Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Tuesday, March 02, 2010 3:56:51 PM(UTC)
Tinh Platinum 16_01 - Thanh Trúc - Yêu Dại Khờ
Tinh Platinum 16_02 - Huy Vũ - Tình Ơi Xin Ngủ Yên
Tinh Platinum 16_03 - Thanh Trúc - Có Quên Được Đâu
Tinh Platinum 16_04 - Minh Tuyết & Huy Vũ - Bình Minh Tình Yêu
Tinh Platinum 16_05 - Thanh Trúc - Dấu Chôn Tình Buồn
Tinh Platinum 16_06 - Huy Vũ - Mối Tình Nồng Thắm
Tinh Platinum 16_07 - Thanh Trúc - Hold Me For Awhile
Tinh Platinum 16_08 - Huy Vũ - Anh Vẫn Biết
Tinh Platinum 16_09 - Thanh Trúc - Mãi Không Phai
Tinh Platinum 16_10 - Huy Vũ - Bóng Dáng Thiên Thần
Tinh Platinum 16_11 - Thanh Trúc - Đường Ai Nấy Đi
Tinh Platinum 16_12 - Johnny Dũng - Đêm Thu
Tinh Platinum 16_13 - Thanh Trúc - I Believe
Tinh Platinum 16_14 - Johnny Dũng - Tình Phiêu Lãng
Tinh Platinum 16_15 - Thanh Trúc - Tình Băng Giá
Tinh Platinum 16_16 - Johnny Dũng - Biển Cạn
Tinh Platinum 16_17 - Thanh Trúc - Nước Mắt Người Thiếu Nữ
Tinh Platinum 16_18 - Johnny Dũng - Khúc Biệt Ly

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:28:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice