Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 9:02:40 AM(UTC)
Lang Van Karaoke 049_01 - Tuấn Anh - Nhớ Vợ Hiền (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_02 - Tuấn Anh - Ông Lão Chèo Đò (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_03 - Mỹ Châu & Dương Thanh - Kỷ Niệm Buồn (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_04 - Tuấn Anh - Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_05 - Mỹ Châu - Hàn Mạc Tử (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_06 - Tuấn Anh - Lá Bàng Rơi (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_07 - Vũ Linh & Tài Linh - Quán Gấm Đầu Làng (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_08 - Tuấn Anh - Trúc Lan Phương Tử (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_09 - Tuấn Anh - Dưới Ánh Trăng Xuân (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_10 - Mỹ Châu & Vũ Linh - Anh Cho Em Muà Xuân (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_11 - Tuấn Anh - Hò Nhớ Mẹ (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_12 - Tuấn Anh - Sầu Vương Ý Nhạc (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_13 - Mỹ Châu - Vầng Trán Suy Tư (Tân Cổ)
Lang Van Karaoke 049_14 - Vũ Linh & Ngọc Huyền - Hình Bóng Quê Nhà (Tân Cổ)

Edited by moderator Saturday, March 15, 2014 7:51:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, March 14, 2014 10:42:22 PM(UTC)
LVK 049_01 - Tuấn Anh - Nhớ Vợ Hiền (Tân Cổ)
LVK 049_02 - Tuấn Anh - Ông Lão Chèo Đò (Tân Cổ)
LVK 049_03 - Mỹ Châu & Dương Thanh - Kỷ Niệm Buồn (Tân Cổ)
LVK 049_04 - Tuấn Anh - Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận (Tân Cổ)
LVK 049_05 - Mỹ Châu - Hàn Mạc Tử (Tân Cổ)
LVK 049_06 - Tuấn Anh - Lá Bàng Rơi (Tân Cổ)
LVK 049_07 - Vũ Linh & Tài Linh - Quán Gấm Đầu Làng (Tân Cổ)
LVK 049_08 - Tuấn Anh - Trúc Lan Phương Tử (Tân Cổ)
LVK 049_09 - Tuấn Anh - Dưới Ánh Trăng Xuân (Tân Cổ)
LVK 049_10 - Mỹ Châu & Vũ Linh - Anh Cho Em Muà Xuân (Tân Cổ)
LVK 049_11 - Tuấn Anh - Hò Nhớ Mẹ (Tân Cổ)
LVK 049_12 - Tuấn Anh - Sầu Vương Ý Nhạc (Tân Cổ)
LVK 049_13 - Mỹ Châu - Vầng Trán Suy Tư (Tân Cổ)
LVK 049_14 - Vũ Linh & Ngọc Huyền - Hình Bóng Quê Nhà (Tân Cổ)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice