Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ngày Nắng Mới
#1 Posted : Friday, May 03, 2013 6:37:54 PM(UTC)
Asia Karaoke Selection 35 - Triệu Con Tim

AsiaKS035

AsiaK S_35_01 - Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Triệu Con Tim
AsiaK S_35_02 - Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn - Bạn Thân
AsiaK S_35_03 - Đan Nguyên - Việt Nam Tôi Đâu
AsiaK S_35_04 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Phải Lên Tiếng
AsiaK S_35_05 - Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Một Ngày Việt Nam
AsiaK S_35_06 - Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Một Đời Áo Mẹ Áo Em
AsiaK S_35_07 - Lâm Nhật Tiến, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Lưu Vong Quốc
AsiaK S_35_08 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Tuổi Trẻ Việt Nam
AsiaK S_35_09 - Hợp Ca Asia - Nhân Danh Việt Nam
AsiaK S_35_10 - Việt Khang, Lê Quốc Tuấn, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Anh Là Ai
AsiaK S_35_11 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Cả Nước Đấu Tranh

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:47:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, June 13, 2013 5:41:25 PM(UTC)
AsiaK S_35_01 - Hợp Ca - Triệu Con Tim
AsiaK S_35_02 - Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn - Bạn Thân
AsiaK S_35_03 - Đan Nguyên - Việt Nam Tôi Đâu
AsiaK S_35_04 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Phải Lên Tiếng
AsiaK S_35_05 - Hợp Ca - Một Ngày Việt Nam
AsiaK S_35_06 - Hợp Ca - Một Đời Áo Mẹ Áo Em
AsiaK S_35_07 - Lâm Nhật Tiến, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Lưu Vong Quốc
AsiaK S_35_08 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Tuổi Trẻ Việt Nam
AsiaK S_35_09 - Hợp Ca Asia - Nhân Danh Việt Nam
AsiaK S_35_10 - Việt Khang, Lê Quốc Tuấn, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Anh Là Ai
AsiaK S_35_11 - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi - Cả Nước Đấu Tranh
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: dduc76
#3 Posted : Sunday, June 16, 2013 4:35:10 AM(UTC)
I'm new to this forum. Lam sao em co the download may bai nhac nay ha may anh ....thanks!
User: VienNguyen1964
#4 Posted : Wednesday, June 19, 2013 3:02:46 PM(UTC)
I'm a new member to this forum too .. Yeah, how to dl these songs ?
User: Donvy
#5 Posted : Thursday, June 20, 2013 1:52:58 PM(UTC)
Originally Posted by: VienNguyen1964 Go to Quoted Post
I'm a new member to this forum too .. Yeah, how to dl these songs ?

look at the topic How To Obtain Karaoke ...
Ai nhanh hon
User: cuong072008
#6 Posted : Monday, June 24, 2013 2:48:37 PM(UTC)
Thanks alot . How to download songs ?
User: baytran123
#7 Posted : Wednesday, August 14, 2013 9:29:17 PM(UTC)
cam on ban. cho minh link de download.

baytran123@yahoo.com
User: AZN Boi
#8 Posted : Friday, April 10, 2015 8:46:52 PM(UTC)
Cho minh cai link download nhe. Thanks.
User: Donvy
#9 Posted : Saturday, April 11, 2015 3:26:43 AM(UTC)
Originally Posted by: AZN Boi Go to Quoted Post
Cho minh cai link download nhe. Thanks.

look at the topic How To Obtain Karaoke ...
Ai nhanh hon
User: chaunguyen888
#10 Posted : Thursday, April 16, 2015 3:21:03 AM(UTC)
Hi Ban,
Can you please upload this DVD karaoke again. Thank you so much
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice