Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 5:22:43 PM(UTC)
(Note*: There is NOTHING TO DOWNLOAD. This is just a list of songs for peopple, who have the same dvd, to copy and paste into TkaraokeTOOL to rename their songs more quickly).

SD TNDHT2_01 - Khánh Đăng - Anh Mong Em Quay Về
SD TNDHT2_02 - Quang Vinh - Nhớ Em Nhiều
SD TNDHT2_03 - Đan Trường - Tình Khúc Vàng
SD TNDHT2_04 - Trương Đan Huy - Và Như Thế Em Đi
SD TNDHT2_05 - Ưng Hoàng Phúc - Anh Chỉ Biết Câm Nín …
SD TNDHT2_06 - Khánh Đăng - Thôi Đành Quên Hết Những Dối Gian
SD TNDHT2_07 - Quang Vinh - Miền Cát Trắng
SD TNDHT2_08 - Đan Trường - Tình Đã Phôi Pha
SD TNDHT2_09 - Trương Đan Huy - Hy Vọng Mong Manh
SD TNDHT2_10 - Ưng Hoàng Phúc - Hứa Thật Nhiều
SD TNDHT2_11 - Khánh Đăng - Tại Sao Em Phải Khóc
SD TNDHT2_12 - Quang Vinh - Tình Yêu Tìm Thấy
SD TNDHT2_13 - Đan Trường - Mãi Yêu Người
SD TNDHT2_14 - Trương Đan Huy - Khó Quên
SD TNDHT2_15 - Ưng Hoàng Phúc - Người Ta Nói
SD TNDHT2_16 - Khánh Đăng & Quách An An - Không Thể Chia Xa
SD TNDHT2_17 - Quang Vinh - Tiếng Sét
SD TNDHT2_18 - Đan Trường - Đêm Tình Yêu
SD TNDHT2_19 - Trương Đan Huy - Mắt Đẹp
SD TNDHT2_20 - Ưng Hoàng Phúc - Vì Sao Trong Lòng Tôi
SD TNDHT2_21 - Khánh Đăng - Tình Ơi Xin Thứ Tha
SD TNDHT2_22 - Quang Vinh - Cha Tôi
SD TNDHT2_23 -Đan Trường - Lỡ Hẹn
SD TNDHT2_24 - Trương Đan Huy - Có Một Ngày Như Thế
SD TNDHT2_25 - Ưng Hoàng Phúc - Ngày Không Em
SD TNDHT2_26 - Đan Trường - Thiên Đường Không Xa
SD TNDHT2_27 - Quang Vinh - Alibaba
SD TNDHT2_28 - Ưng Hoàng Phúc & Quỳnh Anh - Nếu Ta Còn Yêu Nhau

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:47:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice