Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 4:40:23 PM(UTC)
(Note*: There is NOTHING TO DOWNLOAD. This is just a list of songs for peopple, who have the same dvd, to copy and paste into TkaraokeTOOL to rename their songs more quickly).

KL Top Hits 20_01 - Cẩm Ly - Phố Xuân
KL Top Hits 20_02 - Kim Tử Long - Rước Dâu Miệt Vườn
KL Top Hits 20_03 - Quang Lê & Lê Uyên Nhy - Yêu Mãi Nhé Em
KL Top Hits 20_04 - Đan Trường - Bài Ca Mùa Xuân
KL Top Hits 20_05 - Tam Ca Sắc Màu - Tết Đến Rồi
KL Top Hits 20_06 - Quang Linh - Gã Si Tình
KL Top Hits 20_07 - Minh Thuận & Thanh Thanh - Bài Hát Xuân Cho Em
KL Top Hits 20_08 - Thùy Trang - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
KL Top Hits 20_09 - Thành Lộc - Lý Thầy Tư
KL Top Hits 20_10 - Nguyễn Phi Hung - Tìm Lại Mùa Xuân
KL Top Hits 20_11 - Cẩm Ly - Ru Lại Câu Hò
KL Top Hits 20_12 - Cẩm Ly - Khung Trời Ngày Xưa
KL Top Hits 20_13 - Đan Trường - Khúc Ca Xuân
KL Top Hits 20_14 - Cẩm Ly - Mùa Đông Trắng
KL Top Hits 20_15 - Quang Vinh - Đợi Chờ Một Giấc Mơ
KL Top Hits 20_16 - Lê Uyên Nhy - Chút Tình Mong Manh
KL Top Hits 20_17 - Minh Thuận - Anh Yêu Tà Aó Trắng
KL Top Hits 20_18 - Thanh Thanh - Nàng Tiên Xấu Xa
KL Top Hits 20_19 - Nhóm 1088 - Gời Tình Theo Gío
KL Top Hits 20_20 - Quang Linh - Chuyện Làm Dâu
KL Top Hits 20_21 - Đan Trường & Cẩm Ly - Khung Trời Ngày Xưa
KL Top Hits 20_22 - Tốp Ca - Tát Nước Đầu Đỉnh
KL Top Hits 20_23 - Quang Vinh & Lê Uyên Nhy - Ngày Anh Bên Em
KL Top Hits 20_24 - Phương Thanh - Ai Sẽ Yêu Em
KL Top Hits 20_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Bình Minh Sẽ Mang Em Đi

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:59:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice