyên Khang, Đoàn Phi
15. Mặt Trời Đen - Cardin & Thuỳ Hương
16. Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên & Tường Khuê
17. Hoa Cài Mái Tóc - Cát Lynh & Phạm Tuấn Ngọc
18. Hội Trùng Dương: Tiếng Sông Hương, Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Cửu Long - Nguyên Khang, Diễm Liên, Hợp Ca Asia

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:48:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: locky
#2 Posted : Friday, November 15, 2013 6:18:53 PM(UTC)
AsiaK 59_01 - Đan Nguyên & Băng Tâm - LK Đường Về Quê Hương, Thương Hoài Ngàn Năm
AsiaK 59_02 - Phương Hồng Quế & Tuấn Vũ - Khúc Ca Ngày Mùa
AsiaK 59_03 - Thanh Thúy - Quán Nửa Khuya
AsiaK 59_04 - Lâm Thúy Vân & Mai Thanh Sơn - LK Những Ngày Thơ Mộng, Mắt Biếc
AsiaK 59_05 - Nhật Lâm & Mỹ Huyền - Tát Nước Đầu Đình
AsiaK 59_06 - Thiên Kim & Quốc Khanh - LK Làng Tôi, Quy Nhơn Đôi Mắt Người Xưa
AsiaK 59_07 - Lê Anh Quân & Hồ Hoàng Yến - LK Mắt Lệ Cho Người, Tình Lỡ
AsiaK 59_08 - Thủy Tiên & Lưu Đức Long - LK Loan Mắt Nhung, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
AsiaK 59_09 - Hoàng Oanh - Ai Nhớ Chăng Ai
AsiaK 59_10 - Hoàng Anh Thư & Lâm Nhật Tiến - LK Đôi Dòng, Bên Kia Bờ Đại Dương
AsiaK 59_11 - Lindsey Đỗ Tiên Dung & Đoàn Phi - Trống Cơm
AsiaK 59_12 - Y Phương & Nguyễn Hồng Nhung - LK Nhớ Về Sài Gòn, Hướng Về Hà Nội
AsiaK 59_13 - Huỳnh Phi Tiễn & Hà Thanh Xuân & Tâm Đoan & Đặng Thế Luân - LK Họp Mặt Lần Cuối, Huế Nhớ O
AsiaK 59_14 - Mai Thanh Sơn & Quốc Khanh & Đan Nguyên & Cardin & Nguyên Khang & Đoàn Phi - Nhớ Mẹ
AsiaK 59_15 - Cardin & Thuỳ Hương - Mặt Trời Đen
AsiaK 59_16 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Thương Về Cố Đô
AsiaK 59_17 - Cát Lynh & Phạm Tuấn Ngọc - Hoa Cài Mái Tóc
AsiaK 59_18 - Nguyên Khang & Diễm Liên & Hợp Ca Asia - LK Hội Trùng Dương: Tiếng Sông Hương, Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Cửu Long
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice