Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 5:06:49 PM(UTC)
(Note*: There is NOTHING TO DOWNLOAD. This is just a list of songs for peopple, who have the same dvd, to copy and paste into TkaraokeTOOL to rename their songs more quickly).

SD NCTH 9_01 - Duy Mạnh - Nước Mắt Kẻ Đa Tình
SD NCTH 9_02 - Vân Quang Long - Bởi Tin Lời Thề 2
SD NCTH 9_03 - Quang Dũng - Ước Mi
SD NCTH 9_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Bạc Tình
SD NCTH 9_05 - Quang Hà - Cỏ Úa
SD NCTH 9_06 - Lưu Chí Vỹ - Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau
SD NCTH 9_07 - Duy Mạnh - Hình Bóng Em Còn Trong Tôi
SD NCTH 9_08 - Quang Dũng - Một Đời Vẫn Nhớ
SD NCTH 9_09 - Quang Hà - Vết Thương Cuối Cùng
SD NCTH 9_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Tuyệt Vọng
SD NCTH 9_11 - Trần Tâm - Hạnh Phúc Và Giọt Nước Mắt
SD NCTH 9_12 - Quang Dũng - ở Lại Ta Đi
SD NCTH 9_13 - Quang Hạ - Bội Ước
SD NCTH 9_14 - Lưu Chí Vỹ - Người Ta Nói Em Chỉ Vui Chơi Qua Đường
SD NCTH 9_15 - Vân Quang Long - Vì Sao Em Là Kẻ Bạc Tình
SD NCTH 9_16 - Duy Mạnh - Đừng Yêu Vì Tiền
SD NCTH 9_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Thương Tôi
SD NCTH 9_18 - Quang Dũng - Vẫn Còn Yêu
SD NCTH 9_19 - Quang Hà - Trả Lại Tôi
SD NCTH 9_20 - Lưu Chí Vỹ - Anh Và Em Đều Có Lỗi
SD NCTH 9_21 - Vân Quang Long - Giá Như Tôi
SD NCTH 9_22 - Quang Dũng - Đời Không Còn Nhau
SD NCTH 9_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Ngồi Nghe Yêu Thương Trôi Xa
SD NCTH 9_24 - Trần Tâm - Nạn Nhân Tình Yêu
SD NCTH 9_25 - Quang Dũng - Chỉ Có Một Thời
SD NCTH 9_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Khóc Cho Người Đi
SD NCTH 9_27 - Lưu Chí Vỹ - Cuộc Nói Chuyện Giữa 2 Người Đàn Ông
SD NCTH 9_28 - Quang Hà - Người Tình Corazon
SD NCTH 9_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
SD NCTH 9_30 - Vân Quang Long - Anh Sẽ Là Người Đi Theo
SD NCTH 9_31 - Quang Dũng - Chỉ Có Ta Trong Đời
SD NCTH 9_32 - Quang Vinh - Miền Cát Trắng
SD NCTH 9_33 - Lưu Chí Vỹ - Anh Cứ Bỏ Mặc Em
SD NCTH 9_34 - Duy Mạnh - Kẻ Tham Tiền
SD NCTH 9_35 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Mưa Bay
SD NCTH 9_36 - Quang Hà - Xin Đừng Níu Kéo
SD NCTH 9_37 - Quang Dũng - Chuyện Của Tôi
SD NCTH 9_38 - Vân Quang Long - Tình Khi Giàu Khi Nghèo
SD NCTH 9_39 - ACM & Mây Trắng - Anh Không Thể Yêu 2 Người
SD NCTH 9_40 - Quang Hà - Phụ Tình
SD NCTH 9_41 - Đàm Vĩnh Hưng - Thời Gian Chưa Vơi
SD NCTH 9_42 - Vân Quang Long - Tình Yêu Lặng Lẽ
SD NCTH 9_43 - Quang Hà - Hạnh Phục Và Niềm Đau
SD NCTH 9_44 - Quang Dũng - Câu Chuyện Của Tôi
SD NCTH 9_45 - Đàm Vĩnh Hưng - Giọt Nước Mắt Vô Vọng
SD NCTH 9_46 - Vân Quang Long - Cuộc Tình Không Trọn Vẹn
SD NCTH 9_47 - Quang Hà - Xin Thời Gian Qua Mau
SD NCTH 9_48 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Em Xứ Quảng
SD NCTH 9_49 - Vân Quang Long - Lá Thư Mực Mồng Tơi
SD NCTH 9_50 - Quốc Đại - Gõ Cửa Trái Tim

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:48:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice