Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:33:12 AM(UTC)
Lang Van Karaoke 362_01 - Duy Khánh - Xuân Này Con Không Về
Lang Van Karaoke 362_02 - Duy Khánh - Bao Giờ Em Quên
Lang Van Karaoke 362_03 - Duy Khánh - Đêm Tiền Đồn
Lang Van Karaoke 362_04 - Duy Khánh - Nhớ Thành Đô
Lang Van Karaoke 362_05 - Duy Khánh - Tình Em Biển Rộng
Lang Van Karaoke 362_06 - Duy Khánh - Kẻ Ở Miền Xa
Lang Van Karaoke 362_07 - Băng Châu - Thư Về Em Gái Thành Đô
Lang Van Karaoke 362_08 - Thanh Tuyền - Nỗi Buồn Hoa Phượng
Lang Van Karaoke 362_09 - Duy Khánh - Đêm Bơ Vơ
Lang Van Karaoke 362_10 - Giao Linh & Tuấn Vũ - Phút Cuối
Lang Van Karaoke 362_11 - Duy Khánh - Những Ngày Xưa Thân Ái
Lang Van Karaoke 362_12 - Duy Khánh & Hương Lan - Đêm Trao Kỹ Niệm
Lang Van Karaoke 362_13 - Duy Khánh - Thư Xuân Trên Rừng Cao
Lang Van Karaoke 362_14 - Duy Khánh - Cảm Ơn
Lang Van Karaoke 362_15 - Thanh Phong - Ly Cafe Cuối Cùng
Lang Van Karaoke 362_16 - Giao Linh - Hoa Một Tên, Người Hai Họ
Lang Van Karaoke 362_17 - Thanh Phong - Bông Cỏ May
Lang Van Karaoke 362_18 - Duy Khánh - Mùa Xuân Của Mẹ
Lang Van Karaoke 362_19 - Duy Khánh - Qua Cơn Mê

Edited by moderator Sunday, March 16, 2014 10:57:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Thursday, July 29, 2010 7:16:33 PM(UTC)
check[biggrin]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: longtran295
#3 Posted : Thursday, February 06, 2020 8:10:26 AM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice