Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:01:11 PM(UTC)
Hai_01 - Van Son & Phi Nhung - Vo Chong Mong Mo
Hai_02 - Hoai Linh - Trach Than
Hai_03 - Van Son - Con Gai
Hai_04 - My Linh & Van Son & Ut Map & Be Map - Lay Anh Em Di Lay Chong
Hai_05 - Hoai Linh - Ngay Xuan Vui Cuoi
Hai_06 - Van Son & Bao Liem - Chuyen Xui Gia
Hai_07 - Van Son - Nhat Nghe Tinh
Hai_08 - Hoai Linh - Ly Ban Quan
Hai_09 - Van Son - Tinh Ban Bon Phuong
Hai_10 - Van Son & Huong Lan - Gio Ty Canh Ba
Hai_11 - Quanh Minh & Hong Dao - Meo Meo Meo
Hai_12 - Van Son - Hoi Ca cam
Hai_13 - Hoai Linh - Ly Phu Tinh
Hai_14 - Various Artists - Let Do Samba
Hai_15 - Hoai Linh - Tinh Ban
Hai_16 - Van Son - Soi Guong
Hai_17 - Hoai Linh - Ngua O Trung
Hai_18 - Hoai Linh - Nam Ngon Tay
Hai_19 - Van Son - Tet Tet Tet
Hai_20 - Bao Liem - Dieu Ho Phu The

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:35:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Black Sea
#2 Posted : Monday, September 09, 2013 3:05:49 AM(UTC)
Hai_01 - Van Son & Phi Nhung - Vo Chong Mong Mo
Hai_02 - Hoai Linh - Trach Than
Hai_03 - Van Son - Con Gai
Hai_04 - My Linh & Van Son & Ut Map & Be Map - Lay Anh Em Di Lay Chong
Hai_05 - Hoai Linh - Ngay Xuan Vui Cuoi
Hai_06 - Van Son & Bao Liem - Chuyen Xui Gia
Hai_07 - Van Son - Nhat Nghe Tinh
Hai_08 - Hoai Linh - Ly Ban Quan
Hai_09 - Van Son - Tim Ban Bon Phuong
Hai_10 - Van Son & Huong Lan - Gio Ty Canh Ba
Hai_11 - Quanh Minh & Hong Dao - Meo Meo Meo
Hai_12 - Van Son - Hoi Ca cam
Hai_13 - Hoai Linh - Ly Phu Tinh
Hai_14 - Various Artists - Let Do Samba
Hai_15 - Hoai Linh - Tinh Ban
Hai_16 - Van Son - Soi Guong
Hai_17 - Hoai Linh - Ngua O Trung
Hai_18 - Hoai Linh - Nam Ngon Tay
Hai_19 - Van Son - Tet Tet Tet
Hai_20 - Bao Liem - Dieu Ho Phu The
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice