Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: lewis
#1 Posted : Monday, June 17, 2013 11:28:53 PM(UTC)
DVD KARAOKE 71
Nhạc Yêu Cầu Tình Ca Lam Phương
(featuring songs from PBN 102)


Karaoke 71

1. LK Mùa Thu Yêu Đương & Bé Yêu - TÓC TIÊN & MAI TIẾN DŨNG
2. Mưa Lệ - THANH HÀ
3. LK Tinh Chết Theo Mùa Đông & Giọt Lệ Sầu - THÁI CHÂU & HƯƠNG LAN
4. Kiếp Tha Hương - KHÁNH LY
5. Cho Em Quên Tuổi Ngọc - LAM ANH
6. Kiếp Phiêu Bồng - TRỊNH LAM
7. Lạy Trời Con Được Bình Yên - KHÁNH HÀ
8. LK Khóc Thầm & Buồn Chi Em Ơi - PHI NHUNG & DUY TRƯỜNG
9. Một Đời Tan Vỡ - LƯU BÍCH
10. Thuyền Không Bến Đỗ - NHƯ QUỲNH
11. Thu Sầu - NGỌC HẠ
12. Thành Phố Buồn - DON HỒ
13. Tinh Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi - HỒ LỆ THU
14. Tình Đẹp Như Mơ - LƯƠNG TÙNG QUANG
15. Biển Tình - DIỄM SƯƠNG
16. Xin Thời Gian Qua Mau - QUANG LÊ
17. Đèn Khuya - MAI THIÊN VÂN
18. Như Giấc Chiêm Bao - THẾ SƠN
19. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - KỲ PHƯƠNG UYÊN
20. Xót Xa - TRẦN THÁI HÒA
21. Em Đi Rồi - NGỌC ANH
22. Lầm - NGUYỄN HƯNG
23. Rừng Xưa - HƯƠNG THỦY
24. LK Em Là Tất, Duyên Kiếp, Cỏ Úa - BẰNG KIỀU & MINH TUYẾT
25. Bài Thơ Không Đoạn Kết - THU PHƯƠNG
26. Tình Đầu - QUỲNH VI & Yêu Nhau Bốn Mùa - NHƯ LOAN

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:38:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: solnguyen
#2 Posted : Tuesday, June 18, 2013 7:10:37 AM(UTC)
any one has this links cho xin voi, thanks
User: quangnhutbaohan
#3 Posted : Thursday, June 20, 2013 6:54:54 PM(UTC)
https://www.minhtan.com/images/Images%20-%20Products/Karaoke/Thuy%20Nga/tnk071b.jpg
User: RedalertCnC
#4 Posted : Sunday, June 23, 2013 10:43:48 PM(UTC)
Ban nao co link cho PBN DVD 71 and 72 xin cho link, cam on nhieu...
User: lamthingocdung
#5 Posted : Saturday, June 29, 2013 12:07:58 PM(UTC)
cho minh xin link karaoke 71 cua DVD.5 cam on ban.. Xin link de co the thau xuong...[biggrin] [biggrin]

Edited by user Monday, July 01, 2013 11:29:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, June 30, 2013 11:14:52 PM(UTC)
PBNK 071_01 - Tóc Tiên & Mai Tiến Dũng - LK Mùa Thu Yêu Đương & Bé Yêu
PBNK 071_02 - Thanh Hà - Mưa Lệ
PBNK 071_03 - Thái Châu & Hương Lan - LK Tinh Chết Theo Mùa Đông & Giọt Lệ Sầu
PBNK 071_04 - Khánh Ly - Kiếp Tha Hương
PBNK 071_05 - Lam Anh - Cho Em Quên Tuổi Ngọc
PBNK 071_06 - Trịnh Lam - Kiếp Phiêu Bồng
PBNK 071_07 - Khánh Hà - Lạy Trời Con Được Bình Yên
PBNK 071_08 - Phi Nhung & Duy Trường - LK Khóc Thầm & Buồn Chi Em Ơi
PBNK 071_09 - Lưu Bích - Một Đời Tan Vỡ
PBNK 071_10 - Như Quỳnh - Thuyền Không Bến Đỗ
PBNK 071_11 - Ngọc Hạ - Thu Sầu
PBNK 071_12 - Don Hồ - Thành Phố Buồn
PBNK 071_13 - Hồ Lệ Thu - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK 071_14 - Lương Tùng Quang - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK 071_15 - Diễm Sương - Biển Tình
PBNK 071_16 - Quang Lê - Xin Thời Gian Qua Mau
PBNK 071_17 - Mai Thiên Vân - Đèn Khuya
PBNK 071_18 - Thế Sơn - Như Giấc Chiêm Bao
PBNK 071_19 - Kỳ Phương Uyên - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
PBNK 071_20 - Trần Thái Hòa - Xót Xa
PBNK 071_21 - Ngọc Anh - Em Đi Rồi
PBNK 071_22 - Nguyễn Hưng - Lầm
PBNK 071_23 - Hương Thủy - Rừng Xưa
PBNK 071_24 - Bằng Kiều & Minh Tuyết - LK Em Là Tất, Duyên Kiếp, Cỏ Úa
PBNK 071_25 - Thu Phương - Bài Thơ Không Đoạn Kết
PBNK 071_26 - LK Tình Đầu, Yêu Nhau Bốn Mùa - Quỳnh Vi & Như Loan

Edited by user Sunday, June 30, 2013 11:23:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: thehien_Am
#7 Posted : Sunday, June 30, 2013 11:23:26 PM(UTC)
Sửa lài PBN 71 anh HL, anh ghi nhầm 72 rồi kìa
--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: tkaraokeuser
#8 Posted : Friday, July 05, 2013 11:24:17 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
PBNK 071_01 - Tóc Tiên & Mai Tiến Dũng - LK Mùa Thu Yêu Đương & Bé Yêu
PBNK 071_02 - Thanh Hà - Mưa Lệ
PBNK 071_03 - Thái Châu & Hương Lan - LK Tinh Chết Theo Mùa Đông & Giọt Lệ Sầu
PBNK 071_04 - Khánh Ly - Kiếp Tha Hương
PBNK 071_05 - Lam Anh - Cho Em Quên Tuổi Ngọc
PBNK 071_06 - Trịnh Lam - Kiếp Phiêu Bồng
PBNK 071_07 - Khánh Hà - Lạy Trời Con Được Bình Yên
PBNK 071_08 - Phi Nhung & Duy Trường - LK Khóc Thầm & Buồn Chi Em Ơi
PBNK 071_09 - Lưu Bích - Một Đời Tan Vỡ
PBNK 071_10 - Như Quỳnh - Thuyền Không Bến Đỗ
PBNK 071_11 - Ngọc Hạ - Thu Sầu
PBNK 071_12 - Don Hồ - Thành Phố Buồn
PBNK 071_13 - Hồ Lệ Thu - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK 071_14 - Lương Tùng Quang - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK 071_15 - Diễm Sương - Biển Tình
PBNK 071_16 - Quang Lê - Xin Thời Gian Qua Mau
PBNK 071_17 - Mai Thiên Vân - Đèn Khuya
PBNK 071_18 - Thế Sơn - Như Giấc Chiêm Bao
PBNK 071_19 - Kỳ Phương Uyên - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
PBNK 071_20 - Trần Thái Hòa - Xót Xa
PBNK 071_21 - Ngọc Anh - Em Đi Rồi
PBNK 071_22 - Nguyễn Hưng - Lầm
PBNK 071_23 - Hương Thủy - Rừng Xưa
PBNK 071_24 - Bằng Kiều & Minh Tuyết - LK Em Là Tất, Duyên Kiếp, Cỏ Úa
PBNK 071_25 - Thu Phương - Bài Thơ Không Đoạn Kết
PBNK 071_26 - Quỳnh Vi & Như Loan - LK Tình Đầu, Yêu Nhau Bốn Mùa


User: thehien_Am
#9 Posted : Friday, July 05, 2013 5:42:19 PM(UTC)
PBNK 071_01 - Tóc Tiên & Mai Tiến Dũng - LK Mùa Thu Yêu Đương & Bé Yêu
PBNK 071_02 - Thanh Hà - Mưa Lệ
PBNK 071_03 - Thái Châu & Hương Lan - LK Tình Chết Theo Mùa Đông & Giọt Lệ Sầu
PBNK 071_04 - Khánh Ly - Kiếp Tha Hương
PBNK 071_05 - Lam Anh - Cho Em Quên Tuổi Ngọc
PBNK 071_06 - Trịnh Lam - Kiếp Phiêu Bồng
PBNK 071_07 - Khánh Hà - Lạy Trời Con Được Bình Yên
PBNK 071_08 - Phi Nhung & Duy Trường - LK Khóc Thầm & Buồn Chi Em Ơi
PBNK 071_09 - Lưu Bích - Một Đời Tan Vỡ
PBNK 071_10 - Như Quỳnh - Thuyền Không Bến Đỗ
PBNK 071_11 - Ngọc Hạ - Thu Sầu
PBNK 071_12 - Don Hồ - Thành Phố Buồn
PBNK 071_13 - Hồ Lệ Thu - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK 071_14 - Lương Tùng Quang - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK 071_15 - Diễm Sương - Biển Tình
PBNK 071_16 - Quang Lê - Xin Thời Gian Qua Mau
PBNK 071_17 - Mai Thiên Vân - Đèn Khuya
PBNK 071_18 - Thế Sơn - Như Giấc Chiêm Bao
PBNK 071_19 - Kỳ Phương Uyên - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
PBNK 071_20 - Trần Thái Hòa - Xót Xa
PBNK 071_21 - Ngọc Anh - Em Đi Rồi
PBNK 071_22 - Nguyễn Hưng - Lầm
PBNK 071_23 - Hương Thủy - Rừng Xưa
PBNK 071_24 - Bằng Kiều & Minh Tuyết - LK Em Là Tất Cả, Duyên Kiếp, Cỏ Úa
PBNK 071_25 - Thu Phương - Bài Thơ Không Đoạn Kết
PBNK 071_26 - Quỳnh Vi & Như Loan - LK Tình Đầu, Yêu Nhau Bốn Mùa
--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: ying
#10 Posted : Tuesday, July 09, 2013 7:57:53 PM(UTC)
Xin cho minh Paris By Night karaoke 71 .. cam on nhieu
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice