Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Tuesday, March 02, 2010 5:08:21 PM(UTC)
PH11_01 - Trường Vũ - Một Ngày Tôi Đi Qua
PH11_02 - Hồng Trúc - Ngày Em Đi
PH11_03 - Trường Vũ - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
PH11_04 - Hạ Vy - Giọt Sâu Trinh Nữ
PH11_05 - Trường Vũ - Một Ngày Tàn Chiến Tranh
PH11_06 - Hồng Trúc - Bảy Ngàn Đêm Góp Lại
PH11_07 - Trường Vũ - Xin ANh Giử Trọn Tình Quê
PH11_08 - Trường Vũ & Hồng Trúc - Hái Hoa Rừng CHo Em
PH11_09 - Trường Vũ - Ngoại Ô Buồn
PH11_10 - Trường Vũ - Ngày Xưa Thân Ái
PH11_11 - Hồng Trúc - Tiễn Đưa
PH11_12 - Trường Vũ - Huyền Thoại Chiều Mưa
PH11_13 - Hạ Vy - Không Có Anh
PH11_14 - Trường Vũ - Thương Về Mùa Đông Biên Giới
PH11_15 - Trường Vũ - Kỷ Niệm Mùa Hè
PH11_16 - Hồng Trúc - Tình Chàng Ý Thiếp
PH11_17 - Trường Vũ - Ngày Mai Tôi Về
PH11_18 - Trường Vũ - Ngày Trở Về

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:41:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: SilentLove
#2 Posted : Monday, May 10, 2010 4:41:36 PM(UTC)
DVD này chưa có ai share [confused] Mình thích bài Ngày Mai Tôi Về của Trường Vũ trong DVD Karaoke này quá mà tìm mãi ko ở đâu có, bạn nào có làm ơn share cho mình với. Thanh rất nhìu!\:d/
User: tkaraokeuser
#3 Posted : Thursday, April 12, 2012 3:10:04 PM(UTC)
Xem ra không ai có DVD này hết huh? :) Hơi bị hiếm đây :)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice