Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hundred
#1 Posted : Tuesday, April 23, 2013 7:45:14 AM(UTC)
1. Con Đường Cái Quan: Từ Miền Bắc -
Quỳnh Vi, Bằng Kiều, Thế Sơn, Quang Lê,
Trần Thái Hòa, Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam
2. Giấc Mơ Hồi Hương - Khánh Hà
3. Hà Nội Ngày Trở Về - Quang Dũng
4. Em Đi Chùa Hương - Tú Quyên, Thanh Trúc
5. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Thế Sơn
6. Hướng Về Hà Nội - Thu Phương
7. Em Ơi Hà Nội Phố - Bằng Kiều
8. Con Đường Cái Quan: Qua Miền Trung -
Mai Thiên Vân, Trần Thái Hoà, Dương Triệu Vũ,
Trịnh Lam, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam
9. Tâm Tình Gửi Huế - Hoạ Mi
10. Trở Về Huế - Ý Lan
11. Bao Giờ Em Quên - Mai Quốc Huy
12. Thương Về Xứ Huế - Hoàng Oanh & Hà Thanh
13. Tiếng Sông Hương - Mai Thiên Vân
14. Trở Về - Trần Thái Hòa
15. Quen Nhau Trên Đường Về - Duy Trường, Quỳnh Dung
16. Những Con Đường Trắng - Quang Lê
17. Bài Ca Trên Những Xác Người - Khánh Ly
18. Con Đường Cái Quan: Vào Miền Nam -
Hương Thủy, Thế Sơn, Quang Lê,
Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam
19. Tân cổ "Tiếng Hò Miền Nam" - Hương Lan, Minh Vương
20. Đêm Đô Thị - Sàigòn - Hồ Lệ Thu, Bảo Hân, Thùy Vân
21. Bước Chân Chiều Chủ Nhật - Ngọc Liên
22. Đêm Lang Thang - Dương Triệu Vũ
23. Sàigòn Niềm Thương Nỗi Nhớ - Trịnh Lam
24. Giòng An Giang - Quỳnh Vi, Nguyệt Anh
25. Sàigòn Chiều Bơ Vơ - Minh Tuyết
26. Tự Tình Quê Hương - Tâm Đoan
27. Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Như Loan, Thanh Trúc

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:39:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Donvy
#2 Posted : Wednesday, April 24, 2013 2:24:37 AM(UTC)
PBNK 68_01 - Quỳnh Vi, Bằng Kiều, Thế Sơn, Quang Lê, Trần Thái Hòa, Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam - Con Đường Cái Quan: Từ Miền Bắc
PBNK 68_02 - Khánh Hà - Giấc Mơ Hồi Hương
PBNK 68_03 - Quang Dũng - Hà Nội Ngày Trở Về
PBNK 68_04 - Tú Quyên, Thanh Trúc - Em Đi Chùa Hương
PBNK 68_05 - Thế Sơn - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
PBNK 68_06 - Thu Phương - Hướng Về Hà Nội
PBNK 68_07 - Bằng Kiều - Em Ơi Hà Nội Phố
PBNK 68_08 - Mai Thiên Vân, Trần Thái Hoà, Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam - Con Đường Cái Quan: Qua Miền Trung
PBNK 68_09 - Hoạ Mi - Tâm Tình Gửi Huế
PBNK 68_10 - Ý Lan - Trở Về Huế
PBNK 68_11 - Mai Quốc Huy - Bao Giờ Em Quên
PBNK 68_12 - Hoàng Oanh & Hà Thanh - Thương Về Xứ Huế
PBNK 68_13 - Mai Thiên Vân - Tiếng Sông Hương
PBNK 68_14 - Trần Thái Hòa - Trở Về
PBNK 68_15 - Duy Trường, Quỳnh Dung - Quen Nhau Trên Đường Về
PBNK 68_16 - Quang Lê - Những Con Đường Trắng
PBNK 68_17 - Khánh Ly - Bài Ca Trên Những Xác Người
PBNK 68_18 - Hương Thủy, Thế Sơn, Quang Lê, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam - Con Đường Cái Quan: Vào Miền Nam
PBNK 68_19 - Hương Lan, Minh Vương - Tân cổ Tiếng Hò Miền Nam
PBNK 68_20 - Hồ Lệ Thu, Bảo Hân, Thùy Vân - Đêm Đô Thị , SàiGòn
PBNK 68_21 - Ngọc Liên - Bước Chân Chiều Chủ Nhật
PBNK 68_22 - Dương Triệu Vũ - Đêm Lang Thang
PBNK 68_23 - Trịnh Lam - Sàigòn Niềm Thương Nỗi Nhớ
PBNK 68_24 - Quỳnh Vi, Nguyệt Anh - Giòng An Giang
PBNK 68_25 - Minh Tuyết - Sàigòn Chiều Bơ Vơ
PBNK 68_26 - Tâm Đoan - Tự Tình Quê Hương
PBNK 68_27 - Hồ Lệ Thu, Như Loan, Thanh Trúc - Tôi Yêu

Ai nhanh hon
User: Cỏ Trắng
#3 Posted : Saturday, May 04, 2013 3:27:14 PM(UTC)
PBNK 68_01 - Hợp Ca - Con Đường Cái Quan, Từ Miền Bắc
PBNK 68_02 - Khánh Hà - Giấc Mơ Hồi Hương
PBNK 68_03 - Quang Dũng - Hà Nội Ngày Trở Về
PBNK 68_04 - Tú Quyên, Thanh Trúc - Em Đi Chùa Hương
PBNK 68_05 - Thế Sơn - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
PBNK 68_06 - Thu Phương - Hướng Về Hà Nội
PBNK 68_07 - Bằng Kiều - Em Ơi Hà Nội Phố
PBNK 68_08 - Hợp Ca - Con Đường Cái Quan, Qua Miền Trung
PBNK 68_09 - Hoạ Mi - Tâm Tình Gửi Huế
PBNK 68_10 - Ý Lan - Trở Về Huế
PBNK 68_11 - Mai Quốc Huy - Bao Giờ Em Quên
PBNK 68_12 - Hoàng Oanh & Hà Thanh - Thương Về Xứ Huế
PBNK 68_13 - Mai Thiên Vân - Tiếng Sông Hương
PBNK 68_14 - Trần Thái Hòa - Trở Về
PBNK 68_15 - Duy Trường, Quỳnh Dung - Quen Nhau Trên Đường Về
PBNK 68_16 - Quang Lê - Những Con Đường Trắng
PBNK 68_17 - Khánh Ly - Bài Ca Trên Những Xác Người
PBNK 68_18 - Hợp Ca - Con Đường Cái Quan, Vào Miền Nam
PBNK 68_19 - Hương Lan, Minh Vương - Tân cổ Tiếng Hò Miền Nam
PBNK 68_20 - Hồ Lệ Thu, Bảo Hân, Thùy Vân - Đêm Đô Thị , SàiGòn
PBNK 68_21 - Ngọc Liên - Bước Chân Chiều Chủ Nhật
PBNK 68_22 - Dương Triệu Vũ - Đêm Lang Thang
PBNK 68_23 - Trịnh Lam - Sàigòn Niềm Thương Nỗi Nhớ
PBNK 68_24 - Quỳnh Vi, Nguyệt Anh - Giòng An Giang
PBNK 68_25 - Minh Tuyết - Sàigòn Chiều Bơ Vơ
PBNK 68_26 - Tâm Đoan - Tự Tình Quê Hương
PBNK 68_27 - Hồ Lệ Thu, Như Loan, Thanh Trúc - Tôi Yêu
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: HoangCA
#4 Posted : Saturday, May 11, 2013 5:07:08 PM(UTC)
Anybody knows the password of PBNK_68 from Newsgroup.
User: vnair1
#5 Posted : Friday, July 05, 2013 4:17:40 AM(UTC)
Thankssssssssssssssssssssssssssssssssssss
User: Duy 13
#6 Posted : Sunday, September 08, 2013 2:34:29 PM(UTC)
thanks
User: langthang2013
#7 Posted : Thursday, October 03, 2013 5:36:48 PM(UTC)
Thank You
User: cecolong
#8 Posted : Sunday, October 06, 2013 8:46:54 AM(UTC)
Thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice