Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 4:07:15 PM(UTC)
NDBD Gold 15_01 - Tuấn Vũ - Có Nhớ Chăng Em
NDBD Gold 15_02 - Thái Châu - Xin Còn Gọi Tên Em
NDBD Gold 15_03 - Sơn Tuyền - Kể Chuyện Trong Đêm
NDBD Gold 15_04 - Nhật Linh - Tình Nghèo Có Nhau
NDBD Gold 15_05 - Tuấn Vũ - Yêu Thầm
NDBD Gold 15_06 - Kiều Nga - Tưởng Niệm
NDBD Gold 15_07 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Yêu Người Như Thế Đó
NDBD Gold 15_08 - Thái Châu - Định Mệnh
NDBD Gold 15_09 - Tuấn Vũ - Rừng Chưa Thay Lá
NDBD Gold 15_10 - Sơn Tuyền - Lời Tạ Từ
NDBD Gold 15_11 - Chế Linh - Bài Buồn Cho Em
NDBD Gold 15_12 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Chuyến Đò Không Em
NDBD Gold 15_13 - Anh Sơn - Lạy Trời Con Được Bình Yên
NDBD Gold 15_14 - Thái Châu - Một Chuyến Bay Đêm
NDBD Gold 15_15 - Tuấn Vũ - Những Tâm Hồn Cô Đơn
NDBD Gold 15_16 - Nhật Linh - Xa Người Mình Yêu
NDBD Gold 15_17 - Chế Linh - Bài Cuối Cho Người Tình
NDBD Gold 15_18 - Ngọc Bính - Chiều Một Mình Qua Phố

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:51:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Monday, March 22, 2010 2:34:01 PM(UTC)

NDBDG 15_01 - Tuấn Vũ - Có Nhớ Chăng Em
NDBDG 15_02 - Thái Châu - Xin Còn Gọi Tên Nhau
NDBDG 15_03 - Sơn Tuyền - Kể Chuyện Trong Đêm
NDBDG 15_04 - Nhật Linh - Tình Nghèo Có Nhau
NDBDG 15_05 - Tuấn Vũ - Yêu Thầm
NDBDG 15_06 - Kiều Nga - Tưởng Niệm
NDBDG 15_07 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Yêu Người Như Thế Đó
NDBDG 15_08 - Thái Châu - Định Mệnh
NDBDG 15_09 - Tuấn Vũ - Rừng Chưa Thay Lá
NDBDG 15_10 - Sơn Tuyền - Lời Tạ Từ
NDBDG 15_11 - Chế Linh - Bài Buồn Cho Em
NDBDG 15_12 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Chuyến Đò Không Em
NDBDG 15_13 - Anh Sơn - Lạy Trời Con Được Bình Yên
NDBDG 15_14 - Thái Châu - Một Chuyến Bay Đêm
NDBDG 15_15 - Tuấn Vũ - Những Tâm Hồn Cô Đơn
NDBDG 15_16 - Nhật Linh - Xa Người Mình Yêu
NDBDG 15_17 - Chế Linh - Bài Cuối Cho Người Tình
NDBDG 15_18 - Ngọc Bích - Chiều Một Mình Qua Phố

User: hoanganh
#3 Posted : Sunday, August 29, 2010 2:26:42 AM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
NDBD Gold 15_01 - Tuấn Vũ - Có Nhớ Chăng Em
NDBD Gold 15_02 - Thái Châu - Xin Còn Gọi Tên Em
NDBD Gold 15_03 - Sơn Tuyền - Kể Chuyện Trong Đêm
NDBD Gold 15_04 - Nhật Linh - Tình Nghèo Có Nhau
NDBD Gold 15_05 - Tuấn Vũ - Yêu Thầm
NDBD Gold 15_06 - Kiều Nga - Tưởng Niệm
NDBD Gold 15_07 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Yêu Người Như Thế Đó
NDBD Gold 15_08 - Thái Châu - Định Mệnh
NDBD Gold 15_09 - Tuấn Vũ - Rừng Chưa Thay Lá
NDBD Gold 15_10 - Sơn Tuyền - Lời Tạ Từ
NDBD Gold 15_11 - Chế Linh - Bài Buồn Cho Em
NDBD Gold 15_12 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Chuyến Đò Không Em
NDBD Gold 15_13 - Anh Sơn - Lạy Trời Con Được Bình Yên
NDBD Gold 15_14 - Thái Châu - Một Chuyến Bay Đêm
NDBD Gold 15_15 - Tuấn Vũ - Những Tâm Hồn Cô Đơn
NDBD Gold 15_16 - Nhật Linh - Xa Người Mình Yêu
NDBD Gold 15_17 - Chế Linh - Bài Cuối Cho Người Tình
NDBD Gold 15_18 - Ngọc Bính - Chiều Một Mình Qua Phố

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice