Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:27:14 PM(UTC)
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_01 - Vu Toan - Nhan Co Cho Em
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_02 - Elvis Phuong - Xin Lam Nguoi Tinh Co Don
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_03 - Ngoc Dan Thanh - Buon Oi Chao Mi
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_04 - Vu Toan - Doan Cuoi Tinh Yeu
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_05 - Kieu Nga - Goodbye My Love
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_06 - Tuan Vu - Anh Biet Em Di Chang Tro Ve
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_07 - Thai Chau - Sao Danh Xa Anh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_08 - Kieu Nga - Vet Thuong Cuoi Cung
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_09 - Tuan Vu - Lang Tham
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_10 - Kieu Nga - Sao Khong Den Voi Em
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_11 - Vu Toan - Xin Mot Lan Vay Tay Chao
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_12 - Elvis Phuong - Chuyen Tinh Be Nho
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_13 - Thai Chau - Nha Anh Nha Em
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_14 - Huong Lan & Thanh Phong - May Nhip Cau Tre
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_15 - Tuan Vu - Nguoi Ngoai Pho
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_16 - Huong Lan - Huong So Ri
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_17 - Don Ho - Thu Dau Thuong
NguoiDepBinhDuongDVDKGold029_18 - Elvis Phuong - Ngay Tro Ve

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:45:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice