Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Tuesday, March 02, 2010 3:07:23 PM(UTC)
Quote:
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Xa Người Mình Yêu
Tinh DB Karaoke 17_01 - Phi Nhung - Do Tình Lở Chuyện
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Hoài Cổ
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Lẻ Loi
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Tình Cha
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Vỗ Cái Trống Cơm
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Thương Về Cố Đô
Tinh DB Karaoke 17_01 -Mỹ Linh - Chị Tôi
Tinh DB Karaoke 17_01 -Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Đồi Tím Hoa Sim
Tinh DB Karaoke 17_01 -Mỹ Linh - Chuyện Tình Cô Hàng Chè Tươi
Tinh DB Karaoke 17_01 -Hải Triều - Kẻ Đau Tình
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hạ Vy - Đừng Trách Em Tội Nghiệp
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mạnh Quỳnh - Chuyện Tình Đồi Thông Hai Mộ 2
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Cuộc Tình Hoàng Hôn
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hai Trieu - Người Đến Từ Triều Châu
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Cánh Hoa Lẻ Loi (Vua Bịp)
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Neo Đậu Bên Cầu
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Chút Kỷ Niệm Buồn
Tinh DB Karaoke 17_01 - Hải Triều - Câu Hát Tình Quê
Tinh DB Karaoke 17_01 - Mỹ Linh - Chuyện Tình Cô Gái Hái Sim

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:24:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hậu Nguyễn
#2 Posted : Wednesday, July 21, 2010 8:32:13 PM(UTC)
Các bạn upload cho mình xin mấy bài Hải triều trong này với [blush]
Yêu ai cũng lỡ làng yêu bà già cho chắc ăn.
http://lyric.tkaraoke.com/34189/Mp3.Upload. hau_jimmii
User: gianghh
#3 Posted : Thursday, November 18, 2010 5:54:32 AM(UTC)
Thanks!
User: kevindinh1994
#4 Posted : Monday, June 06, 2011 10:16:59 AM(UTC)
cac ban nao co dvd nay, xin upload gium cho minh xai voi!
Thank you,
User: CaliMoon
#5 Posted : Sunday, October 09, 2011 6:38:46 PM(UTC)
thanks
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: mm5269
#6 Posted : Monday, March 19, 2012 8:12:08 PM(UTC)
Tình Platinum Karaoke 17 - Xa Người Mình yêu


TìnhK PL 17_01 - Hải Triều - Xa Người Mình Yêu
TìnhK PL 17_02 - Phi Nhung - Đò Tình Lỡ Chuyến
TìnhK PL 17_03 - Hải Triều - Hoài Cổ
TìnhK PL 17_04 - Mỹ Linh - Lẽ Loi
TìnhK PL 17_05 - Hải Triều - Tình Cha
TinhK PL 17_06 - Mỹ Linh - Vỗ Cái Trống Cơm
TìnhK PL 17_07 - Hải Triều - Thương Về Cố Đô
TìnhK PL 17_08 - Mỹ Linh - Chị Tôi 2
TìnhK PL 17_09 - Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Đồi Tím Hoa Sim
TìnhK PL 17_10 - Mỹ Linh - Chuyện Tình Cô Hàng Chè Tươi
TìnhK PL 17_11 - Hải Triều - Kẻ Đau Tình
TìnhK PL 17_12 - Hạ Vy - Đừng Trách Em Tội Nghiệp
TìnhK PL 17_13 - Mạnh Quỳnh - Chuyện Tình Đồi Thông Hai Mộ 2
TìnhK PL 17_14 - Mỹ Linh - Cuộc Tình Hoàng Hôn
TìnhK PL 17_15 - Hải Triều - Người Đến Từ Triều Châu
TìnhK PL 17_16 - Mỹ Linh - Cánh Hoa Lẽ Loi (Vua Bịp)
TìnhK PL 17_17 - Hải Triều - Neo Đậu Bên Cầu
TìnhK PL 17_18 - Mỹ Linh - Chút Kỷ Niệm Buồn
TìnhK PL 17_19 - Hải Triều - Câu Hát Tình Quê
TìnhK PL 17_20 - Mỹ Linh - Chuyện Tình Cô Gái Hái Sim

User: bluesky2014
#7 Posted : Sunday, August 25, 2013 9:11:44 PM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice