Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: MySecret
#1 Posted : Saturday, June 08, 2013 2:38:03 AM(UTC)
Tinh-Chuyen Hoa Su_01 - Thái Châu& Thu Thảo - LK Chuyện hoa sứ (Hoa sứ nhà nàng 1,2,3)
Tinh-Chuyen Hoa Su_02 - Chế Linh - Thương nhớ một người
Tinh-Chuyen Hoa Su_03 - Thanh Tuyền - Trả lại nhau ngày tháng cũ
Tinh-Chuyen Hoa Su_04 - Hoài Nam - Ngũ đậu
Tinh-Chuyen Hoa Su_05 - Ý Lan - Đã nhủ lòng tôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_06 - Chế Linh & Thanh Tuyền-Để tóc nàng ngủ yên
Tinh-Chuyen Hoa Su_07 - Phi Nhung - Thương mối tình đầu
Tinh-Chuyen Hoa Su_08 - Mỹ Linh - Như lục bình trôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_09 - Hoài Nam - Áo hoa
Tinh-Chuyen Hoa Su_10 - Ý Lan - Chỉ vì em yêu anh
Tinh-Chuyen Hoa Su_11 - Chế Linh - Đừng gọi tên anh
Tinh-Chuyen Hoa Su_12 - Thanh Tuyền & Chế Linh - Sao em nỡ vội lấy chồng
Tinh-Chuyen Hoa Su_13 - Ý Lan - Cô bé dỗi hờn
Tinh-Chuyen Hoa Su_14 - Hoài Nam - Huế tình yêu của tôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_15 - Thanh Tuyền - Ru nửa vầng trăng
Tinh-Chuyen Hoa Su_16 - Hương Lan & Hoài Nam - Hương tóc mạ non
Tinh-Chuyen Hoa Su_17 - Thái Châu - Lặng thầm
Tinh-Chuyen Hoa Su_18 - Phi Nhung - Cô thắm về làng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:24:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: thehien_Am
#2 Posted : Saturday, June 08, 2013 4:08:47 AM(UTC)
Tinh-Chuyen Hoa Su_01 - Thái Châu& Thu Thảo - LK Chuyện hoa sứ (Hoa sứ nhà nàng 1,2,3)
Tinh-Chuyen Hoa Su_02 - Chế Linh - Thương nhớ một người
Tinh-Chuyen Hoa Su_03 - Thanh Tuyền - Trả lại nhau ngày tháng cũ
Tinh-Chuyen Hoa Su_04 - Hoài Nam - Ngũ đậu
Tinh-Chuyen Hoa Su_05 - Ý Lan - Đã nhủ lòng tôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_06 - Chế Linh & Thanh Tuyền-Để tóc nàng ngủ yên
Tinh-Chuyen Hoa Su_07 - Phi Nhung - Thương mối tình đầu
Tinh-Chuyen Hoa Su_08 - Mỹ Linh - Như lục bình trôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_09 - Hoài Nam - Áo hoa
Tinh-Chuyen Hoa Su_10 - Ý Lan - Chỉ vì em yêu anh
Tinh-Chuyen Hoa Su_11 - Chế Linh - Đừng gọi tên anh
Tinh-Chuyen Hoa Su_12 - Thanh Tuyền & Chế Linh - Sao em nỡ vội lấy chồng
Tinh-Chuyen Hoa Su_13 - Ý Lan - Cô bé dỗi hờn
Tinh-Chuyen Hoa Su_14 - Hoài Nam - Huế tình yêu của tôi
Tinh-Chuyen Hoa Su_15 - Thanh Tuyền - Ru nửa vầng trăng
Tinh-Chuyen Hoa Su_16 - Hương Lan & Hoài Nam - Hương tóc mạ non
Tinh-Chuyen Hoa Su_17 - Thái Châu - Lặng thầm
Tinh-Chuyen Hoa Su_18 - Phi Nhung - Cô thắm về làng

Dĩa này mình có cóa nà :D :D
--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: MySecret
#3 Posted : Saturday, June 08, 2013 6:24:55 AM(UTC)
í nhầm,Hương tóc mạ non,cám ơn thehien đã sửa giúp hjhj
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice