Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<456
Options
Go to last post Go to first unread
User: CuaDong
#51 Posted : Thursday, August 15, 2013 8:51:28 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Order processed, see PM for links [thumbup]


Thanks mucho V [thumbup]
User: Hai Lúa
#52 Posted : Friday, August 23, 2013 9:13:57 AM(UTC)
Originally Posted by: bostonfx Go to Quoted Post
Chào chủ rạp Hai Lúa. Cho mình order những bài đã có sẵn sau đây, với option (4) 1080p/720p Video (320Kbps audio), $25/bài. Xin cứ tự tiện dùng background có sẵn của studio.

Nguyễn Tuấn Kiệt - Xuân Phú - Tình khúc mùa thu
Randy - Cõi Lòng
Ngô thụy miên - Don Hồ - Tình cuối chân mây
Diệu huong - Quang Dũng - Tình bỗng chốc là không
Phạm Khải Tuấn - Tiến Dũng - Quả tim khô máu
Nhac ngoại - Lâm Nhật Tiến - Không cần thiết chi tình anh (Not available - cancelled)

Order processed and all 5 songs delivered [thumbup]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: HoangCA
#53 Posted : Monday, November 03, 2014 7:17:07 AM(UTC)
Can I order "Khi Người Xa Tôi - Ngọc Anh "?
User: newave
#54 Posted : Monday, November 03, 2014 7:29:45 AM(UTC)
Originally Posted by: HoangCA Go to Quoted Post
Can I order "Khi Người Xa Tôi - Ngọc Anh "?
Quote:
Ngô thụy miên - Don Hồ - Tình cuối chân mây


Thúy Nga không có làm beat cho bài nầy, cái beat nầy có khớp với vocal của Đôn Hồ trong "TBN 21 - Tình khúc Ngô Thụy Miên không ?"
User: Hai Lúa
#55 Posted : Monday, November 03, 2014 9:00:44 AM(UTC)
Originally Posted by: HoangCA Go to Quoted Post
Can I order "Khi Người Xa Tôi - Ngọc Anh "?


I don't see this beat on my hard drive. Did you get it from my list?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#56 Posted : Monday, November 03, 2014 9:10:27 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
Thúy Nga không có làm beat cho bài nầy, cái beat nầy có khớp với vocal của Đôn Hồ trong "TBN 21 - Tình khúc Ngô Thụy Miên không ?"


Here is a sample created for a customer. You can get video version like this or TKA version. It has 2 audio tracks w/ singer on 1st and beat on 2nd.

http://f.tkaraoke.com/Demo/TCCM_Demo.mkv

Edited by user Monday, November 03, 2014 9:15:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: HoangCA
#57 Posted : Monday, November 03, 2014 10:31:12 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I don't see this beat on my hard drive. Did you get it from my list?


I thought I'm able to order TKA version of any songs. This is the song I want
http://www.youtube.com/watch?v=eLBK5vIEiiU. I thought you're able to take any songs and make TKA version of them.
Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<456
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice